1, 2 Buckle my shoe…

1, 2 Buckle my shoe…

Przedmiot: 
wychowanie przedszkolne
Nazwa szkoły: 
Przedszkole Publiczne nr 5 w Głogowie

Koordynator:
Ewa Kurzak

Język projektu:
angielski

Szkoły partnerskie:
• Dun Guzepp Zerafa, Fgura Primary A school, Malta
• Escuela Infantil Gloria Fuertes, Hiszpania
• Leikskolinn Furugrund, Islandia
• Cauldeen Primary School, Wielka Brytania
• Cliff Lane Primary School, Wielka Brytania
• Kauno lopšelis-darželis “Giliukas”, Litwa
• St. Catherine’s ns, Irlandia
• Kindergarten 43, Sibiu, Rumunia

Strona projektu:
http://twinmath.wikispaces.com/

Nagrody i wyróżnienia:
I miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2008 w kategorii wiekowej 3-6 lat
II miejsce w konkursie europejskim 2009  w kategorii matematyka i nauki ścisłe
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Kształtowanie umiejętności matematycznych u przedszkolaków wymaga prowadzenia zajęć opartych na konkretnym materiale – na przedmiotach. W tym celu nauczyciele zespołu projektowego stworzyli warunki do rozwijania myślenia bardziej konkretnego niż abstrakcyjnego. Nasz projekt ukierunkowany jest na zadania, podczas których dzieci zachęcane są do badania i odkrywania matematycznych pojęć w sposób interesujący i ekscytujący.

Dzieci rozwiązując problemy matematyczne, pokonują trudności, komunikują się, stawiają tezy, obserwują, badają, wnioskują, manipulują przedmiotami przez co doświadczają sytuacji, podczas których uczą się matematyki. Bawiąc się różnorodnym materiałem (klockami, zbiorami przyrodniczymi, przedmiotami znajdującymi się w otoczeniu, etc.), odkrywają pojęcia, relacje matematyczne oraz rozwijają wielorakie umiejętności. Bogactwo praktycznej i zabawowej formy nauki poprzez przeżywanie (zabawy ruchowe, plastyczne, artystyczne, etc.), powoduje wzrost zaangażowania dzieci w uczenie się matematyki. Na początku edukacji odczucie liczby i innych matematycznych pojęć dla większości dzieci jest trudnym i powolnym procesem, ale charakteryzującym się stałym postępem (wzrostem umiejętności). Dzieci wykonują prace związane z matematyką, które wymieniane są między uczestnikami. Wymyślają i grają w gry, podczas których uczą się tworzyć i przestrzegać reguł. Matematyka jest integralnie związana z wieloma aspektami życia człowieka, dlatego chcemy kontynuować i rozwijać projekt.

 

Cele projektu:

 1. Opanowanie umiejętności matematycznych przez dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Rozwijanie istotnych umiejętności, takich jak:
  • rozwiązywanie problemów (myślenie krytyczne i logiczne),
  • komunikacja w grupie i przez Internet,
  • wnikliwa obserwacja otoczenia, stawianie hipotez, badanie i wyciąganie wniosków.
 3. Wzajemna motywacja do podejmowania aktywności w celu zaprezentowania efektów nowym kolegom.
 4. Wymiana doświadczeń w zakresie nauczania pojęć matematycznych małych dzieci.
 5. Tworzenie przez nauczycieli gier, puzzli, quizów do zastosowania w pracy z dzieckiem.
 6. Rozwijanie umiejętności dzieci i nauczycieli w zakresie ICT.
 7. Rozwijanie świadomości innych europejskich kultur.
 8. Zapewnienie dzieciom wspaniałej zabawy!

Proces pracy

 1. Koordynacja planu pracy i akceptacji przez wszystkich partnerów.
 2. Integracja planu projektu z programem edukacji każdego przedszkola.
 3. Przedyskutowanie planów lekcji i spotkań w sieci oraz struktury pomocy cyfrowych.
 4. Prezentacja rezultatów pracy z dziećmi wysyłana do każdego z partnerów za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Opublikowanie rezultatów na stronie Internetowej Wikispace oraz na platformie szkoleniowej Moodle (załóż konto, aby zobaczyć zasoby).

Nauczyciele podejmowali dyskusję nad planami lekcji, a pod koniec miesiąca wymieniali rezultaty między partnerami i publikowali je na stronie projektu. Zabawom dzieci towarzyszyła wspólna maskotka „wielka tłusta kura”, gdyż tytuł projektu zaczerpnięty jest z popularnej wśród dzieci rymowanki autorstwa Agaty Christie („Pierwsze, drugie zapnij mi obuwie…”)
Partnerzy wymieniali piosenki, filmy animowane o liczbach w języku angielskim i w językach ojczystych. Organizowali wideokonferencje, podczas których mieli możliwość bezpośredniej obserwacji pracy z dziećmi oraz kontaktowali się na bieżąco. Nauczyciele wykorzystywali swoje umiejętności tworzenia cyfrowych pomocy dydaktycznych, wypracowane w ten sposób: gry, quizy, puzzle, prezentacje służyły wszystkim. Umieszczali na platformie Moodle linki do edukacyjnych stron WWW. Zachęcali rodziców do zakładania kont na platformie oraz korzystania z tych materiałów w domu.

Zaplanowane zadania
Każdego miesiąca jest wykonywany wspólny temat przez wszystkich partnerów:

 1. Październik – Pojęcie liczby – liczenie -wyliczanie, przeliczanie – rozpoznawanie cyfr, przyporządkowanie cyfry do zbioru przedmiotów, ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania cyfr i ćwiczenia w pisaniu cyfr, etc.
 2. Listopad – Porównywanie – układanie – liczebności zbiorów mniej więcej, o ile mniej-więcej, zestawienie dwóch wartości (liczebności, ilości), duże i małe liczby.
 3. Grudzień – Dodawanie i odejmowanie.
 4. Styczeń – Miary – długość, waga, objętość, pojemność, czas.
 5. Luty – Przestrzeń – położenie przedmiotu w przestrzeni, pozycje, do przodu do tyłu, kierunki.
 6. Marzec – Figury i bryły (2-D, 3-D) – koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, kształt brył, układanki z figur geometrycznych – tangramy, rytmy.
 7. Kwiecień – Porównywanie – duży-mały; wysoki-niski; długi-krótki, etc.
 8. Maj – Klasyfikowanie – grupowanie przedmiotów według jednej lub kilku cech, sortowanie według przyjętego kryterium, kategoryzowanie przedmiotów, etc.

 

Efekty i korzyści
Dzieci przygotowywały prace plastyczne, rysunki i robiły zdjęcia cyfrowe i wideoklipy o tematyce matematycznej.
Dzieci wymyślały matematyczne gry, aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu prezentacji z przeprowadzonych zabaw.
Dzieci były zaangażowane w naukę piosenek o liczbach, którymi dzieliły się z nowymi przyjaciółmi przygotowując filmy animowane oraz podczas wideokonferencji.
Dzieci korzystały z gier elektronicznych takich jak: puzzle, quizy przez co nabywały umiejętności informatycznych.
Projekt oraz narzędzia do tworzenia zasobów projektu były promowane w środowisku nauczycieli i rodziców.
Radość dzieci z wykonywania zadań.

Narzędzia ICT
Publikowanie: Wikispace, Moodle, TwinSpace
Komunikacja: e-mail, You Send It, wideokonferencja Flash Meeting i Skype, tablica interaktywna
Tworzenie i obróbka materiałów: PowerPoint, Stop Motion Animation, edytor wideo, Hot Potatoes, JClic, eXe-1.03.0, Virtual Dub, GIMP, Incskape, komputer, cyfrowy aparat fotograficzny, skaner itp.