The incredible life of Marcus Poncius Europaeus

The incredible life of Marcus Poncius Europaeus

Przedmiot:
Języki klasyczne
Nazwa szkoły:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Koordynator:
Joanna Lisiecka – Kabat

Szkoły partnerskie:
IES Vegas Bajas  (Hiszpania), Γενικό Λύκειο Αμυνταίου  (Grecja), Liceo Classico Statale “Q. Orazio Flacco”, Liceo Statale “Lombardo Radice”,  Liceo Classico Statale “M. Cutelli”, Liceo Statale “G. Novello” (Włochy), Mehmet Çelikel Lisesi  (Turcja), Lycée Benjamin Franklin (Francja)

Obszary tematyczne:
języki klasyczne, języki obce, informatyka/TIK, historia i kultura, edukacja medialna, muzyka, nauki społęczne,  nauki przyrodnicze, fizyka, studia europejskie

Języki:
angielski, łaciński

Strony internetowe projektu:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97484/welcome
http://www.4lo.gorzow.pl/?projekt-etwinning%2C818

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016 Nagrody Śródziemnomorskiej w konkursie europejskim 2016.
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Głównymi celami projektu było podniesienie znajomości języków obcych, przedmiotów klasycznych i technologii informacyjnej. Założeniem koordynatorów było, aby pomóc uczniom wykorzystać ich wiedzę z zakresu narzędzi Web 2.0 do komunikacji z partnerami w projekcie i stworzenia interesujących rezultatów. W tym celu zaplanowano szereg działań wokół tworzenia głównego bohatera projektu i jego przygód, które rozwinęły zarówno umiejętności z zakresu technologii informacyjnej uczniów, jak i ich znajomości historii starożytnej, języka angielskiego i łacińskiego.

Główną aktywnością było stworzenie biografii fikcyjnego bohatera, który podróżuje po Europie w czasach rzymskich używając języka współczesnych mediów. Tworząc tę biografię uczniowie mieli do czynienia także ze współczesnymi problemami, które dotykają krajów europejskich.  Każda szkoła stworzyła rozdział z życia Marcusa uwieczniając go na filmie.

Obok tworzenia filmów podjęto szereg innych działań:

Partnerskie szkoły współpracowały podczas tworzenia poszczególnych działań projektu i ich ewaluacji. Dzięki codziennej komunikacji z użyciem TIK bardzo zacieśnili łączące ich więzi. Prace odbywały się głównie na TwinSpace oraz z użyciem Google Drive, grupy mailowej oraz grupy na Facebooku. Prace nad logo projektu były prowadzone na Pinterest.

Projekt został przyjęty przez uczniów z dużym entuzjazmem. Cieszyła ich możliwość komunikacji z rówieśnikami z innych krajów europejskich oraz ciekawe, rozwijające kreatywność działania  związane z produkcją filmów. Z dużym zaangażowaniem wyszukiwali ciekawostki na użytek nagrania, z poświęceniem przygotowywali stroje, scenografię.  Ich opinie i wrażenia zostały zebrane w podsumowującej projekt ankiecie.

Koordynatorów najbardziej cieszą 3 aspekty współpracy:

  1. Uczniowie porozumiewali się i tworzyli część materiałów w języku angielskim, co wpłynęło i na motywację do nauki języka i na podniesienie jego znajomości wzbogacając zasób słownictwa.
  2. Projekt dotyczył języka łacińskiego i kultury antycznej – niekonwencjonalne podejście do nauki łaciny doprowadziło do zwiększenia zainteresowania uczniów tymi przedmiotami. Byli oni bardziej zmotywowani do udziału w zajęciach, dowiedzieli się także więcej na temat wpływu kultury antycznej na historię i literaturę polską, co w przypadku Polski nie jest tak oczywiste, jak w Hiszpanii czy Francji.
  3. Uczniowie biorący udział w ankiecie podsumowującej wyraźnie wskazali na zwiększenie liczby używanych przez nich narzędzi i zdobycie nowej wiedzy z zakresu TIK.

Dodatkową wartością stało się zainteresowanie części uczniów tzw. żywą łaciną, co zaowocowało wyjazdami do Wrocławia na „Schola Latinitatis Vivae” (Szkołę żywej łaciny), prowadzoną na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie zajęcia odbywają się tylko po łacinie.

 

…Jako nauczyciele pomagaliśmy sobie nawzajem w uczeniu się obsługiwania nieznanych nam wcześniej narzędzi web 2.0 komunikując się za pomocą maila i korzystając z tutoriali na temat używania poszczególnych narzędzi oferowanych przez kursy eTwinning…

                                                                                                                             Koordynatorka

 

Informacje na temat projektu zostały zamieszczone na stronie internetowej szkołyWszystkie powstałe materiały znajdują się na TwinSpace projektu.