Tydzień z narzędziami do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych

Tydzień z narzędziami do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe 

 

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, podczas którego uczestnicy będą mieli możliwość nabycia umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych. Uczestnicy poznają zastosowanie narzędzi, z pomocą których wykonają zadania w ramach pracy w kursie, tj. programu PowerPoint, aplikacji Wordwall, Quizlet oraz krzyzowki.edu.pl/generator.php

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie tworzenia prostych prezentacji multimedialnych, tworzenia folderów, posiadanie konta pocztowego oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • poznanie przykładowych narzędzi Web 2.0 do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela
 • nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

W ramach kursu uczestnicy będą poznawać narzędzia do tworzenia ciekawych materiałów dydaktycznych, tj. program PowerPoint oraz aplikacje: Wordwall, Quizlet oraz krzyzowki.edu.pl/generator.php. Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać zarówno na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak  i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści kursu zostały podzielone na 5 modułów.

W module 1 uczestnicy zapoznają się z instrukcją tworzenia quizu w programie PowerPoint oraz otrzymają dostęp do przykładowego quizu wykonanego w programie. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.

W module 2 zaprezentowany zostanie serwis Wordwall. W ramach realizacji kursu uczestnicy poznają sposób tworzenia ćwiczeń za pośrednictwem następujących szablonów dostępnych w serwisie: połącz w pary, sortowanie grup, znajdź parę, znajdź słowo, test, krzyżówka, prawda czy fałsz oraz uzyskają dostęp do przykładowych ćwiczeń wykonanych w Wordwall. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2.

W module 3 zaprezentowany zostanie serwis  https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php pozwalający na generowanie krzyżówek w języku polskim lub angielskim. Uczestnicy uzyskają dostęp do przykładowego ćwiczenia wykonanego z użyciem generatora oraz obowiązkowo wykonają zadanie 3.

W module 4 uczestnicy zapoznają się z instrukcją tworzenia zestawu do nauki w aplikacji Quizlet oraz otrzymają dostęp do przykładowego zestawu. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.

Moduł 5 – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne. Osoby, które wykonają wszystkie zadania modułowe zgodnie z wytycznymi sylabusa do kursu i uzyskają wymaganą liczbę punktów będą mogły pobrać certyfikat ukończenia kursu.

Treści szkoleniowe

 1. Tworzenie quizu w programie PowerPoint
 • Instrukcja tworzenia quizu w programie PowerPoint
 • Przykładowy quiz w programie PowerPoint
 • Zadanie 1
 1. Aplikacja Wordwall
 • Wordwall – rejestracja
 • Ćwiczenie połącz w pary – instrukcja
 • Sortowanie grup – instrukcja tworzenia ćwiczenia
 • Znajdź parę – instrukcja tworzenia ćwiczenia
 • Tworzenie ćwiczenia typu znajdź słowo
 • Tworzenie ćwiczenia typu test – instrukcja
 • Tworzenie krzyżówki w Wordwall
 • Ćwiczenie prawda czy fałsz – instrukcja
 • Przykłady interaktywnych ćwiczeń w aplikacji Wordwall – linki
 • Link do serwisu Wordwall
 • Zadanie 2
 1. Generator www.krzyzowki.edu.pl/generator.php
 • Generator www.krzyzowki.edu.pl/generator.php – instrukcja
 • Przykład krzyżówki utworzonej w generatorze
 • Link do serwisu
 • Zadanie 3
 1. Aplikacja Quizlet
 • Instrukcja tworzenia zestawu do nauki w aplikacji Quizlet
 • Przykładowy zestaw do nauki stworzony w aplikacji Quizlet
 • Link do serwisu Quizlet
 • Zadanie 4
 1. Podsumowanie
 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w trzech częściach:

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl