Stories that move – historie, które poruszają. Prezentacja zestawu narzędzi do przeciwdziałania dyskryminacji

Stories that move – historie, które poruszają. Prezentacja zestawu narzędzi do przeciwdziałania dyskryminacji

Zapraszamy do udziału w seminarium online Stories that move – historie, które poruszają. Prezentacja zestawu narzędzi do przeciwdziałania dyskryminacji.

Projekt Stories that Move to innowacyjna platforma edukacyjna, której celem jest wspieranie edukacji antydyskryminacyjnej. Powstał w ramach współpracy międzynarodowej 7 krajów europejskich: Holandii, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Polski. Jego koordynatorem jest Dom Anny Frank w Amsterdamie, a polskim partnerem – Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie.

To spotkanie przeznaczone jest dla nauczycieli i edukatorów, zainteresowanych wykorzystaniem platformy Stories that Move w swoim środowisku pracy. Podczas webinarium będziemy poznawać funkcjonalności oraz dyskutować na temat możliwości jej wykorzystania w pracy edukacyjnej. Zajęcia będą prowadzone w języku polskim.

Webinarium poprowadzi Mateusz Trojański – absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Edukator Domu Anny Frank w Amsterdamie (Anne Frank House), polski koordynator międzynarodowego projektu Stories that Move — narzędzie do przeciwdziałania dyskryminacji oraz Anne Frank Youth Network — międzynarodowej sieci zaangażowanej młodzieży. Członek Stowarzyszenia Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie. Koordynator objazdowej wystawy edukacyjnej Jestem Stąd. Polska Wielu Narodów. Autor warsztatów edukacyjnych dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli i edukatorów. Obecnie współpracuje przy realizacji warsztatów edukacyjnych z Polsko-Niemiecką Wymianą Młodzieży, Fundacją Krzyżowa oraz Małopolskim Instytutem Kultury.Mieszka i pochodzi z Krakowa, w przeszłości związany z Lizboną i Amsterdamem. Jego pasją są: historia, literatura i kino europejskie. Uwielbia miejskie wędrówki i jazdę na rowerze..

Termin: 13 listopada 2019
Godzina: 16:00
Lokalizacja: eTwinning LIVE

Aby wziąć udział należy wejść na stronę wydarzenia: Stories that move – historie, które poruszają. Prezentacja zestawu narzędzi do przeciwdziałania dyskryminacji.

I kliknąć Jestem Zainteresowany/a, a następnie w dniu wydarzenia wejść na stronę spotkania.