The classroom full of the cars

The classroom full of the cars

Przedmiot: 
edukacja wczesnoszkolna
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy

Koordynator:
Dominika Giezek, Sylwia Leśniacka

Okres realizacji projektu:
17 września 2009 – 12 listopada 2009

Języki projektu:
angielski, słowacki, polski

Szkoła partnerska:
Privat Primary School, Nová Dubnica, Słowacja

Strona internetowa:
http://theclassroomfullofthecars.blogspot.com/

 

 

Dziecko w młodszym wieku szkolnym skłonne jest do angażowania i oddawania się bez reszty w to, co akurat robi, ma potrzebę wyrażania własnych przeżyć poprzez zabawę i działalność twórczą. Aby połączyć zabawę z nauką i dać dzieciom możliwość bycia aktywnym koordynatorzy projektu uwzględnili zainteresowania motoryzacyjne uczniow. Odpowiednie pokierowanie tematem umożliwiło również realizację celów zawartych w programie nauczania edukacji zintegrowanej. Poprzez zainteresowanie dzieci samochodami można było przejść do bardzo ważnego tematu – bezpieczeństwo na drodze.

Komunikacja z partnerem odbywała się drogą mailową, poprzez Skype, a także poprzez TwinSpace i TwinBlog. Następnie została stworzona strona projektu na NING, w celu upowszechnienia jego rezultatów. Regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) partnerzy dodawali do TwinSpace i TwinBlog opisy minionych wydarzeń w formie postów bloga, prezentacje, zdjęcia lub zeskanowane prace uczniów.

W zakresie kreatywnego wykorzystanie technologii ICT wszystko dla uczniów było nowością: chat, korespondencja poprzez e-mail, prezentacje w programie PowerPoint zawierające skany rysunków, szkiców, zdjęcia czy nagrania. Podobnie cieszyli się z możliwości przeprowadzenia wideokonferencji , czy też oglądania na stronie projektu dokumentacji własnych poczynań. Nawet rysowanie aut przyszłości w programie Paint, dla dzieci, które nie mają informatyki w szkole było nowością. Zadania te stanowiły dla dzieci niemałe wyzwanie, sprawiały im jednak ogromną radość.

Projekt “The classroom full of the cars” zrealizowano zgodnie z innowacyjną metodą projektów badawczych. Metoda ta pozwala dziecku koncentrować się na temacie, którym jest zainteresowane. Odpowiada ich wrodzonej ciekawości, potrzebie poznawania i rozumienia świata. Uczy współpracy, korzystania z pomocy kolegów i udzielania im pomocy. Dzięki zastosowanej metodzie projektów dzieci uczą się logicznego myślenia, stawiania pytań, zdobywania wiedzy przez eksperymentowanie, wyciąganie wniosków. Tak też było w trakcie projektu “The classroom full of the cars” – stworzono siatkę pojęć, stawiano hipotezy badawcze oraz wspólnie planowano różnorodne przedsięwzięcia. Uczniowie szkicowali, tworzyli osobiste historie; gromadzili kolekcje, bawili się w gry i zabawy związane z tematem. Następnie gromadzili dane, przeprowadzali wywiady, prowadzili badania terenowe, wszystko po to, by sprawdzić nasze wstępne hipotezy. Ostatnim etapem pracy projektowej było podsumowanie (selekcja materiału, przegląd zdjęć i notatek, podsumowanie wiedzy, odpowiedzi na pytania z listy), ewaluacja oraz przedstawienie rodzicom wyników projektu.

Projekt prowadzony z bliźniaczą szkołą na Słowacji motywował uczniów do działania. Chętniej zdobywali nowe wiadomości i umiejętności. Bardzo poważnie traktowali przydzielone im zadania. Niektóre z zadań wprowadzały element współzawodnictwa: kolekcja małych autek oraz final quiz. Inne zaś pozwalały im lepiej się poznać i dawały możliwość współpracy. TwinSpace pozwolił moim dzieciom na wirtualną podróż do Muzeum Transportu w Bratysławie. Uczniowie słowaccy mogli zaś „odwiedzić” miejsca, w których byli polscy uczniowie: salon samochodowy, komis, blacharnię, mechanika, stację diagnostyczną, czy Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Uczniowie mieli okazję porozmawiać w trakcie wideokonferencji poprzez skype. Było to dla nich bardzo ekscytujące przeżycie.

Wspólne planowanie przedsięwzięć, porównywanie programów nauczania i poznawanie metod i technik stosowanych w innym kraju (np. stosowanie na lekcjach tablicy multimedialnej) były możliwe tylko dzięki realizowanemu projektowi.

Wymiernym rezultatem projektu jest jego strona internetowa, zawierająca zdjęcia, zeskanowane prace uczniów (szkice, rysunki aut przyszłości wykonane w programie Paint) oraz opisy minionych wydarzeń w języku angielskim, prezentacje. Uczniowie poznali zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, nauczyli się rozpoznawać znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu i informacyjne. Poznali historię takich wynalazków jak: koło, samochód. Aktywnie wykorzystywali technologię ICT i podjęli próby porozumiewania się w języku angielskim w naturalnej sytuacji.

Najwyżej cenione przeze mnie umiejętności zdobyte w trakcie realizacji projektu „The classroom full of the cars” wiążą się z wykorzystaniem technologii ICT oraz podjęciem przez dzieci prób porozumiewania się w języku angielskim w naturalnej sytuacji. Są to umiejętności uznawane już za konieczne w zmieniającym się świecie, w „globalnej wiosce”, w której żyjemy. Umiejętności te jednak są nadal zaniedbywane w tradycyjnym systemie nauczania – języka obcego uczy się w sztucznych warunkach, które nie pozwalają na prawdziwe komunikowanie się… W nowej podstawie programowej jest już nauka elementów technologii ICT, jednak moi uczniowie podlegają jeszcze pod starą podstawę programową… Dla wielu z nich zadania projektu były nowością – wyzwaniem, któremu sprostały i czuły się z tego ogromnie dumne i szczęśliwe. Świadczą o tym ich uwagi o projekcie np.: „projekt był super fajny” , „będę go pamiętał do końca swego życia”, „było miło ich poznać”.

101