24 zadania na czas oczekiwania II

24 zadania na czas oczekiwania II

Przedmiot: 
Sztuka
Szkoły:
Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku i Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku

Koordynatorzy – założyciele:
Barbara Benisz i Beata Skrzypiec

Koordynatorzy i szkoły partnerskie:

 • Joanna Apanasewicz – “Mała Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koninie Żagańskim
 • Joanna Duroł – Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze, SP im. Józefa Pawlika
 • Sylwia Mencewicz – Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Szkoła Przyszłości” w Warszawie
 • Justyna Górska – Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Szkoła Przyszłości” w Warszawie
 • Sabina Piłat – Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum “La Fontaine” w Warszawie
 • Dorota Zaród – Społeczna Szkoła Podstawowa nr im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Tarnowie
 • Jolanta Okuniewska – Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie
 • Dorota Dankowska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku
 • Monika Walkowiak – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim
 • Barbara Tatol – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie
 • Maria Jaszczyk – Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej
 • Martyna Koźmin – Szkoła Podstawowa nr 12 w Studzionce
 • Marzena Wiecierzycka – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie
 • Aniela Kozikowska – Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie
 • Edyta Jurys – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 • Jolanta Bieniek – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żernicy
 • Aleksandra Gmerek – Zespół Szkół nr 2 w Żaganiu
 • Aleksandra Schoen-Kamińska – Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile
 • Monika Brzoska-Gansiniec – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu

Obszary tematyczne:
sztuka, informatyka/TIK, matematyka, geometria, muzyka

Język:
polski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/12820/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości

 

Celem projektu było tworzenie gier edukacyjnych za pomocą różnych narzędzi TIK przez nauczycieli i dzieci – dla dzieci na dni poprzedzające święta Bożego Narodzenia. Poprzez gry zapoznawano uczniów z tradycjami świątecznymi, zwyczajami i łączono wiedzę z różnych dziedzin edukacji wczesnoszkolnej w zintegrowaną całość. Koordynatorom projektu zależało na aktywnym spędzaniu czasu przedświątecznego, połączonego z prawdziwie świątecznym oczekiwaniem. Pracowali z wielkim zaangażowaniem i starali się, by podejmowana tematyka przedstawiona była w interesujący dla naszych uczniów sposób. W pracy wykorzystywano Internet, komputery stacjonarne, tablice multimedialne, tablety, kamery cyfrowe oraz aparaty cyfrowe. Codziennie oglądali materiały przesłane ze szkół partnerskich i zamieszczone na TwinSpace (głównym miejscu pracy wszystkich partnerów). Nauczyciele starali się, by uczniowie aktywnie uczestniczyli w przygotowywaniu materiałów do projektu. Zadania były oczywiście dopasowywane do wieku uczniów.

Stworzone materiały miały być wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych oraz w domu. Wykorzystano metodę gamifikacji (ale bez prowadzenia  zawodów i rankingu gracza). Celem było czerpanie przyjemności z zabawy, odkrywanie nowych treści oraz radość z tworzenia.

Uczniowie pracowali w grupach klasowych. Mieli możliwość tworzyć samodzielnie puzzle z rysunków własnego autorstwa. Dla dzieci w młodszym wieku to ogrom prac związanych z planowaniem, zapamiętywaniem –  kreatywne zadanie rozłożone w czasie. Aktywności prezentowane w kalendarzu adwentowym służyły jako kanwa do działań projektowych z całą klasą oraz do pracy samodzielnej. Budziły kreatywność dzieci i motywowały do tworzenia nowych, podobnych materiałów. Uczniowie wykonywali zdjęcia, tworzyli prezentacje, proponowali tematy do zabaw plastycznych, wymyślali sudoku. Chętnie wracali do zabaw, które wcześniej wykonywali w kalendarzu adwentowym. Dzięki temu doskonalili umiejętności TIK, matematyczne, czy językowe. Część wypracowanych materiałów prezentowano również na szkolnych wystawach, gazetkach, a kalendarz udostępniany był społecznościom szkolnym na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych szkół.

Pracę nad projektem podzielono na kilka etapów. W pierwszym przedstawiono grupy projektowe za pomocą zdjęć i zaznaczono miejscowości na interaktywnej mapie Google. Następnie w dowolnym programie komputerowym lub na zajęciach plastycznych uczniowie wykonali ilustracje prezentów, które posłużyły do stworzenia kalendarza adwentowego. Z wybranych ilustracji powstał interaktywny kalendarz w aplikacji Thinglink. Codziennie wieczorem jedna z administratorek dodawała przygotowane wcześniej zadanie na kolejny adwentowy dzień. Uczniowie wykonywali zdjęcia, redagowali podpisy do ilustracji, tworzyli wpisy na Padlet podsumowujące zadania projektowe, nagrywali wypowiedzi za pomocą tabletów, kamer cyfrowych, aparatów, poszukiwali informacji w Internecie i według własnych możliwości wykonywali zadania nałożone przez nauczyciela. Doskonalili dzięki temu umiejętności pracy samodzielnej, grupowej, krytyczne myślenie, kreatywność, myślenie logiczne.

Partnerzy komunikowali się pomiędzy sobą za pomocą poczty elektronicznej, poprzez TwinSpace oraz Skype. Ustalono plan pracy z wykorzystaniem GoogleDocs. Uzgodniono tematykę i terminy, pozostawiono dowolność realizacyjną oraz dowolne wykorzystanie narzędzi TwinSpace. Każdy partner był równocześnie Administratorem. Partnerzy komentowali postęp prac, wymieniali się materiałami dydaktycznym oraz kartami pracy, proponowali nowe tematy, dodali treści wynikające z ich planów pracy.

W pierwszym etapie opracowano najważniejsze zagadnienia i takie, które wymagały gromadzenia materiałów. O kolejności i tematyce decydowano wspólnie biorąc pod uwagę możliwości szkół partnerskich oraz dzieci. Ciekawym sposobem na bieżącą komunikację był stworzony Padlet – jeden na tydzień pracy, gdzie partnerzy, bezpośrednio po wykonaniu zadań, komentowali je i wyrażali swoja opinię. Na Padlecie zamieszczane były też komentarze uczniów z innych klas, z różnych szkół w Polsce, które dołączyły do adwentowej zabawy.

Współpraca przebiegała bardzo sprawnie. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu wszystkich partnerów projekt przebiegał zgodnie z planem, a nawet nieco lepiej – powstały Padlety złożone z prac uczniów i refleksji pojawiających się podczas pracy i zabawy nad projektem oraz Padlet z materiałami dodatkowymi (inicjatywa uczniów i nauczycieli. Każde zadanie spotykało się z entuzjazmem, bez względu na poziom skomplikowania. Wszyscy, np. byli bardzo podekscytowani wysyłaniem kartek za pośrednictwem tradycyjnej poczty, które później posłużyły do przygotowania szkolnych wystaw na temat projektu. Na zakończenie działań, po powrocie z przerwy świątecznej dokonano ewaluacji projektu – za pomocą Ankiety Google uczniowie wypełniali formularz wyrażając swoje zdanie o zadaniach. Wszystkie opinie pozytywne!

Kolejnym zadaniem było przygotowanie życzeń oraz wklejenie linku do nich na Thinglink złożony z prac uczniowskich. W innym miejscu prezentowano tradycyjne potrawy wigilijne z różnych regionów Polski.

Uczniowie bardzo sprawnie poruszali się po TwinSpace. Aby wszyscy mogli podziwiać efekty ich pracy i zaangażowania link do platformy umieszczono na stronach szkół, nauczycielskich blogach i nie tylko. Zdecydowanie wzrosła ich umiejętność w zakresie obsługi komputera i poruszania się po Internecie, w pozytywnie zamierzonym kierunku co wyznacza prawidłowy kierunek do sensownego korzystania z mediów w przyszłości.

Jednym z wspólnych działań było przygotowanie i nagrania piosenki Mikołaj, którą potem w całość złożyła jedna partnerka.

Wszyscy partnerzy to nauczyciele cyfrowi. Wykorzystują w swojej codziennej pracy nowoczesne technologie, prowadzą blogi klasowe, uczą programowania.

Zależało nam na wspólnej pracy, by nauczyć tej współpracy naszych uczniów i zapoznać ich ze sposobami mądrego korzystania z nowoczesnych technologii i bezpiecznego poruszania się w Internecie. Tematyka świąteczna posłużyła nam jako doskonały i atrakcyjny materiał do tego celu.

Projekt 24 zadania na czas oczekiwania II nie był dostępny jedynie dla uczniów jednej klasy. Link do kalendarza adwentowego zamieszczono na stronie szkoły i wspólnie z nami, w oczekiwaniu na Śwęta, mogli bawić się wszyscy uczniowie naszej placówki. Wiemy od rodziców, że oni sami bardzo chętnie zaglądali do kalendarza adwentowego, link przesłali rodzinie i znajomym. Szkoła dzięki temu stała się po raz kolejny miejscem, które jednoczy społeczność uczniowską, nauczycieli i rodziców. Sukcesem projektu jest rozbudzenie ciekawości poznawczej, kreatywności uczniów. Dzieci samodzielnie wykonywały niektóre aktywności – na weekend otrzymywały zadania nie wymagające pomocy rodziców, a pozwalające na kreatywną zabawę i doskonalenie umiejętności stosowania narzędzi TIK. Teraz już planują kolejny projekt wymyślając interesująca ich tematykę.

Koordynatorki

Wszystkie materiały dostępne są na TwinSpace projektu