The New adventures of the Twinnies around the world

The New adventures of the Twinnies around the world

Przedmiot: 
język angielski
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej

Koordynator:
Renata Wojtaś, nauczycielka języka angielskiego

Szkoły partnerskie:
3 Circolo Didattico, Chieti, Włochy
Ecole de Vouillers, Vouillers, Francja
Godwin Junior School, Londyn, Wielka Brytania
Memune-Türker Altuncu Primary School, Niğde, Turcja

Język projektu:
angielski

Strony internetowe:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p33902/welcome
http://twinnies2010.blogspot.com/

Nagrody i wyróżnienia:
I miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012 – kategoria wiekowa 7-12 lat
I miejsce w europejskim konkursie eTwinning 2012
I miejsce w konkursie eTwinning we Francji
I miejsce w konkursie eTwinning we Włoszech
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

 

Cele projektu

 • nauka stosowania sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych jako narzędzi edukacyjnych;
 • doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi narzędziami TIK;
 • nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
 • dzielenie się wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem;
 • doskonalenie sprawności językowych i zdolności artystycznych;
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
 • rozpoznawanie podobieństw i różnic kulturowych, akceptacja różnorodności kulturowej;
 • kształtowanie postaw patriotycznych, zrozumienie konieczności poszanowania dziedzictwa narodowego własnego oraz innych krajów;
 • rozbudzanie zainteresowania światem, jego bogactwem i pięknem.

Już sam tytuł naszego projektu „The New adventures of the Twinnies around the world” obudził w uczniach ducha odkrywcy, zaciekawienie i entuzjazm oraz zmotywował do podjęcia wysiłku. Przede wszystkim jednak projekt dokonał trudnej sztuki połączenia nauki z przyjemnością.

Polska szkoła, będąc założycielem projektu, dbała o jego prawidłowy przebieg. Wspólnie z partnerami planowaliśmy działania, byliśmy inicjatorami i pomysłodawcami wielu zadań, które przedstawialiśmy szkołom partnerskim w celu przedyskutowania i zaopiniowania. Burza mózgów z udziałem wszystkich koordynatorów stanowiła źródło inspiracji, umożliwiając ustawiczny rozwój projektu.

Głównym zadaniem uczniów było stworzenie wspólnej opowieści podróżniczej w formie komiksu. Główni bohaterowie otrzymali imiona Twinnie Yellow oraz Twinnie Blue, które nawiązują do barw eTwinningu. Aby umożliwić dzieciom rozwijanie wyobraźni i kreatywności, postacie Twinnie Yellow i Twinnie Blue mogły przy pomocy wehikułu przenosić się w czasie, odkrywać podwodny świat czy wyruszyć na podbój kosmosu.

Komiksowe postacie rozpoczęły swoją podróż od Włoch, gdzie podziwiały między innymi Krzywą Wieżę w Pizie, a w rzymskim Koloseum spotkały prawdziwych gladiatorów. Następnie wyruszyły do Francji, aby tam spróbować przejażdżki zaprzęgiem husky w Alpach, a nawet zdobyć szczyt Mont Blanc. Podczas tej podróży poznali również mnóstwo ciekawych postaci, w tym dzwonnika z Katedry Notre Dame oraz całą plejadę bohaterów Disney’a.

Podczas wizyty w naszym kraju mali przyjaciele odwiedzili polskie góry i morze oraz Warszawę i jej charakterystyczne miejsca (Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski, Belweder). Będąc w Krakowie zobaczyli Wawel, Kościół Mariacki i Sukiennice, a w Bielsku-Białej poznali miejscowych bohaterów kreskówek – Reksia oraz Bolka i Lolka.

Kolejny etap podróży odbywał się w Anglii, gdzie Twinnie Yellow i Twinnie Blue spotkali królową i zobaczyli jak toczy się życie w Pałacu Buckingham, zwiedzili Londyn, Oxford, Cambridge, a także obserwowali mecze piłki nożnej znanych drużyn, takich jak Manchester United, Manchester City, Chelsea czy Liverpool.

W Turcji odwiedzili Istambuł, Ankarę, Kapadocję, na własne oczy zobaczyli rytualny taniec Wirujących Derwiszy oraz niezwykła konstrukcję Konia Trojańskiego. Po sukcesie pierwszej części komiksu zapadła decyzja o kontynuacji podróży głównych bohaterów i odkrywaniu nowych miejsc w Ameryce, Australii i na kolejnych kontynentach. W wyniku współpracy uczniów ze szkół partnerskich powstała książeczka prezentująca podróż po krajach ojczystych uczestników projektu, będąca dumą autorów.

Kolejnym zadaniem było wspólne projektowanie logo. Uczniowie każdej szkoły zamieścili swoje indywidualne projekty na TwinSpace. Były one przygotowywane w różnych technikach. Niektóre z nich wykonano analogowo, po czym przeskanowano i przetworzono na obraz cyfrowy, inne tworzono w programach takich jak Paint czy Tux Paint. W przypadku tego ostatniego wcześniej przygotowano postaci bohaterów komiksu (Twinnie Yellow oraz Twinnie Blue) w formie pieczątek PNG, które uczniowie mogli dowolnie dodawać do wybranego tła. Dzieciom bardzo odpowiadał ten program, ponieważ pozwalał stworzyć ciekawy obraz w krótkim czasie. Uczniowie chętnie eksperymentowali, zmieniając poszczególne elementy projektu, próbowali wszystkich możliwych narzędzi TuxPaint, udoskonalając swoje dzieło. Metodą głosowania wybrano najciekawsze projekty z każdej szkoły, z których następnie utworzono logo projektu.Wspólne wykonywanie tego zadania dało uczniom poczucie integracji, wspólnego dążenia do wyznaczonego celu i przynależności do jednego zespołu, co pozwoliło na wzmocnienie więzi.

Następnym ciekawym zadaniem był quiz „ Where are the Twinnies?” przygotowany w programie Power Point. Każda drużyna wybrała kilka zdjęćprzedstawiających różne miejsca na świecie, które następnie zostały przerobione na kształt puzzli. Podczas wyświetlania quizu na dużym ekranie uczniowie próbowali odgadnąć na podstawie kolejno odsłanianych fragmentów zdjęcia, gdzie to jest. Zadanie polegało na podaniu prawidłowej nazwy miejsca po odsłonięciu jak najmniejszej liczby elementów. Kiedy zdjęcie ukazało się w całości, uczniowie nazywali po angielsku widoczne na nim szczegóły.

Dużą popularnością cieszyło się zadanie polegające na wykorzystaniu stworzonego komiksu jako scenariusza do przygotowania krótkich inscenizacji. Zespoły wybierały dla swoich kolegów fragment komiksu do odegrania. Uczniowie wcielali się w role bohaterów komiksu, prowadzili dialogi i przedstawiali sytuacje, które sami wcześniej stworzyli. Po przećwiczeniu scenki nagrywano i tak powstałe filmiki przesyłano szkołom partnerskim do obejrzenia. Odgrywanie ról i scenek dostarczyło uczniom wiele radości i było jednocześnie cenną, aktywizującąmetodą nauki języka obcego.

Innym zadaniem było wykonanie ilustracji do anglojęzycznej wersji piosenki „Gioca Jouer” i przygotowanie zabawy ruchowej z wykorzystaniem wideo. Dzięki temu dzieci w łatwy i przyjemny sposób zapamiętały słownictwo związane z podstawowymi czynnościami wyrażonymi w zwrotach typu wave your hands czy comb your hair. Ilustracje przedstawiające Twinnie Yellow i Twinnie Blue zostały połączone i zsynchronizowane z tekstem i melodią piosenki za pomocą programu Movie Maker. Oglądając ilustracje z napisami i słuchając muzyki, dzieci śpiewały i tańczyły oraz naśladowały odpowiednie czynności wyświetlane na ekranie. W miarę powtarzania uczniowie w indywidualnym tempie zapamiętywali coraz więcej zwrotów w języku angielskim prezentowanych w filmiku.

Podczas poznawania się uczniów poruszaliśmy tematy zgodne z treścią programu nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej, takie jak: przedstawianie się, podawanie narodowości, opisywanie ludzi, hobby, opisywanie zdolności i umiejętności, nazwy krajów, wyrażanie upodobań, opisywanie rodziny i życia codziennego. Podróżnicza tematyka projektu pozwoliła też realizować takie zagadnienia jak: opisywanie sposobów podróżowania, opisywanie otaczającego środowiska, nazywanie budynków. Z kolei komiksowa forma historyjki wprowadziła słownictwo często używane w dialogach w życiu codziennym.

Kontakty z rówieśnikami dały uczniom poczucie zasadności uczenia się języka angielskiego i stanowiły czynnik silnie motywujący. Dzięki projektowi mogli oni bez wyjazdu z kraju nawiązać kontakt i komunikować się z osobami z różnych szkół europejskich. Uczniowie zapoznawali się ze sobą, przedstawiając się za pomocą narzędzi dostępnych na TwinSpace, a także pisali listy oraz tradycyjną pocztą wysyłali pocztówki do szkół partnerskich.

Uczniowie z wielką starannością pisali swoje teksty, upewniając się, czy są zrozumiałe dla europejskich kolegów. Z własnej inicjatywy i potrzeby sięgali po nowe słownictwo, korzystając ze słowników internetowych czy książkowych, a zbudowane zdania konsultowali z nauczycielem. Z nieukrywaną niecierpliwością oczekiwali na odpowiedź od kolegów korespondencyjnych i niezwłocznie, bez namawiania, próbowali przeczytać i zrozumieć przesłaną wiadomość.

Z przyjemnością obserwowaliśmy naszych uczniów aktywnie uczestniczących w lekcjach, podejmujących wyzwania, przełamujących barierę językową, a wszystko dzięki chęci porozumienia się z kolegą z innego kraju. Taka praktyczna lekcja języka angielskiego jest niezwykle cenna. Inicjowaliśmy również spotkania uczniów na TwinSpace, proponując im wymianę informacji na określony temat, np. ulubione miejsce w Europie, a także zachęcając ich do pisania komentarzy.

Projekt wyróżnia się pomysłowością, a także innowacyjnością w metodach nauczania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego – metody komunikatywnej oraz metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) – uczniowie mieli okazję wykorzystania nowych umiejętności językowych w trybie natychmiastowym. Nauka języka dzięki tej metodzie jest oparta w głównej mierze na naturalnym przyswajaniu wiadomości zamiast egzekwowania wyuczonych, obszernych części materiału. W ten sposób staje się bardziej przyjemna, działa motywująco i przynosi więcej satysfakcji.

Projekt pozwalał na łączenie treści z zakresu różnych przedmiotów – uczniowie dowiadywali się ciekawych faktów na temat krajów europejskich, ich kultury i tradycji, doskonalili swoje zdolności artystyczne oraz umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią. Realizując zadania, kształtowaliśmy u dzieci postawy ciekawości, bycia koleżeńskim oraz tolerancyjnym i otwartym wobec innych kultur, jak również umiejętność współdziałania w zespole, zdolność krytycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.

Wszyscy uczestnicy projektu wykazywali ogromne zaangażowanie w jego realizację, dlatego też współpraca przebiegała bardzo intensywnie. Codziennie pojawiały się nowe wiadomości, komentarze od uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich. Na bieżąco przekazywano informacje o postępach w zadaniach, a także przesyłano ciekawostki z życia szkoły oraz okolicznościowe życzenia.

Wiele radości sprawiało również uczniom ze szkół partnerskich przygotowywanie dla siebie wzajemnie quizów, zagadek i zadań specjalnych, a także ich rozwiązywanie. Uczniowie z niecierpliwością wyczekiwali na informację zwrotną.

Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu również rozwinęli kompetencje z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, a poprzez wspólną wymianę doświadczeń i pomysłów czerpali inspirację.

Osiągnięte rezultaty i korzyści

 • prezentacje Power Point o podróżach bohaterów po różnych krajach Europy i świata;
 • wydanie książkowe przygód Twinnie Yellow i Twinnie Blue;
 • rozwój umiejętności uczenia się;
 • porozumiewanie się w języku angielskim;
 • przyswojenie kompetencji informatycznych;
 • rozwinięcie kompetencji społecznych i obywatelskich;
 • wzrost wiedzy o świecie;
 • nabycie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu

Niezaprzeczalnym atutem projektu jest fakt, że pomysł może być wykorzystany ponownie przez dowolną szkołę, której uczniowie mogą według własnego uznania zaplanować podróż bohaterów i wymyślić niezwykłe przygody, puszczając wodze fantazji. Wojaże sympatycznych bohaterów zostały zamieszczone na TwinSpace oraz udostępnione do oglądania wszystkim zainteresowanym. Mogą one posłużyć jako ciekawy materiał edukacyjny lub źródło inspiracji. Potencjał rozwojowy projektu jest niezwykle szeroki, zależy wyłącznie od pomysłowości i wyobraźni uczniów oraz nauczycieli.