Healthy Booky

Healthy Booky

Przedmiot: 
Nauka o zdrowiu
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie

Koordynator:
Anna Żywica

Szkoła partnerska:
CEP Virgen de la Guía (Hiszpania

Obszary tematyczne:
języki obce, informatyka/TIK, nauka o zdrowiu, nauki przyrodnicze, przedmioty w szkole podstawowej

Język:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/664/home

Nagrody i wyróżnienia:
II miejsce w konkursie europejskim 2016 w kategorii wiekowej 4-11
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Projekt Healthy Booky skierowany jest do dzieci w wieku 10-12 lat i propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów. Podstawowymi tematami są: zdrowe jedzenie, uprawianie sportu i bycie aktywnym fizycznie, a także ubiór, który powinien być dostosowany do pory roku i bezpieczne korzystanie z Internetu.

Większość zadań realizowana była w 4-5 osobowych grupach międzynarodowych. Uczestnicy wykonywali plakaty interaktywne, komiksy dotyczące ubrań, razem tworzyli ankietę na temat zdrowego stylu życia i przygotowali zestaw ćwiczeń fizycznych.

Treści realizowane w projekcie pokrywają się z treściami podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego. Uczestnicy pracowali wspólnie przez godzinę, raz w tygodniu na zajęciach dodatkowych, rozwijając umiejętności posługiwania się językiem obcym, korzystania z TIK oraz ćwicząc pracę w grupie.

Partnerzy komunikowali się poprzez wideokonferencję, e-mail i chat. Uczniowie mieli założone konta na TwinSpace aktywnie więc uczestniczyli zarówno w procesie tworzenia, jak i komunikacji oglądając materiały partnerów i często je komentując. Nauczyciele często korzystali z dziennika projektu.

W projekcie wykorzystano szereg różnorodnych narzędzi dostosowywanych do aktualnych potrzeb i zadań: Glogster, Titanpad, Power Point, ooVoo, Thinglink, Smilebox, camera, drawings photos.

Mimo, iż praca nad projektem była realizowana w formie zajęć dodatkowych, wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów. Do wszystkich aktywności podchodzili z entuzjazmem i zaangażowaniem. Rezultaty tych działań publikowane były na stronie internetowej szkoły, aby mogli się z nimi zapoznać inni uczniowie, ich rodzice, lokalna społeczność. Dzięki tym działaniom wzrosła świadomość uczniów. Większą uwagę zaczęli przykładać do zdrowego stylu życia eliminując szkodliwe elementy z codziennego rozkładu dnia.

Mówiąc o projekcie warto podkreślić jego szeroki zasięg. W działania projektowe zaangażowano znaczną część społeczności szkolnej (nie będących członkami projektu). Ankietowano wielu uczniów z klas III-VI, aby uzyskać jak najbardziej reprezentatywne wyniki. Do współpracy zaproszono również zaprzyjaźnione przedszkole, w którym dzieci (pod wpływem działań projektowych) przygotowały zdrowe śniadanie.

 

…Moja praca nad projektem podnosi moje umiejętności w zakresie TIK oraz świadomość zdrowego stylu życia. Największym sukcesem, moim zdaniem, jest uzyskanie wspólnych wyników pomimo dzielących nas barier, praca w grupach i umiejętność osiągania kompromisów…

Koordynatorka

 

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu znajdują się na jego TwinSpace.