Digital Life Skills on ERS

Digital Life Skills on ERS

Przedmiot: 
Obywatelstwo
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zamościu

Koordynator:
Justyna Babiarz-Furmanek

Partnerzy:
10th Heliopolis Primary School (Grecja)
ICS “L. da Vinci” di Bussolengo (Włochy)

Obszary tematyczne:
sztuka, obywatelstwo, języki obce, informatyka/ICT, teatr, przedmiot interdyscyplinarny

Języki projektu:
angielski, francuski, grecki, niemiecki, polski, włoski

Strony internetowe projekty:
https://twinspace.etwinning.net/2509/home
http://blogs.sch.gr/esrblog/2015/07/10/digital-life-skills-on-esr-our-last-radio-show/

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Digital Life Skills on ESR (Cyfrowe Umiejętności Społeczne w Szkolnym Radiu Europejskim) składa się z 5 zadań, a 3 z nich to wspólne wielojęzykowe audycje radiowe transmitowane w Szkolnym Radiu Europejskim.

Poprzez pracę klasową i współdziałanie z partnerami, uczestniczący w projekcie piątoklasiści zapoznawali się z fundamentalnymi wartościami (szacunek, sprawiedliwość, demokracja, różnorodność, tolerancja) i umiejętnościami społecznymi (krytyczne myślenie, wyrażanie opinii).

Praca nad projektem była oparta na czterech zadaniach zawartych w  podręczniku British Council handbook Life Skills. Developing Active Citizens autorstwa C. Parry and M. Nomikou.

Partnerskie szkoły  pracowały nad zadaniami w klasie i współpracowały ze sobą w celu stworzenia  cyfrowych rezultatów. Praca ta została opisana w języku angielskim, a angielski tekst był tłumaczony na 5 europejskich języków. Uczniowie nagrali 6 tekstów, zredagowali je, wybrali odpowiednią muzykę i przesłali wszystkie pliki MP3 greckiemu partnerowi, aby umieścić audycje radiowe na platformie Szkolnego Radia Europejskiego.

Uczniowie pracowali w parach, a następnie w większych międzynarodowych grupach, i korzystając z różnorodnych technologii zmontowali filmy  Get to know each other, wypełnili ankietę wyliczając ilości procentowe, zmontowali pliki audio do audycji radiowych i stworzyli Umowę Społeczną.

Bardzo ciekawym zadaniem było przygotowane filmu Who would you like to live with, w ramach którego uczniowie zastanawiali się z kim (i dlaczego) chcieliby (bądź nie chcieliby) zamieszkać.

Aby przygotować się do realizacji tych zadań studiowali wcześniej literaturę dotyczącą praw człowieka, dyskutowali o uprzedzeniach i tolerancji.

Uczniowie dokonywali wyborów, wypowiadali swoje zdanie i uzasadniali je partnerom.  Rozwinęli swoje kompetencje w sferze efektywnego komunikowania się, ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania i szacunku wobec innych.

Współpraca była głównym priorytetem we wszystkich zadaniach projektu. Wszyscy uczniowie wzięli udział w stworzeniu Umowy Społecznej, wspólnie pisali scenariusze i tworzyli filmy.

Różne grupy były odpowiedzialne za wypracowanie różnych efektów jako części tego samego zadania, np. greccy partnerzy przygotowali nagłówki i napisy, a polscy uczniowie zmontowali film z wybranych wspólnie materiałów. W podobny sposób powstawały audycje radiowe.

Aby komunikować się z grupami międzynarodowymi polscy uczniowie korzystali z narzędzi Twinspace i narzędzi internetowych takich jak TitanPad. Część uwag i materiałów wymieniana była drogą mailową i poprzez Skype.

Do przygotowania materiałów wykorzystywali różnorodne narzędzia ICT m.in. Movie Maker i Audacity. Ilość i różnorodność dostępnych narzędzi motywowała uczniów do szukania innowacyjnych i kreatywność rozwiązań.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i ich rodziców, ponieważ łączył interesujące treści (prawa człowieka, umiejętności społeczne), efektywne działania (współpraca, różnorodność zadań) i  różnorodne efekty (raport, umowa społeczna, audycje radiowe, filmy, collage). Uczniowie podchodzili entuzjastycznie do realizacji projektu  ponieważ czuli się częścią większej wspólnoty europejskiej i mieli możliwość wykazania się kreatywnością w szkole.

Wszystkie materiały powstałe w projekcie dostępne są na jego TwinSpace oraz greckiej stronie projektu