5-te urodziny eTwinning Plus!

5-te urodziny eTwinning Plus!

Program eTwinning Plus został wprowadzony pięć lat temu jako program pilotażowy dla szkół z sześciu krajów bezpośrednio sąsiadujących z Europą, umożliwiając współpracę tych krajów ze szkołami uczestniczącymi w programie eTwinning. Nauczyciele z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, części Partnerstwa Wschodniego i Tunezji, części Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego aktywnie uczestniczą w społeczności eTwinning. Program eTwinning Plus obejmuje obecnie ponad 1200 szkół z 2400 zarejestrowanymi nauczycielami, z których 1400 aktywnie uczestniczy w realizacji projektów.

Od początku trwania programu, czyli od 2013 roku, wśród nauczycieli eTwinning można było zaobserwować wyraźny entuzjazm. Coraz więcej z nich wyrażało swoje zainteresowanie utworzeniem partnerstwa z udziałem nauczycieli z programu eTwinning Plus. Obecnie ponad 80 000 nauczycieli z 37 krajów deklaruje swoją dostępność dla partnerstw eTwinning Plus!

Po trwającym dwa lata etapie pilotażowym, program eTwinning Plus stał się w 2015 r. pełnoprawną częścią społeczności eTwinning, a nauczyciele z wspomnianych sześciu krajów zyskali nowe możliwości. Mogą teraz uczestniczyć w oferowanych przez eTwinning różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, ubiegać się o odznaki jakości i Europejskie Nagrody eTwinning.

W 2015 r. nauczyciele z Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy zostali nagrodzeni podczas ceremonii wręczenia Nagród Europejskich, która odbyła się w Brukseli, za projekt My Alien Friend – najlepszy projekt w kategorii wiekowej 4-11 lat.

Obejrzyj wywiad z Artemem, uczniem z Ukrainy, który uczestniczył w tym projekcie:

Wcześniej Matanat Ahadova, nauczycielka z Azerbejdżanu zdobyła nagrodę imienia Marii Curie-Skłodowskiej za projekt Young Scientists, a Maia Seliatina, nauczycielka z Ukrainy, jedna z uczestniczek projektu Is this Castle haunted zdobyła główną nagrodę w kategorii wiekowej 12-15 lat, którą otrzymała podczas konferencji zorganizowanej w Atenach w październiku 2016 roku. W obu projektach uczestniczyły polskie szkoły, wśród których współpraca z eTwinning Plus cieszy się największą popularnością spośród społeczności eTwinning.

Za rejestrację nowych szkół w eTwinning Plus o wsparcie techniczne odpowiedzialne są  Partnerskie Biura Kontaktowe (PSA) działając w każdym z sześciu uczestniczących krajów:

Jeśli jesteście zainteresowani współpracą z partnerami z eTwinning Plus nie zapomnijcie zaznaczyć tego na platformie eTwinning Live (na swoim profilu w Moje zainteresowania).

16 maja 2017 r., o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego będzie miało miejsce specjalne wydarzenie poświęcone obchodom piątej rocznicy istnienia program eTwinning Plus, podczas którego będziemy mogli poznać najlepsze praktyki współpracy partnerskiej sześciu krajów sąsiadujących z UE, przyjrzymy się największym osiągnięciom tej współpracy i będziemy przygotowywać się na przyszłe i nadchodzące możliwości oferowane przez ten program. Będzie można dowiedzieć się więcej na temat wspaniałych projektów z krajów programu eTwinning Plus (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina oraz Tunezja), a aktywni nauczyciele z tych państw opowiedzą swoje historie, podzielą się swoim doświadczeniem i ciekawymi projektami.

Włączenie społeczne to hasło przewodnie programu eTwinning w 2017 roku. Naszym celem jest promowanie włączenia społecznego oraz niedyskryminujących postaw wobec innych kultur, płci kulturowej, rasy, religii, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, wieku i tym podobnych, zachęcamy więc do udostępnienia siebie dla projektów eTwinning Plus i do współpracy z nauczycielami z krajów sąsiadujących z Europą.

Wszystkiego najlepszego dla eTwinning Plus!