Read the World

Read the World

Przedmiot: 
Język i literatura
Nazwa szkoły: 
Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu

Koordynatorzy:
Natalia Szczygieł i Anna Krzyżanowska

Szkoły partnerskie:
C.R.A. ALTO CIDACOS  (Hiszpania), Leikskólinn Holt (lslandia), Vrtec Tržič (Słowenia), Ecole Maternelle Capsus (Francja)

Obszary tematyczne:
sztuka, języki obce, teatr, informatyka/TIK, matematyka/geometria, muzyka, nauki przyrodnicze, przedmioty przedszkolne, edukacja specjalna

Język:
angielski310

Strona internetowa projektu:
www.kidsreadtheworld.wordpress.com

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016
Laureat nagrody im. Pejo Javorova – za projekt zachęcający do czytelnictwa wśród młodych ludzi – konkurs europejski 2016
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Projekt Read the World zakładał rozwijanie kreatywności dzieci i odkrywanie otaczającego je świata w oparciu o opowiadanie J. Donaldson pt. Gruffalo. Tematyka społeczno-przyrodnicza projektu bezpośrednio wiązała się z realizowaną w przedszkolu koncepcją edukacji na zewnątrz, a aktywności kreowano ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego i wielozmysłowej percepcji otaczającego świata. Realizowane w projekcie zadania zakładały jak najpełniejszą współpracę dzieci nad tworzeniem zagadek i zadań o charakterze wizualnym, nagrań, gier, opowiadań. Aktywności umożliwiające dzieciom ekspresję twórczą (słowną i plastyczną), zabawy badawcze i poszukiwawcze odbywały się w ścisłym kontakcie z przyrodą i wykorzystywały indywidualne predyspozycje i uzdolnienia dzieci. Podczas realizacji zadań projektowych wykorzystywano różnorodne narzędzia multimedialne i sprzęty cyfrowe.
grufallo_okladkaWątki pojawiające się w utworze Gruffalo stanowiły inspirację do budowania zadań projektu, przy zwiększonym udziale uczniów, w otoczeniu natury, pozwalając dzieciom na nieskrepowanie tworzenie (słowne, plastyczne, techniczne). Ważnym elementem działań było umożliwienie dzieciom realnego wpływu na podejmowane zadania – dzielenie się pomysłami na aktywności związane z opowiadaniem Gruffalo, głosowanie online na najlepsze ilustracje bohaterów, tworzenie gry matematycznej z zaproponowanymi przez siebie zasadami, przekładanie treści opowiadania na wybrane przez siebie symbole. Możliwie wiele zadań było realizowanych na świeżym powietrzu, a następnie kontynuowanych, podsumowywanych z użyciem narzędzi TIK (np. dorysowywanie postaci na fotografiach okolicy, fotografowanie zwierząt i tworzenie z nich interaktywnych puzzli, poszukiwanie śladów w błocie i śniegu, rysowanie wspólnej ilustracji w Paint na podstawie zaobserwowanych elementów otoczenia). Kreatywność dzieci, nie ograniczana przez nauczycieli, widoczna była w każdym zadaniu wymagającym tworzenia czy umiejętności improwizacji (postacie Gruffalo z różnych elementów plastycznych, planszowa gry matematyczna, menu Gruffalorestauracji, pocztówki potwora z wakacji, przedstawienieGruffalo dla dziadków i rodziców).

Projekt w swoim założeniu obejmował takie obszary podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jak: edukacja społeczna (współdziałanie z innymi, w parach i zespołach, rozwijanie poczucia własnej wartości, świadomości swoich uzdolnień), poznawcza (intelekt, przyroda, matematyka), edukacja językowa (mowa i komunikacja, literatura, teatr), wychowanie obywatelskie (kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej, elementy kultury), artystyczno-techniczna (plastyka, technologie informacyjno-komunikacyjne). Z uwagi na udział dzieci niepełnosprawnych w projekcie, zadania realizowano biorąc pod uwagę ich predyspozycje i trudności rozwojowe (elementy pedagogiki specjalnej).

Przygody Gruffalo i postacie opowiadania stały się elementem codziennego funkcjonowania grupy, do nich bowiem odnosiło się wiele funkcji wychowawczych. Możliwość korzystania z urządzeń cyfrowych i aplikacji multimedialnych, chociaż nie jest zawarta w podstawie programowej, również była naturalnym elementem działań dydaktycznych w grupie.

grufalloNauczyciele komunikowali się ze sobą za pomocą poczty email oraz sesji na Skype, na których ustalano kolejne etapy i kierunki działań projektowych, opierające się na propozycjach poszczególnych krajów. Interakcje pomiędzy dziećmi są widoczne w działaniach tj: rozgrywanie gier memory o sobie, międzynarodowe głosowanie na ilustracje postaci do słownika, budowanie postaci Gruffalo, a następnie, po przesłaniu fragmentów paczką, składanie jego międzynarodowej postaci, zagadki fotograficzne Kto to?, wspólny rysunek Krainy marzeń – La la land w Paint i opowiadanie New adventures of Gruffalo around Europe, czy gra planszowa Gruffalo game.

Najmocniejszą strona projektu była świetnia zaplanowana, ścisła współpraca partnerów. Każde zadanie zostało skonstruowane tak, aby uczestniczyli w nim wszyscy partnerzy, a efekty końcowe były wynikiem wspólnej pracy – np. międzynarodowa postać Gruffalo budowana z elementów przygotowanych przez poszczególne szkoły.

Jakie korzyści przyniósł projekt:

  • Znaczny wzrost kompetencji technologicznych oraz językowych nauczycieli
  • Wzrost umiejętności społecznych wśród dzieci (praca w zespole, budowanie szacunku i zrozumienia, poczucia własnej wartości, samoświadomości u dzieci, umożliwianie im dokonywania wyborów)
  • Nabycie doświadczenia w planowaniu i realizacji zadań dydaktycznych w otoczeniu przyrodniczym (koncepcja outdoor education)

 

…Wpływ na postawy nauczycieli? – hmm, jeszcze bardziej chce nam się eTwinningować;)…

Koordynatorki

 

Rezultaty prac dzieci opublikowano na blogu projektu (www.kidsreadtheworld.wordpress.com). Blog prezentuje zadania tematyczne oraz rezultaty pracy dzieci na kolejnych etapach projektu. Zawiera on liczne fotografie i relacje z zabaw badawczych i poszukiwawczych, prace plastyczne dzieci, interaktywne puzzle i gry, zagadki interaktywne, opowiadanie o Gruffalo, materiały dydaktyczne, nagrania.