Seminarium szkoleniowo-kontaktowe pt. Programowanie z eTwinning – Kielce

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe pt. Programowanie z eTwinning – Kielce

Zapraszamy na Regionalne seminarium szkoleniowo-kontaktowe pt. Programowanie z eTwinning organizowane w Kielcach w dniach 7-8 kwietnia 2017 przez Krajowe Biuro eTwinning w Polsce. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach projektu eTwinning. Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy uczestnik przystąpi do nowego projektu eTwinning.

 

Osoba zgłaszająca się do udziału w seminarium jest zobowiązana do dokonania DWÓCH rejestracji:

 1. Rejestracji w programie eTwinning (uwaga: nie jest to zgłoszenie na seminarium) pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila z linkiem, pod którym należy dokończyć rejestrację). Jest to podstawowy warunek udziału w spotkaniu.
 2. Rejestracji na seminarium poprzez kliknięcie odnośnika Zarejestruj się na wydarzenie na stronie konferencji i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Warunki rekrutacji:

 • nauczyciel dowolnego przedmiotu;
 • gotowość do rejestracji projektu i podjęcia współpracy;
 • uczestnik musi być zarejestrowany w programie eTwinning (zarejestruj się tutaj);
 • brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning;
 • nauczyciel początkujący w programowaniu.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele, pracujący w gminach miejskich, klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz bez doświadczenia w programie eTwinning.

Seminarium trwa dwa dni. Zajęcia przewidziane w programie stanowią spójne, kompleksowe szkolenie. Nie ma możliwości uczestnictwa tylko w wybranym fragmencie programu.

Tematyka warsztatów:

 1. Warsztat dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej początkujących w programowaniu: kodowanie, programowanie bez komputera, elementy robotyki dla najmłodszych.
 2. Programowanie z wykorzystaniem aplikacji Balti.
 3. Wyszukiwanie algorytmów w życiu codziennym oraz przykłady myślenia algorytmicznego. We wstępnej nauce programowania takie podejście ma na celu kształtowanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów. Przygotowanie pierwszego, własnego projektu w środowisku Scratch.
 4. Narzędzia programu eTwinning: eTwinning Live i TwinSpace

 

Informacje organizacyjne:

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Kielc – nocleg w pokojach dwuosobowych w dniu 7 kwietnia 2017.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do Internetu. Organizator nie zapewnia sprzętu komputerowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 2 kwietnia 2017.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 2 kwietnia 2017. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.