A.M.E – Art & Math Exhibition

A.M.E – Art & Math Exhibition

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach

Koordynator:
Renata Nowak

Szkoły partnerskie:
Liceul Teoretic Jean Monnet, Rumunia
Pestalozzi-Gymnasium Unna, Niemcy
IIS “T. Salvini”, Włochy
OŠ Rajić, Chorwacja
Privātā vidusskola “Klasika”, Łotwa

Obszary tematyczne:
matematyka, informatyka, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/74863

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2020

 

Projekt miał na celu oswajanie ucznia z matematyką, zwłaszcza tych przekonanych o braku uzdolnień w tym kierunku, pokazanie innego oblicza matematyki, jej związków ze sztuką, architekturą, życiem codziennym (parkietaże, mozaiki). Dzięki podjętym działaniom uczniowie rozwinęli umiejętności: strategicznego myślenia, planowania kolejnych kroków w celu rozwiązania problemu i dzielenia rozwiązania złożonego zagadnienia na etapy, umiejętności krytycznego spojrzenia na rozwiązanie zadania, wyobraźni przestrzennej, kreatywności, wzmacnianie kompetencji społecznych, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań, a także umiejętności językowych i technicznych.

Za pośrednictwem mindmeister.com partnerzy ustalili trzy główne tematy działań projektowych:

  • Koła, okręgi, wielokąty
  • Krzywe i spirale
  • Algebra i sztuka.

Szkoły proponowały zadania dotyczące danego zagadnienia, następnie modyfikowano je pod kątem wieku uczestników, opracowywano materiały dydaktyczne ułatwiające realizację projektu partnerskim szkołom.

Pracując nad zagadnieniami uczniowie korzystali z tradycyjnych metod, jak karton, kolorowy papier, ołówek, cyrkiel, oraz z programów komputerowych takich jak GeoGebra, PowerPoint, edytory grafiki, Scratch 2.0 oraz platformy internetowe – Padlet, Slideshare, Issuu.

Szczegółowo realizowali takie tematy jak:

  • Okręgi i koła o promieniach Fibonacciego w barwach P. Mondriana – Praca w grupach z kartą pracy, samodzielne wyszukiwanie informacji w Internecie, analiza prac malarza, tworzenie prac plastycznych na kartonach oraz w Geogebrze, opisanie zadania w formie prezentacji PowerPoint, przetłumaczenie jej na język angielski.
  • Zaprogramowanie Ozobota tak, by podawał kolejne liczby z ciągu Fibonacciego – praca z aplikacją OzoBlocky.pl, wykorzystanie komputerów, monitora interaktywnego oraz Ozobotów.
  • Wielokąty foremne i nie tylko – lekcja odwrócona. Na podstawie karty pracy uczniowie utrwalali pojęcie wielokąta foremnego, zauważyli w życiu codziennym oraz w przyrodzie występowanie wielokątów podobnych. Poznali postać M.C. Eschera, jego najsłynniejsze dzieła, uczyli się z filmów instruktażowych zasad tworzenia mozaiki, teselacji. Zainspirowani tworzyli własne prace. Swoje doświadczenia z tym zadaniem opisali i opublikowali na TwinSpace.
  • Drzewo Pitagorasa – w  programie Geogebra oraz na kartonie uczniowie z klas 6 i 7 sprawdzali jak powstają fraktale. Praca indywidualna, następnie dzielenie się doświadczeniem z kolegami poprzez opracowanie filmu instruktażowego.
  • Krzywe i spirale w programie Scratch – uczniowie programują powstanie spirali i tworzą film instruktażowy dla uczniów z innych szkół na YouTube. Powstaje studio projektów na strach.mit.edu.pl
  • Pejzaż miasta Pi – z filmu edukacyjnego uczniowie poznają pojęcie liczby Pi. Każdy uczeń otrzymuje kilkanaście kolejnych cyfr z rozwinięcia dziesiętnego liczby w celu zaprezentowania ich na wykresach słupkowych. Tło wykresu jest kompozycją własną ucznia o tematyce pejzażu miejskiego. Połączone prace uczniów prezentują 100 pierwszych cyfr Pi.

Ekspozycje prac uczniów były prezentowane we wszystkich szkołach w formie gazetek ściennych, wystaw, publikacji na stronach internetowych szkół, blogach projektowych.

Uczniowie mieli okazję doświadczać radości tworzenia zadań dla kolegów z innej szkoły. Budziło to zawsze wiele pozytywnych emocji, z niecierpliwością czekano na efekty pracy szkoły partnerskiej.

Wprowadzenie dużej ilości zadań projektowych oswoiło uczniów z formą pracy samodzielnej i grupowej. Stopniowano trudności, dzięki czemu bez stresu i obaw uczniowie pokonywali kolejne problemy dydaktyczne, które stawiał przed nimi projekt. Oswajali lęki związane z publicznymi wystąpieniami.

Projekt przyczynił się również do poszerzenia wiedzy nauczyciela na temat platform do publikacji prac uczniów i materiałów dydaktyczno-metodycznych. Był okazją do przyjrzenia się metodom pracy matematyków w innych państwach, porównania umiejętności uczniów w szkołach w Niemczech, Chorwacji, Rumunii, Włoszech czy na Łotwie  i wyciągnięcia odpowiednich wniosków, które powinny zaowocować podniesieniem efektów nauczania w kolejnych latach.

Szkoła wzbogaciła się o cenne doświadczenie praktyczne w dziedzinie realizacji projektu międzynarodowego, nawiązywania współpracy, komunikacji, publikacji efektów. Zostały wypracowane i opublikowane materiały dydaktyczno – metodyczne, gotowe pomysły na realizację lekcji matematyki łączących nauczanie treści matematycznych ze sztuką oraz programowaniem, które będą wykorzystywane w kolejnych latach pracy.

Koordynatorka