A to ci historia! – scenariusz lekcji

A to ci historia! – scenariusz lekcji

 

Cele:

 • Uczniowie tworzą i odczytują schematy blokowe
 • Na podstawie schematów blokowych uczniowie tworzą animowaną wielowątkową historię w Scratchu

Materiały:

 • Animacja My summer adventure
 • Schemat blokowy animacji My summer adventure (wersja polska i wersja angielska) – jak na rysunku poniżej
 • platforma Scratch

 

Plan lekcji:

 • Wprowadzenie

Razem z partnerem projektu eTwinning stwórzcie padlet (https://padlet.com/), czyli wirtualną tablicę. Umieśćcie na nie niej kilka pytań typu: „Co by było, gdyby…?” dotyczących wątków w znanych uczniom historiach lub baśniach, np. „Co by było, gdyby Czerwony Kapturek posłuchał mamy i poszedł prosto do domu babci?”, „Co by było, gdyby Kopciuszek nie zgubił pantofelka?” itp.

Poproście uczniów, by w padlecie napisali swoje odpowiedzi. Zachęć uczniów do przeczytania wypowiedzi innych, przedyskutujcie je wspólnie.

Wytłumaczcie uczniom, że podobnie jak gry komputerowe, opowiadania również mogą być wielowątkowe i mogą mieć kilka zakończeń, zależnych od tego, jakie decyzje podejmują bohaterowie.

 • Moja letnia przygoda – schemat blokowy

Stwórzcie międzynarodowe grupy i wybierzcie dogodny sposób komunikacji (Skype, Google Hangout, czat na TwinSpace itp.). Każdej z grup przydzielcie nauczyciela – opiekuna (jeśli w projekcie bierze udział tylko jeden nauczyciel z danej szkoły, należy przydzielić nauczycielom kilka grup).

Każda grupa ogląda animację My summer adventure stworzoną w programie Scratch. Zachęćcie uczniów, by prześledzili wszystkie możliwe wątki i zakończenia tej historii.

Poproście, by uczniowie w grupach ustalili działania Kate i spisali je w formie zdań twierdzących w czasie teraźniejszym (np. Kate idzie do domku na drzewie.). Następnie niech napiszą, jakie decyzje musi podjąć Kate (np. Czy iść do domu, czy do domku na drzewie?).

Poproście każdą z grup, by na tej podstawie stworzyła schemat blokowy animacji My summer adventure.

Przykładowy schemat blokowy, może wyglądać następująco:

Schemat blokowy

 • Schemat blokowy a skrypt

Niech każda z grup zajrzy do skryptu animacji i porówna go ze schematem blokowym. Niech uczniowie zastanowią się, które bloki w programie odpowiadają poszczególnym elementom schematu. Uczniowie powinni zauważyć, że schemat blokowy jest uproszczoną wersją skryptu.

Porównanie fragmentów schematu i skryptu:

Zrzut z ekranu - Scratch

 • Piszemy opowiadanie wielowątkowe

Uczniowie w grupach (jeśli realizujecie projekt to najlepiej jeśli będą to grupy międzynarodowe)  piszą wspólnie opowiadanie wielowątkowe w formie schematu blokowego. Opowiadania mogą być tematycznie powiązane, lecz o temacie powinni zadecydować uczniowie. Nauczyciele – opiekunowie grup czuwają nad poprawnością schematów. Następnie grupy wymieniają się swoimi schematami (można zrobić losowanie).

 • Tworzymy animację w Scratchu

Na podstawie otrzymanego schematu grupa tworzy wielowątkową animację w Scratchu. Członkowie grupy mogą rozdzielić między siebie poszczególne zadania (np. tworzenie lub szukanie grafiki), jednak ważne jest, by każdy z członków grupy brał udział w tworzeniu skryptu (grupa może mieć jedno wspólne konto na platformie Scratch). Na tym etapie uczniowie mogą potrzebować pomocy nauczyciela.

 • Podsumowanie

Wszystkie animacje umieśćcie w studio oraz na TwinSpace. W ramach podsumowania zorganizujecie spotkanie online z pokazem stworzonych animacji.

 

Opracowała:
Katarzyna Zawiła-Dudzik

 

Inne scenariusze oraz projekty eTwinning związane z nauką programowania znajdują się w zakładce Programowanie z eTwinning.