A to Z of beeing a teenager

A to Z of beeing a teenager

 

Koordynatorka:
Małgorzata Walkusz – Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku

Kraje partnerskie:
Włochy, Grecja, Ukraina, Hiszpania, Turcja

Obszary tematyczne:
język obcy, informatyka/TIK

Języki:
angielski

Strona projektu:
TwinSpace  

Nagrody i wyróżnienia:

 

Tematem projektu były problemy, troski i radości nastolatków, ich własne doświadczenia życiowe. W przyjaznym środowisku uczniowie swobodnie prezentowali swoje poglądy, opinie i mówili o problemach.

Podstawą tego projektu była dobrze zorganizowana współpraca i jasno określony plan działania, który partnerzy wspólnie i konsekwentnie realizowali. Jego główne punkty skupiały się wokół konkretnych działań:

  1. Na początek uczestnicy przedstawili się, swoje szkoły i miejsca zamieszkania.
  2. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu e-bezpieczeństwa, praw autorskich oglądając dedykowane zagadnieniu filmy. Na podstawie zdobytych informacji dyskutowali i tworzyli komiksy.
  3. Zbierali pomysły i propozycje zagadnień dotyczących codziennych problemów, trosk i radości nastolatków – spośród zgromadzonych tematów wybrali 10 najpopularniejszych.
  4. Utworzyli 10 zespołów międzynarodowych, które zajmowały się poszczególnymi tematami: wspólnie pisały opowiadanie, tworzyły ilustracje.
  5. Zespoły z przygotowanych prac stworzyły wspólny e-magazyn.
  6. Nagrywały także wersje audio swoich opowiadań.
  7. W międzyczasie partnerzy przeprowadzili konkurs na logo projektu, wysyłali sobie życzenia bożonarodzeniowe, tworzyli materiały o tradycjach i zwyczajach krajów partnerskich, do których powstały liczne quizy i zagadki sprawdzające wiedzę.
  8. Projekt zakończyli ewaluacją i podsumowaniem.

Dzięki trafnie dobranej tematyce projektu jego uczestnicy od początku czuli, że projekt jest o nich i dla nich. Uczestnictwo szkół z różnych części Europy uczniowie sprawiło, że mieli do czynienia z niezwykłą różnorodnością prac i pomysłów – wręcz wyczekiwali kiedy kolejne kraje wykonają zadania. Zapoznawali się z zamieszczonymi materiałami, reagowali na nie bardzo pozytywnie, odpisywali nowym koleżankom i kolegom pokonując pierwsze bariery w komunikacji w języku angielskim.

Wspólne pisanie opowiadań było świetnym pomysłem na poruszanie tematów bardzo ważnych dla współczesnych nastolatków: uzależnienie od smartfonów, sport, przyjaźń, kieszonkowe, stres, zdrowy tryb życia czy cyberprzemoc. Uczniowie musieli zastanowić się nad tematem, przeanalizować go i zrozumieć. We wszystkich opowiadaniach pojawiał się jakiś problem, który wymagał rozwiązania i dzieci same te rozwiązania znajdowały. Cały proces mocno wspierał realizację podstawy programowej. Rozwijał liczne kompetencje, pozwalał ćwiczyć umiejętności techniczne, językowe, pracy w grupie. Uczył odpowiedzialności za własne działania, jak i rezultaty pracy całego zespołu.

Uczniowie wykazywali się przedsiębiorczością i inicjatywą, prezentując własne pomysły i wdrażając je, ale również otwartością przyjmując propozycje swoich koleżanek i kolegów z innych krajów, i w demokratyczny sposób wybierając najlepsze z nich.

Pozytywnym efektem realizacji tego projektu jest także zwiększenie wymiaru europejskiego w pracy szkoły, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz bycie częścią „społeczności” szkół europejskich.

 

Wiele różnorodnych zadań, systematyczna praca i widoczne efekty, a w szczególności końcowa wersja e-magazynu przyniosły dzieciom ogromną satysfakcję. Z każdym wykonanym zadaniem nabierali pewności, że potrafią porozumiewać się w języku angielskim, a nauka języka obcego ma konkretne zastosowanie.

Współpraca międzynarodowa pomogła kształtować otwartość wobec świata i innych ludzi, wprowadzała uczniów w świat wartości, współpracy, solidarności, patriotyzmu, rozbudzała ciekawość poznawczą i motywowała do nauki. Wspierała uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i talentów.

Małgorzata Walkusz