A wonderful journey

A wonderful journey

Koordynatorka:
Joanna Zalewska-Coldron – Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku

Kraje partnerskie:
Włochy, Portugalia, Grecja, Serbia, Turcja, Francja, Finlandia, Czechy

Obszary tematyczne:
edukacja obywatelska, edukacja przyrodnicza, języki obce, geografia, historia sztuki

Języki:
angielski

Strona projektu:
TwinSpace  

Nagrody i wyróżnienia:

 • Krajowa Odznaka Jakości

Rok 2021 jest Europejskim Rokiem Kolei i taka tematyka dominowała w projekcie. Dzięki tworzeniu wirtualnej podróży z użyciem Interrail oraz map Tripline uczniowie poznawali kolej jako najbardziej zrównoważony i bezpieczny środek transportu. Uczestnicy poznawali i pokazywali środowisku lokalnemu korzyści dla planety i naszego kontynentu płynące z używania transportu kolejowego

Express – w przenośni i dosłownie – bo tempo było duże, a wagony pozajmowane – 168 zarejestrowanych członków TS, w marcu ruszył pełną parą. W działaniach brali udział uczniowie Szkoły Przysposabiającej Nr 1 w Zespole Szkół 16 w Białymstoku. Wraz z uczniami i nauczycielami z Portugalii, Italii, Czech, Serbii, Finlandii, Francji, Grecji, Turcji rozpoczęli współpracę zainspirowaną Europejskim Rokiem Kolei. Najpierw przyglądali się ekologicznym zaletom kolei, tworzyli plakaty promujące podróże koleją, by w końcu, w międzynarodowych zespołach, stworzyć plany podróży, które miały ustalony budżet, miejsce startu i miejsce docelowe. Uczniowie planowali ilość dni, odwiedzane kraje i miejsca, zakwaterowanie, wyżywienie, etc. W czasie naszej podróży zatrzymali się również na świętowanie Dnia Europy. Działania przyjęły formę podróży ze stacjami-zadaniami do wykonania.

Najważniejsze działania:

 • Autoprezentacja uczestników z zastosowaniem Padlet
 • Gry związane ze słownictwem, bezpieczeństwem w internecie i netykietą (educandy, wordwall, wheel of names, dobble )
 • Tworzenie mapy projektowej z Mapotic – szkoły i najbliższe stacje kolejowe
 • Podział zadań, kalendarz spotkań, Instagram, ewaluacja wstępna
 • Ogólne informacje dotyczące Europejskiego Roku kolei, skojarzenia – AnwerGarden, forum – dyskusja nad zaletami podróżowania koleją
 • Tworzenie plakatów promujących podróże koleją – z każdego kraju nominowane zostają plakaty z największą ilością głosów, spośród nich wybierany jest zwycięzca
 • Praca w międzynarodowych zespołach w celu przygotowania planu podróży z wykorzystaniem forum, dokumentów google
 • Stworzenie wirtualnych podróży w Triplane z opisami, linkami i zdjęciami, zebranie tych podróży w prezentację Genially
 • Wydarzenie eTwinning z okazji Dnia Europy: wspólne przygotowanie Train of Values! – spotkania online, Kahoot, filmy, plakaty, itp.
 • Educandy gry i quizy o projekcie
 • upowszechnianie działań projektowych – Wakelet
 • Na bieżąco: spotkania online, Instagram, posty strona główna TS, praca nad projektem – zakładka TS
 • Ewaluacja: ankiety dla uczniów na początku i na końcu projektu,ankiety dla i nauczycieli na koniec projektu, ewaluacja bieżąca.

Niezwykle istotnym elementem projektu była interakcja i komunikacja w międzynarodowym zespole. Uczniowie mogli doświadczyć współpracy międzynarodowej, spotkań online, doskonalić słownictwo, a także wyrażać swoje zdanie, decydować ale również dyskutować i wspólnie wypracowywać rozwiązania.

Uczniowie byli zafascynowani tworzeniem wirtualnych podróży. Z uśmiechem na twarzy wybierali kraje i miejsca pobytu. Pracowaliśmy stacjonarnie i online. Wspólnie liczyliśmy “wydane” pieniądze, aby nie przekroczyć budżetu. Mimo trudności (uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy nie znają języka angielskiego, ale z pomocą nauczycieli (z grupą pracowały 3 osoby) mogli wyrazić swoje zdanie, zaopiniować pomysły innych. Podczas tych spotkań przedstawiliśmy się, prezentowaliśmy koleżankom i kolegom nasze miasta, przyrodę, szkołę. Często korzystaliśmy z przygotowanych plakatów, zdjęć, napisów. Były też spontaniczne pytania, np. o potrawy, wakacje i sławnych piłkarzy.

Jestem pod ogromnym wrażeniem dynamizmu, współpracy i zaangażowania uczestniczących nauczycieli. Wcześniej, nie pomyślałabym, że aż dziewięcioro partnerów może prowadzić tak wspaniałą i harmonijną współpracę.

Koordynatorka