A…B…C… healthy life for you and me!

A…B…C… healthy life for you and me!

Przedmiot: 
Zdrowie
Nazwa szkoły: 
Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębie-Zdrój

Koordynator:
Anna Urbasik

Szkoła partnerska:
4th primary school of Veria I 5th primary school of Kilkis (Grecja)
Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde (Łotwa)
DDS 2° Circolo di Mondovì I ICS “Ignoto Militi” di Saronno (Włochy)
Szkoła Podstawowa nr 2 (Polska)

Obszary tematyczne:
zdrowie, wychowanie fizyczne, przedmioty w szkole podstawowej

Język:
angielski

Strony internetowe projektu:
https://twinspace.etwinning.net/460
http://healthylifetwinning.blogspot.com/

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Wczesne dzieciństwo to ekscytujący czas kiedy dzieci zaczynają uczyć się o sobie i otaczającym ich świecie. Jest to czas, kiedy zaczynają się rozwijać nawyki, które mogą mieć wpływ na całe ich dalsze życie, zwłaszcza gdy chodzi o nawyki żywieniowe, ruch i sport.

Pobyt w przedszkolu to idealny czas przekazać im podstawowe informacje  i umiejętności niezbędne do wzmocnienia zdrowia w ciekawy i naturalny –  w trakcie zabawy, podczas posiłków, zabiegów higienicznych i relaksu.

Zespół edukacyjny przedszkola, w sposób zaplanowany i celowy, tworzył pewne sytuacje, które kształtowały proces edukacji zdrowotnej dziecka, zmieniały postawy, przekonania i zachowania związane ze zdrowiem i higieną. Realizacja poszczególne etapów projektu integralnie związana była z procesem edukacyjnym uczniów, rozwijaniem wiedzy w dziedzinie zdrowia i higieny, nawyków higienicznych i kształtowania postaw prozdrowotnych.

Partnerzy wspólnie stworzyli  plan działania. Szkoły partnerskie były odpowiedzialne za dopasowanie projektu do ich programu nauczania, ustalenie własnego harmonogramu działań, ewidencjonowanie wykonanej pracy, informowanie pozostałych partnerów w o postępach.

Podczas pracy nad projektem nauczyciele wymieniali się aktywnymi metodami działania na rzecz poprawy motywacji i jakości nauczania w środowisku: zadania i zabawy w zespołach, grupach; tzw. „team spirit” mające na celu zwalnianie napięcia w grupie; gry integracyjne.

Wypracowany wspólnie plan działań (z podziałem na poszczególne miesiące) obejmował:

  • What does the word healthy life mean?  – wywiad z dziećmi, konkurs na logo projektu, stworzenie gablotki o projekcie
  • Healthy-unhealthy stworzenie ankiety na temat zdrowia
  • We care about cleanliness – rozmowy na temat higienicznego trybu życia, wizyta u dentysty, nagranie piosenki o zdrowiu
  • Zebra on the road – skonstruowanie gry planszowej nt. bezpieczeństwa na drodze, spotkanie z policjantem, strażą miejską
  • We eat what is healthy – piramida zdrowia (wymiana pomysłów), Enjoy your meal! (przygotowanie zdrowego posiłku), Healthy food (europejska książka kucharska), Green Farming (założenie hodowli ziół przesłanych przez parterów), spotkanie z kucharką i stworzenie menu przedszkolnego, Healthy eating, healthy live  (konkurs dla rodziców na najzdrowsze menu)
  • We know who takes care of us – spotkania i pogadanki z policjantem, pielęgniarką
  • In a healthy body, healthy mind – gry na świeżym powietrzu,  wymiana zestawu ćwiczeń gimnastycznych, Spring gymnastics body and mind  (zabawy ruchowe z rodzicami), Sports Children Day (sportowy dzień dziecka), Day with color.

 

Wszystkie realizowane działania w pełni integrowały się z podstawą programową – kształtowanie umiejętności społecznych odbywało się w trakcie komunikacji z partnerami, wychowanie przez sztukę w trakcie nagrywania filmów, wykonywania tańców i piosenek z partnerskich krajów, prezentacja własnego miasta, kraju, flagi spełniała wymagania wychowania obywatelskiego i patriotycznego, a częste korzystanie ze sprzętu i technologii TIK rozwijało umiejętności techniczne.

Regularna komunikacja wśród nauczycieli odbywała się za pośrednictwem poczty e-mail, Facebooka, czatu, uczniowie zaś za pomocą bloga, e-mail wymieniając się listami i zdjęcia oraz kartkami okolicznościowymi.

Podczas projektu partnerzy współpracowali  z różnymi instytucjami, które promują zdrowy i bezpieczny styl życia: ośrodek zdrowia, dentysta, centrum dietetyczne, policja, straż miejska. Zachęcali rodziców i dziadków do udziału w konkursie na logo projektu oraz stworzenia zdrowego menu świątecznego.

Działania projektowe miały również na celu rozwijanie samodzielności uczniów i umiejętności współpracy.  Dzieci wspólnie ustalały, a następnie przy wsparciu nauczyciela, kupowały produkty potrzebne do stworzenia sałatki czy syropu z cebuli. Współdziałały ze sobą przygotowując na przykład: gry bingo, ilustracje do baśni Jaś i Małgosia, flashcards do zajęć z języka angielskiego czy ustalając podział ról pełnionych przy kręceniu filmów.

Produkt końcowy –  nowa opowieść o Jasiu i Małgosi  zaplanowana została również jako forma  ewaluacji, która pozwoliła sprawdzić, czy dzieci zrozumiały jak ważny jest zdrowy styl życia. W procesie podsumowywania projektu wzięli również udział rodzice wypełniając ankietę.

 

…Wczesna edukacja zdrowotna jest jednym z najlepszych sposobów, aby pomóc dzieciom w nauce zdrowych wyborów i zdrowego życia. Nasz projekt stał się skutecznym medium motywującym dzieci i rodziców, aby wprowadzić je do aktywnego udziału w pracę na rzecz przedszkola. Wzbogacił doświadczenie edukacyjne dzieci i nauczycieli, przygotował dzieci do poszerzania informacje na temat zdrowia. Realizacji projektu wpłynęła na rozwinięcie kreatywność, wyobraźni, a także umiejętności językowych. Nauczyciele i uczniowie stosowali różne narzędzia ICT, co pozwoliło im komunikować się ze sobą i łączyć różne pliki do końcowej prezentacji. Dzieci mogły poszerzyć swoją wiedzę na temat innych krajów. Projekt pomógł również motywować ich do uczenia się i komunikowania się w języku angielskim…

                                                                                                                             Koordynatorka

 

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu znajdują się na jego TwinSpace oraz blogu.