Across the Baltic Sea

Across the Baltic Sea

Przedmiot:
Informatyka/TIK

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach

Koordynator:
Katarzyna Zawiła-Dudzik

Szkoły partnerskie:
Martna Põhikool (Estonia)

Obszary tematyczne:
języki obce, informatyka/TIK, sztuka, geografia, historia, studia europejskie

Język:
angielski

Strony internetowe projektu:
https://twinspace.etwinning.net/608/home
Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
II miejsce w krajowym konkursie eTwinning w Estonii

 

Ten projekt powstał w trakcie PDW w Tallinie pomiędzy szkołami z Polski i Estonii. Podstawowym założeniem było połączenie wiedzy na temat kultury i ćwiczenie umiejętności kodowania.

Pierwszym krokiem było poznanie się nawzajem, odkrycie podobieństw i różnic. Każda szkoła przygotowała narodowy quiz online, aby zachęcić partnerów do wyszukiwania informacji na temat ich kraju. Bazując na zdobytej wiedzy stworzyli liczne gry i animacje w Scratchu o różnych aspektach kulturalnych i geograficznych kraju partnerskiego. W ramach podsumowania powstała wspólna prezentacja Prezii

Innowacyjność podjętych działań polegała głównie na symultanicznym wprowadzaniu treści z zakresu kodowania, języka obcego i kultury oraz historii. Aktywności opierały się na komunikacji, zarówno w języku ojczystym jak i obcym, rozwijaniu kompetencji matematycznych, technologicznych i naukowych budując umiejętności cyfrowe, potrzebę inicjatywy i ekspresji oraz świadomość kulturową.

Uczniowie w obrębie swojej szkoły, przygotowując materiały projektowe (prezentacje, quizy, itp.), komunikowali się w języku ojczystym. Z języka angielskiego korzystali w rozmowach z partnerem, w trakcie prezentacji swoich prac i ich tłumaczeń. Kompetencje cyfrowe rozwijali korzystając z różnorodnych narzędzi, takich jak: LearningApps, Scratch, Google Hangouts i Prezi. Tworzenie materiałów za pomocą tych aplikacji miało często charakter niezależny – każdy z uczniów przygotowywał grę/animację samodzielnie rozwijając swoją kreatywność w sposób najbardziej dla niego dogodny. Po ich prezentacji uczyli się również jak ewaluować swoje osiągnięcia.

Dzięki aktywnemu angażowaniu w etap planowania i przygotowywania kolejnych aktywności uczyli się także odpowiedzialności za swoje działania i podjęte zobowiązania, a także zarządzania czasem. Zróżnicowana praca w mniejszych, większych, krajowych i międzynarodowych grupach doskonale wpływała na ich umiejętności komunikacyjne i zespołowe. Pozwalała ćwiczyć otwartość, tolerancję i szacunek dla różnic kulturowych i poglądowych.

Większość działań projektowych miała miejsce w trakcie zajęć pozalekcyjnych, w klubie eTwinning. Klub spotykał się raz w tygodniu w pracowni komputerowej. To był pierwszy projekt dla tej grupy uczniów. Poznawali więc nie tylko technikę kodowania, ale również zupełnie nową metodę pracy.

Uczniowie, jak i nauczycieli, do komunikacji wykorzystywali platformę TwinSpace. Każdy stworzył swój własny profil dodając awatara i przygotowując zestaw informacji o sobie w języku angielskim, które były następnie komentowane przez pozostałych partnerów.

TwinSpace służyła również jako platforma do magazynowania prac i dzielenia się nimi z resztą uczestników. Do planowania i monitorowania aktywności nauczyciele dodatkowo wykorzystywali e-maile i Google Hangout. To ostatnie narzędzie odegrało znaczną rolę w komunikacji pomiędzy uczniami. Ponieważ kluby eTwinning w partnerskich szkołach spotykały się w innych dniach tygodnia, uczniowie często prowadzili bieżącą komunikację właśnie za jego pomocą. Udało się również urządzić wspólne spotkanie online.

Nauczyciele utworzyli Padlet, na którym uczniowie zamieszczali linki do narzędzi, z których korzystali oraz efekty tej twórczości. Większość z nich była dla wielu zupełną nowością, więc często udzielali sobie instrukcji, podpowiadali ciekawe rozwiązania, zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym poziomie, np. polscy uczniowie demonstrowali partnerom tworzenie awatarów

Wszystkie zadania starano się rozdzielać równomiernie pomiędzy partnerami. Już na etapie planowania każdy miał równorzędny udział w podejmowanych działaniach. Okazało się to niezwykle istotne w jednej z głównych aktywności – przygotowywaniu animacji w Scratchu dotyczącej wiedzy na temat historii i kultury kraju partnerskiego. Na animacje w Scratchu powstało dodatkowo specjalne studio.

…Dzięki temu projektowi moi uczniowie zakochali się w eTwinning. W tym roku szkolnym również dołączyli do Klubu eTwinning. Znając już tyle narzędzi TIK stali się samodzielnymi użytkownikami komputerów. Mimo, iż na początku nie mieli pojęcia czym jest Scratch świetnie opanowali umiejętność kodowania za jego pomocą.

Nawiązali liczne przyjaźnie, poznali kraj i kulturę swoich nowych znajomych, szczęśliwi i dumni z posiadania międzynarodowych znajomości. Wspaniale rozwinęli umiejętność pracy w grupie, jak i podejmowania samodzielnych wyzwań i ewaluowania swoich dokonań.

Dla mnie również to było niesamowite doświadczenie. Mogłam pokazać uczniom, że nie jestem „tylko” nauczycielem j. angielskiego. Wspólna praca wzmocniła i udoskonaliła nasze relacje nauczyciel – uczeń. Ponadto zdobyłam nowe umiejętności i nową wiedzę. Bez tego projektu moja znajomość TIK, jak i kultury i historii Estonii, byłaby zdecydowanie mniejsza.

Jednak za najważniejszy sukces spośród rezultatów projektu uważam wyjątkowy rozwój kompetencji kluczowych, który mogłam obserwować u swoich uczniów…

Koordynatorka projektu

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu dostępne są na jego TwinSpace.