AIMS Alternatives for Innovative Math Study

AIMS Alternatives for Innovative Math Study

Przedmiot: 
matematyka
Nazwa szkoły: 
Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Myślenicach

Koordynator:
Katarzyna Pietrzak

Szkoły partnerskie:
Lycée Verlaine (Francja), Scoala Gimnaziala “Hamburg” (Rumunia)
4o Lykeio Stavroupolis (Grecja)
Hervormd Lyceum West (Holandia)
IES ALONSO DE MADRIGAL (Hiszpania)
IIS Duni-Levi (Włochy,

Obszary tematyczne:
języki obce, informatyka/TIK, matematyka/geometria, technologia, projektowanie, , nauki przyrodnicze, fizyka, studia europejskie

Język:
angielski

Strony internetowe projektu:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97560/welcome
https://aimscomenius2013.wordpress.com/

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016
Laureat konkursu europejskiego 2016 w kategorii język angielski
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

AIMS Alternatives for Innovative Math Study  jest projektem dotyczącym alternatywnych sposobów nauczania i uczenia się matematyki. Został on przygotowany w oparciu o Teorię Wielorakich Inteligencji Gardnera i pokazuje jak wykorzystać ją  w nauczaniu i uczeniu się matematyki. Projekt jest bazą nietypowych zadań, które mają na celu “wciągać” uczniów w matematyczną przygodę, a jednocześnie mają odniesienie do podstawy programowej. W projekcie zastosowano różnorodne metody nauczania i uczenia się  różne od tych, zwykle stosowanych na lekcjach matematyki.

Działania projektowe podejmowane przez 7 szkół partnerskich zostały  podzielone na siedem części, z których każda  koncentrowała się na  wybranym typie  inteligencji.

Na początku projektu przeprowadzono dwa wstępne testy we wszystkich uczestniczących szkołach, w celu określenia dominujących rodzajów inteligencji, zainteresowań i stosunku do matematyki wszystkich uczniów biorących udział w projekcie. Uczniowie dowiedzieli się więcej o sobie i o swoich rówieśnikach. Mieli okazję zastanowić się nad własnymi metodami uczenia się a także nad metodami swoich rówieśników. W trakcie realizacji projektu byli odpowiedzialni za dzielenie się rolami i zadaniami w grupach. Dzielili się pracą w zależności od swoich umiejętności i preferencji w celu znalezienia informacji bądź rozwiązania danych problemów.

Projekt  przeznaczony był w szczególności dla uczniów, którzy nie mają najlepszych osiągnięć w matematyce. Nauczyciele starali się dotrzeć do nich w sposób, który zarówno zwiększy ich zainteresowanie matematyką, ale również pozwoli im odkryć  najlepsze sposoby uczenia się, dzięki którym łatwiej będzie im zrozumieć matematykę. Każdy rodzaj inteligencji był realizowany jednocześnie we wszystkich partnerskich szkołach. W ciągu około dwóch miesięcy, uczniowie aktywnie tworzyli materiały do nauki odpowiednie dla danego typu inteligencji. Większość prac przeprowadzono w grupach. Działania zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić każdemu uczniowi możliwość realizacji swojego potencjału, doświadczenia i stylu uczenia się, oraz wzmocnić pracę zespołową.

Działania zawierały tworzenie map mentalnych, krzyżówek matematycznych, historii matematycznych i poezji związanych np. z liczbą Pi (inteligencja werbalna), WebQuesty, kodowanie wiadomości (inteligencja logiczna), filmy inspirowane matematycznymi twierdzeniami, pojęciami lub zdarzeniami, video „odwróconych lekcji” (inteligencja muzyczna/ artystyczna), ” treasure hunts”-  poszukiwanie skarbów, budowanie obiektów matematycznych (inteligencja kinestetyczna), zastosowanie GeoGebry w geometrii, origami, teselacje, rozpoznawanie geometrii w sztuce / architekturze (inteligencja przestrzenna), prowadzenie statystyk związanych z życiem młodych ludzi lub roślin (inteligencja interpersonalna), aspekty matematyczne w biologii lub geografii (inteligencja naturalistyczna).  Niektóre zadania zostały pomyślane jako wyzwania dla grup z partnerskich krajów do rozwiązania, np. wykresy do których należało ułożyć historię, ” A Piece of Pie in…” zadanie polegające na porównaniu kosztu wykonania takiego samego ciasta w każdym z partnerskich krajów, „Człowiek Witruwiański” – gromadzenie danych związanych z pomiarami części ciała uczestników projektu w każdym kraju w celu ustalenia proporcji i wyłonienia proporcji zbliżonych do złotej proporcji, przesyłanie zaszyfrowanych wiadomości i odkodowywanie ich przez partnerów. W ramach inteligencji interpersonalnej, uczniowie odkrywali kraje partnerskie i przedstawiali swoje odkrycia za pomocą liczb, używając Glogster.

Kryteria wyboru narzędzi ICT zawierały typ inteligencji w której była realizowana dana aktywność , ale również wartość dodaną uczenia się i nauczania. Przez wspólne zadania, uczestnicy byli w stanie porównać różne podejścia do tego samego problemu matematycznego, związane z różnymi strategiami nauczania w partnerskich szkołach. Praca nad wspólnym słownikiem matematycznym pozwoliła  porównać i nauczyć się wielu matematycznych pojęć w językach krajów partnerskich.

Nauczyciele komentowali, porównywali działania i oceniali je, aby wyodrębnić metody, które także można zastosować w szkołach partnerskich. Działania miały miejsce zarówno na dodatkowych zajęciach po lekcjach jak i podczas lekcji.

Podczas trwania projektu miały miejsce videokonferencje z wykorzystaniem narzędzia Flashmeeting, w których udział brali uczniowie i nauczyciele. Każda videokonferencja była okazją do celebrowania matematyki. Każda ze szkół przygotowywała specjalne zadania, skecze, piosenki związane z tematyką videokonferencji. Regularnie odbywały się również videokonferencje dla nauczycieli, na których omawiano bieżące sprawy związane z realizacją projektu.

Głównym produktem końcowym projektu jest zestaw dla nauczycieli składający się z bloga, przewodnika dla nauczycieli zawierającego najefektywniejsze metody nauczania matematyki w oparciu o Teorię Wielorakich Inteligencji Gardnera oraz DVD zawierającego użyteczne materiały dydaktyczne. Opracowane przez uczestników metody nauczania i uczenia się matematyki mogą posłużyć uczniom i nauczycielom również spoza projektu. Można je oczywiście modyfikować dostosowując odpowiednio do tematyki zajęć bądź wieku uczniów.

Innym ważnym produktem jest gra planszowa AIMS, wykonana wspólnie przez wszystkich partnerów projektu, przydatna w ramach lekcji powtórzeniowych z matematyki lub na zajęciach dodatkowych typu koła zainteresowań. Gra może być również wykorzystywana na zajęciach języka angielskiego, może służyć jako element lekcji prowadzonych z wykorzystaniem metodologii CLIL. Inne produkty końcowe to : wielojęzyczny słownik terminów matematycznych na wiki, logo projektu, broszury, wystawy, albumy fotograficzne, piosenki, filmy video, prezentacje.

Ważnym rezultatem projektu jest również wzmocnienie zainteresowania i zaangażowania uczniów w uczenie się matematyki, rozwinięcie nowych strategii nauczania, wzrost kompetencji językowych zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli.

 

…Jeśli chodzi o realizację założeń i matematycznych celów projektu to muszę przyznać, że zrobiliśmy więcej niż 100% z tego czego się spodziewaliśmy. Po pierwsze zrealizowaliśmy nie tylko wszystkie zaplanowane działania ale wciąż przychodziły i przychodzą nam nowe pomysły na jeszcze bardziej interesujące i zróżnicowane zajęcia. Myślę , że nasza współpraca tak dobrze się rozwija ponieważ cały czas mobilizujemy się nawzajem do kreatywności. Zespoły wciąż dążą do perfekcji. Sądzę, że wpływ na to ma fakt, że nauczyciele dobrze się znają, współpracowali ze sobą już wcześniej. Jako nauczyciele zauważyliśmy, że ten sposób nauki powoduje, że matematyka staje się bardziej przyjazna. Szczególnie uczniowie z problemami w uczeniu się matematyki wiele zyskują poprzez udział w projekcie…

Koordynator projektu

 

Wszystkie rezultaty projektu umieszczone są na Twinspace projektu oraz jego blogu.