Akademia emocji

Akademia emocji

Przedmiot: 
Psychologia
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu i Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu

Koordynatorzy:
Joanna Pstrong, Dorota Niezborała, Katarzyna Stępczyńska, Emilia Staniszewska

Język:
polski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/2933/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości

 

Projekt miał na celu uświadomienie uczniom, że mają prawo do przeżywania różnych uczuć. Dzieci uczyły się rozpoznawać emocje, poznawać sposoby radzenia sobie z nimi – jak nie poddawać się złym emocjom, a cieszyć się pozytywnymi. Akademia emocji miała za zadanie wzmacniać pozytywne podejście do siebie, otoczenia i swoich obowiązków, wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności mówienia o swoich uczuciach. Wzmocnić poczucie własnej wartości, podnieść znaczenia prawidłowej relacji dziecko/ uczeń – osoba dorosła/nauczyciel.

Pierwszym podjętym działaniem była wymiana informacji o placówkach i uczestnikach projektu. Następnie zorganizowano Dzień Życzliwości włączając w akcję wszystkich uczniów, z całej szkoły.

Jednym z elementów był konkurs na plakat Drzewko życzliwości – każda klasa ozdobiła nim drzwi swojej sali. Uczniowie i nauczyciele przygotowali łańcuch życzliwości, które ozdobił korytarz szkoły.

Całe przedsięwzięcie zostało uwiecznione na zdjęciach, filmiku oraz lokalnych portalach internetowych.

Uczestnicy przygotowali i wystawili przedstawienie pt. „Bajka o smutnej Petronelli”.

Z okazji Świąt zaprojektowali upominki dla partnerskiej szkoły: pierniki, które później samodzielnie udekorowali, a także maskotkę, również zaprojektowaną i wykonaną przez uczniów. Przytulanka „odwiedzała” domy uczniów, towarzysząc im w codziennych radościach i troskach. Zadaniem uczniów było udokumentowanie pobytu pluszaka w ich domach.

Został przeprowadzony także konkurs na logo. Odbyło się głosowanie online. Zwycięski projekt stał się wizytówką całej współpracy.

Uczniowie brali również udział w zajęciach dotyczących emocji, które przeprowadziła pani pedagog – Mam prawo przeżywać smutek. Efektem tych zajęć są elektroniczne książeczki o emocjach.

Świętowali też 10 urodziny Programu!

Na zakończenie projektu zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla klas I – VI W krainie uczuć i emocji.

Uczniowie podczas realizacji poszczególnych etapów projektu wykorzystywali nowe i różnorodne narzędzia, pracowali za pomocą różnych metod edukacyjnych, takich jak burza mózgów (wspólnie z nauczycielami przygotowali e-książeczki o emocjach), praca w grupach (np. przygotowywanie prezentów dla partnerów), praca indywidualna (np. projekt logo, uzupełnienie swojego profilu na TwinSpace). Odnosili swoje duże i małe sukcesy – tym samym cały czas rozwijając się. Uczyli się odpowiedzialności za wykonanie powierzonych im zadań, współpracy w grupie, zgodnego planowania i podziału zadań do wykonania w ciągu całego roku szkolnego.

Wszyscy uczestnicy projektu, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, podnieśli swoje kwalifikacje i umiejętności pracy z narzędziami TIK. Zapoznali i nauczyli się obsługi takich programów jak: Padlet  (element wielu stron na ich TwinSpace), CorelDraw (projektowanie zaproszeń, dyplomów, kartek świątecznych itp.), PowerPoint (tworzenie prezentacji o odwiedzinach „Ósemki”), Movie Maker (przygotowanie filmu prezentującego szkołę), Scratch (animowana kartka z życzeniami świątecznymi), Animoto ( prezentacja wędrówki maskotki z Inowrocławia do Elbląga), FlashPage Flip (stworzenie książeczek elektronicznych), Irfan View (obróbka zdjęć), itp.

Część nauczycieli ukończyła tygodniowy kurs eTwinning – Tydzień z książeczką elektroniczną.

Komunikacja pomiędzy szkołami partnerskimi odbywała się przede wszystkim na TwinSpace. Wszyscy uczniowie, biorący udział w projekcie mieli za zadanie m.in. stworzyć swój profil oraz współtworzyć strony na TwinSpace: – Poznajmy sięDzień Życzliwości, Wędrówka Pingwina, itd.

Dzieci systematycznie pisały do siebie, wysłały sobie nawzajem życzenia świąteczne, podziękowania za prezenty. Pod kierunkiem nauczycieli przygotowywały i publikowały sprawozdania z przebiegu kolejnych etapów realizacji projektu.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom praca nad projektem sprawiała ogromną radość i satysfakcję.

Materiały powstałe w ramach projektu znajdują się na jego TwinSpace.

 

…Dlatego, że każde nowe doświadczenie pozwala nam się rozwijać, to każdy sukces, jakim było zakończenie kolejnych etapów, stał się siłą napędową do dalszych działań…

Koordynatorki projektu