Warsztaty – Akademia eTwinning 2019

Warsztaty – Akademia eTwinning 2019

Zapraszamy na Warsztaty Doskonalenia Zawodowego: “Kształcenie kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole” organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 21-23 sierpnia 2019 w siedzibie Fundacji, w Warszawie.

 

Szkolenie skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli:

  • z doświadczeniem w programie eTwinning, posiadających aktywne konto na portalu eTwinning LIVE,
  • uczących dowolnych przedmiotów  w szkołach ponadpodstawowych lub w klasach 7-8 szkoły podstawowej.

Aby wziąć udział należy spełnić powyższe warunki oraz wypełnić poniższy formularz:

Formularz zgłoszeniowy  

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas warsztatów, a osobom spoza Warszawy nocleg w pokoju dwuosobowym w dniach 21 i 22 sierpnia. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków.

 

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Po ukończeniu szkolenia, każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat z wyszczególnionym zakresem tematycznym oraz liczbą godzin szkolenia. Ponadto, każdy z uczestników otrzyma certyfikat trenera branżowych symulacji biznesowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 11 sierpnia 2019 o godzinie 23:59.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 12 sierpnia 2019, do godziny 12:00. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: aleksandra.wozniak@frse.org.pl

Więcej informacji na stronie wydarzenia:

Akademia eTwinning