Akademia eTwinning – kompetencje kluczowe

Akademia eTwinning – kompetencje kluczowe

Zapraszamy na Warsztaty Doskonalenia Zawodowego: Kształcenie kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkoleorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 29-31 stycznia 2020r. w siedzibie Fundacji, w Warszawie.

 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli:

  • z doświadczeniem w programie eTwinning, posiadających aktywne konto na portalu eTwinning Live,
  • uczących dowolnych przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych lub w klasach 7-8 szkoły podstawowej.

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w warsztatach, wypełnij

Formularz zgłoszeniowy  

 

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas warsztatów, a osobom spoza Warszawy – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniach 29 i 30 stycznia. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Po ukończeniu szkolenia, każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat z wyszczególnionym zakresem tematycznym oraz liczbą godzin szkolenia. Ponadto, każdy z uczestników otrzyma certyfikat trenera branżowych symulacji biznesowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 19 stycznia 2020, o godzinie 23:59.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 19 stycznia 2020, do godziny 12:00. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym aleksandra.wozniak@frse.org.pl

Więcej informacji (program, lokalizacja) na stronie wydarzenia

Akademia eTwinning