Ankieta Monitorująca eTwinning 2022

Ankieta Monitorująca eTwinning 2022

Niezależnie, czy pracujesz we wczesnej edukacji (ECEC), czy w kształceniu zawodowym podstawowym (IVET), obojętnie, czy uczestniczysz w eTwinning od samego początku, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę – chcemy poznać Twoją opinię!

Na początek wyjaśnijmy, czym są dwie dziedziny objęte niniejszą ankietą monitorującą:

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem (ECEC)
Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem odnosi się do każdej uregulowanej formy zapewniającej kształcenie i opiekę dzieciom od urodzenia do wieku obowiązku szkolnego – niezależnie od miejsca, finansowania, godzin otwarcia lub treści programu – i obejmuje opiekę sprawowaną przez placówkę opieki nad dziećmi oraz opiekuna dziennego; opiekę finansowaną ze środków prywatnych i publicznych; wychowanie przedszkolne (Komisja Europejska, 2018).

Kształcenie zawodowe podstawowe (IVET)
kształcenie zawodowe podstawowe jest zazwyczaj prowadzone na poziomie średnim II stopnia lub policealnym, przed rozpoczęciem przez ucznia pracy zawodowej. Odbywa się ono albo w szkole (głównie na zajęciach w klasie) albo w środowisku pracy, np. w ośrodkach szkoleniowych lub przedsiębiorstwach. Różni się ono jednak w poszczególnych krajach, w zależności od systemów kształcenia i szkolenia, a także struktur gospodarczych (Komisja Europejska, b.d.).

Chcąc uzyskać wasze przemyślenia i uwagi na temat eTwinning, dotyczące tematów takich jak wkład działań eTwinning w zaspokajanie Twoich potrzeb i w Twoją praktykę klasową oraz wpływ oferty rozwoju zawodowego na Twoją pracę, prosimy serdecznie o poświęcenie kilku chwil na wypełnienie ankiety monitorującej eTwinning.

Jeżeli chodzi o ochronę Twoich danych, zapewniamy, że wszystkie odpowiedzi mają charakter poufny i posłużą jedynie do wewnętrznej analizy eTwinning. Po wypełnieniu ankiety możesz zdecydować się na udział w losowaniu, w którym nagrodą są gadżety eTwinning. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zamknięciu ankiety. Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu, musisz wypełnić znajdujące się na ostatniej stronie ankiety pole na adres e-mailowy.

Ankieta składa się z pytań zamkniętych i pytań z odpowiedzią wielokrotnego wyboru. Jej wypełnienie powinno zająć około 20 minut. Jesteśmy pewni, że nie uznasz tego czasu za zmarnowany, ponieważ ankietę zaprojektowano jako przydatne narzędzie do refleksji nad własną praktyką zawodową.

Poinformujemy Cię również o wynikach kwestionariusza.

Dziękujemy z góry za Twój cenny wkład!

Ankieta będzie dostępna do 30 grudnia 2021 r.

Wypełnij ankietę