Ankieta – wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem

Ankieta – wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem

Kilka miesięcy temu konferencja Great Start in Life zgromadziła ponad 250 nauczycieli i praktyków w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC), badaczy oraz decydentów. Podczas konferencji podkreślano istotę edukacji w pierwszych latach życia oraz jej pozytywny wpływ na wyniki szkolne, późniejsze życie korzyści dla całego społeczeństwa.

 

Celem konferencji było zachęcanie do dalszego rozwijania krajowych polityk edukacyjnych w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, uwzględniających strategie ustalone wcześniej na poziomie europejskim. Uczestnicy dyskutowali na temat wyzwań stojących przed placówkami wczesnej edukacji oraz przed szkołami podstawowymi, takimi jak: zapewnienie usług odpowiadających potrzebom wszystkich dzieci, praca z dziećmi mówiącymi różnymi językami, o różnym pochodzeniu, wspieranie nauczycieli i praktyków w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w pracy z wykorzystaniem nowych metod i nowych programów nauczania, zachęcanie rodziców i lokalnych społeczności do większego zaangażowania w działania placówek edukacyjnych, pomoc w przygotowywaniu dzieci do dalszego kształcenia i rozwoju osobistego.

Wśród innych tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się: profesjonalizacja wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, różnorodność oraz integracja dzieci o różnym pochodzeniu w kontekście przeciwdziałania, zapobiegania wykluczeniu społecznemu w celu osiągnięcia długotrwałej spójności społecznej i długotrwałego wzrostu. Wnioski wypracowane podczas konferencji zostały podsumowane w dokumencie końcowym. W niniejszym sondażu zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami na temat tego ważnego etapu kształcenia.

 

Ankieta dostępna jest w języku polskim i jest otwarta do 20 kwietnia 2017 r.