Anna Bowtruczuk

Anna Bowtruczuk

Ambasadorka programu eTwinning

Trenerka warsztatów komputerowych w województwie podlaskim

Nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego, oligofrenopedagog oraz surdopedagog w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wł. Jagiełły w Hajnówce. Jest pasjonatką nowoczesnych technologii, autorką i współautorką innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych z wykorzystaniem robotów edukacyjnych.

Facebook: eTwinning Podlaskie

Kontakt:
annabowtruczuk@wp.pl