Anna Szeląg

Anna Szeląg

Ambasadorka programu eTwinning

Trenerka warsztatów komputerowych w województwie warmińsko-mazurskim

Trenerka kursów online

Doradca metodyczny, nauczycielka bibliotekarka, nauczycielka języka polskiego i informatyki, trenerka Edukacji Medialnej. Od 22 lat związana z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu, gdzie wspiera nauczycieli w efektywnym wykorzystywaniu nowych technologii w pracy dydaktycznej na różnych etapach edukacyjnych. Prowadzi interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci, ostatnio, głównie z podstaw programowania. Autorka materiałów przybliżających pracę z różnymi narzędziami, scenariuszy zajęć, prezentujących wykorzystanie elementów programowania na przedmiotach nieinformatycznych oraz programów szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym.

Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem, ale też uczy się od innych „pozytywnie zakręconych” pasjonatów, których w eTwinningu nie brakuje.”

Kontakt:
szelaganna@wp.pl