Tydzień z Audacity

Tydzień z Audacity

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning i wszystkich nauczycieli, którzy chcą poznać Audacity – darmowy program do nagrywania i obróbki dźwięku i wykorzystywać jego możliwości w projektach eTwinning oraz w pracy z uczniami.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, pobierania, instalowania i uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Wymagane jest, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning. Konieczne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon (wbudowany lub zewnętrzny) i programu do odtwarzania plików dźwiękowych. Przed rozpoczęciem kursu nie należy instalować programu Audacity na swoim komputerze. Jeśli jest zainstalowany, należy go odinstalować.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe możliwości Audacity, bezpłatnego edytora do obróbki oraz nagrywania dźwięku. Dowiedzą się, jak zainstalować program oraz darmowy enkoder LAME pozwalający na zapis gotowego nagrania w postaci pliku mp3. Poznają i wykorzystają w praktyce podstawowe funkcje programu pozwalające na przygotowywanie własnych nagrań, obróbkę dźwięku, dodawanie efektów dźwiękowych czy podkładu muzycznego.

Treści merytoryczne kursu zostały podzielone na 5 modułów.

Moduł 1 przybliża podstawowe informacje o programie Audacity. Uczestnicy obejrzą też przykłady plików stworzonych z jego użyciem. Pobiorą i zainstalują jedną z dwóch proponowanych wersji programu i zapoznają się z jego interfejsem.Wykonają trzy obowiązkowe zadania.

W module 2 uczestnicy poznają możliwość obróbki dźwięku w programie Audacity. Nauczą się zapisywać zmodyfikowane pliki w formacie MP3. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 3 uczestnicy zajmą się praktycznym wykorzystaniem programu, czyli nagrywaniem własnego tekstu, pobraniem i zainstalowaniem encodera Lame  i zapisaniem nagrania w formacie MP3. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 4 uczestnicy nauczą się, w jaki sposób można edytować nagranie. Poznają różne efekty, którymi można urozmaicić lub poprawić audio. Zapoznają się z przykładowymi efektami, a także materiałami filmowymi dostępnymi w Internecie. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 5 uczestnicy poznają możliwości podłożenia podkładu muzycznego pod nagrany tekst i nauczą się, jak go zmodyfikować. Poznają także serwisy z legalnymi darmowymi materiałami, pobiorą z nich różne efekty dźwiękowe i dołączą je do swojego nagrania. Wykonają trzy obowiązkowe zadania.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 6 „Podsumowanie”. Osoby chętne będą mogły tam zamieścić samodzielne nagrane pożegnanie.

Cele kursu

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu cyfrowej obróbki dźwięku w programie Audacity,
 • tworzenie i modyfikowanie własnych nagrań dźwiękowych,
 • nabycie umiejętności pozyskiwania dźwięków pochodzący z różnych źródeł,
 • stworzenie własnego autorskiego pliku dźwiękowego z wykorzystaniem programu Audacity,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia i sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny, instrukcje oraz obowiązkowe zadania do wykonania.

1.  Wprowadzenie do Audacity

 • Audacity – krótka charakterystyka
 • Przykładowe nagrania
 • Instalacja programu Audacity
 • Zadanie 1
 • Zadanie 2
 • Zadanie 3

2. Obróbka dźwięku w Audacity

 • Obróbka nagranego tekstu w Audacity 1.2.6
 • Obróbka nagranego tekstu w Audacity 2.0.5
 • Plik do obróbki
 • Plik „lame” – wersja 1.2.6
 • Plik „lame” – wersja 2.0.5
 • Zadanie 4

3. Nagrywanie w Audacity

 • Nagrywanie własnego dźwięku – wersja 1.2.6
 • Nagrywanie własnego dźwięku – wersja 2.0.5
 • Zapisywanie plików dźwiękowych w formacie .aup i WAV Dokument formatu PDF
 • Zadanie 5

4. Efekty dźwiękowe w Audacity

 • Przykładowe efekty
 • Efekty dźwiękowe w Audacity 1.2.6.
 • Efekty dźwiękowe w Audacity 2.0.5
 • Dodatkowe pomoce
 • Zadanie 6

5. Dodawanie podkładu muzycznego i bezpłatnych dźwięków w Audacity

 • Dodawanie podkładu muzycznego w Audacity 1.2.6 – instrukcja do zadania 7
 • Dodawanie podkładu muzycznego w Audacity 2.0.5 – instrukcja do zadania 7
 • Przykładowe strony z legalnymi darmowymi materiałami
 • Zadanie 7
 • Zadanie 8
 • Zadanie 9

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu i pracować systematycznie.

Autorem kursu jest pan Wojciech Wasylko.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl