Badanie wpływu programu eTwinning na pracę i rozwój zawodowy nauczycieli

Badanie wpływu programu eTwinning na pracę i rozwój zawodowy nauczycieli

Ramy MeTP 2.0 (Monitorowanie programu eTwinning) zostały opracowane w celu pomiaru subiektywnie postrzeganego wpływu działań realizowanych w eTwinningu na pracę i rozwój zawodowy nauczycieli. Rezultaty tego przeprowadzonego na szeroką skalę badania, uzyskane w wyniku analizy setek odpowiedzi udzielonych w ankiecie samooceny, a także analiza poszczególnych przypadków nauczycieli potwierdzają, że zaangażowanie w działania w ramach eTwinningu wiąże się z lepszym postrzeganiem przez nauczycieli ich kompetencji pedagogicznych, informatycznych i tych w zakresie współpracy

PDF do pobrania