Bajka terapeutyczna

Bajka terapeutyczna

Podstawą projektów eTwinning jest współpraca, której efektem są wspólne rezultaty. Często jednak ta współpraca postrzegana jest jako prosta wymiana informacji – partnerzy poprzestają na komunikacji, przesyłaniu sobie prezentacji szkół czy świątecznych tradycji. Tego typu działania są oczywiście potrzebne w projektach, spełniają swoją informacyjną rolę, pomagają nawiązać bliższe relacje, ale są dopiero pierwszym krokiem w kierunku rzetelnej współpracy.

Seria scenariuszy aktywności przygotowanych przez doświadczonych eTwinnerów dedykowana jest początkującym partnerstwom, które chcą rozwinąć rozwinąć aspekt współpracy, poszukują pomysłów na wspólne działania i zastanawiają się od czego zacząć. Z pewnością zainteresują też bardziej doświadczonych członków eTwinningowej społeczności, jako ciekawe i wartościowe elementy, które z powodzeniem można będzie włączyć do niemal każdego projektu.

Materiały sukcesywnie będziemy publikować na naszej stronie. Znajdziecie je wszystkie w:

 

Scenariusze aktywności  

 

 

Autorka: Zyta Czechowska – Ambasadorka programu eTwinning

Nauczyciel Roku 2019. Właścicielka i dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli- Zyta Czechowska specjalni.pl. Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od ponad 24 lat  terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej.  Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ Czas TIKa”, prowadzi warsztaty i szkolenia i Rady Pedagogiczne dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli.  Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu #SuperKoderzy w zakresie programowania i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Trenerka Umiejętności Społecznych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Jest czynną ambasadorką programu eTwinning.

 

 

 

O supermocach przez bajkoterapię – współpraca w projekcie

 

Istotą projektów, w tym szczególnie eTwinning, jest współpraca uczestników, oparta na szacunku, tolerancji i współdziałaniu.

Dlaczego to takie istotne, by działania projektowe były oparte na współpracy, a produkty były efektem działań wszystkich uczestników?

 • ponieważ uczymy się od siebie współpracując,
 • szanujemy zdanie innych,
 • potrafimy negocjować i wypracowywać kompromis,
 • lepiej się poznajemy,
 • jeśli jest to projekt międzynarodowy, uczniowie mają szansę na podniesienie kompetencji językowych,
 • każdy uczestnik projektu ma szansę na działanie i na sprawstwo,
 • podczas działań projektowych przenika się i uzupełnia nawzajem wiedza i umiejętności wielu osób,
 • produkt końcowy projektu jest bardziej atrakcyjny, różnorodny i ciekawszy, bo stworzony przez osoby o różnorodnych poglądach, umiejętnościach, kompetencjach i pasjach.

Aby projekt był efektywny, a działania skuteczne i atrakcyjne dla uczestników, powinniśmy zadbać o dobrą atmosferę, wzmocnienia pozytywne i motywację. Wtedy nasze szanse na trwałość, spójność i sukces projektu są zdecydowanie większe!

Obserwując swoich uczniów, dzieci i młodzież, możemy często dostrzec sytuacje braku akceptacji dla swojego wyglądu, umiejętności i kompetencji. Niskie poczucie własnej wartości bardzo często spowodowane jest brakiem akceptacji ze strony najbliższych, brakiem uwagi, ciągłą krytyką, niskim statusem ekonomicznym ich rodzin, ostracyzmem ze strony koleżanek i kolegów, osamotnieniem i poczuciem beznadziejności. Warto zatem wykorzystać projekt edukacyjny, który wzmocni kompetencje emocjonalno- społeczne i da szansę na współpracę i współdziałanie.

Jakie zatem można podjąć działania, aby uczniowie realizujący projekt nauczyli się mówić o własnych emocjach, mocnych stronach, aby akceptowali siebie i innych, a przy okazji współpracowali? Pomysłów na pewno jest wiele:

 • warto organizować debaty,
 • zabawy integrujące uczniów i uczestników projektu,
 • organizować warsztaty twórczej ekspresji zarówno w pod kątem plastycznym, muzycznym, jak i tanecznym,
 • nagrać wspólną piosenkę z przesłaniem dla odbiorców projektu,
 • nagrać wspólny film,
 • wspólnie skonstruować karty do gry, np. podnoszące umiejętności rozpoznawania emocji.

Jednym z lepszych i bardziej efektywnych sposobów na współpracę w projekcie i wypracowanie produktu końcowego, który będzie dziełem wszystkich uczestników jest np. bajka lub opowiadanie terapeutyczne.

Bajka terapeutyczna to opowiadanie nacechowane treściami edukacyjno-terapeutycznymi. Celem oddziaływań na dzieci takim rodzajem narracji jest budowanie ich zasobów osobistych w postaci wiedzy (w tym samowiedzy), umiejętności i cech psychicznych (np. odporności emocjonalnej, optymizmu), które ułatwiają radzenie sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie. W tekście opisane są strategie zadaniowe, pomocne w rozwiązywaniu sytuacji stresowych, które potencjalnie mogą się wydarzyć, aktualnie dziecko ich doświadcza lub uprzednio doświadczyło. Poprzez narrację można wyzwalać emocje, redukować je oraz spowodować inną interpretację trudnych emocjonalnie sytuacji i zachowań ludzi, ich motywów, potrzeb, doświadczanych emocji, konfliktów.

Od czego zacząć planowanie działania?

 1. Burza mózgów, wybór problematyki lub tematyki, której będzie dotyczyła tworzona bajka terapeutyczna.
 2. Określenie czasu na powstanie bajki.
 3. Ustalenie sposobu i form współpracy.
 4. Wybór narzędzi do komunikacji przy powstawaniu bajki.
 5. Narzędzie (aplikacja, program) do tworzenia bajki terapeutycznej.
 6. Sposoby publikacji bajki i sposoby upowszechniania produktu.

Przygotowanie

Zanim zaczniecie pracować nad zadaniem projektowym, w tym przypadku bajką terapeutyczną, wspólnie z nauczycielami-koordynatorami z partnerskich szkół, podzielcie uczestników projektu na międzyszkolne grupy. Pozwoli to na większą integrację, lepszą współpracę i nawiązanie więzi między uczestnikami projektu.

Możecie do tego wykorzystać Generator grup losowych w wersji online.

Obraz z losowania grup w narzędziu pickerwheel

W powyższym generatorze można ustalić kolorystykę tła, wybrać ilość grup, które chcemy wygenerować. Do listy dodajemy imiona i nazwiska uczniów, klikamy w ikonkę start i losujemy. Efekt możemy pobrać w kilku formatach plików.

Można także wykorzystać np. koło fortuny, do którego wpisujemy imiona i nazwiska uczniów i tym sposobem, wylosujemy uczestników poszczególnych grup.

Obraz z narzędzia do losowania grup online-stopwatch

Aby edytować imiona i nazwiska w kole, należy kliknąć na koło zębate w prawym górnym rogu i zatwierdzić zmianę.

Po wylosowaniu grup i ustaleniu podstawowych zasad współpracy, można przystąpić do współpracy nad wykonaniem zadania. Warto najpierw jednak zorganizować spotkania robocze na platformie TwinSpace. Wspólna rozmowa, określenie swoich mocnych stron, debata nad pomysłami na pewno przyniesie lepsze efekty.

 

Zadanie 1

Przypomnijcie uczniom tytuł projektu oraz jego tematykę. Powiedzcie, że dziś zaczniecie pracować nad pierwszym zadaniem projektowym. Poinformujcie uczniów, że uczestnicy ze wszystkich szkół partnerskich zostali podzieleni na międzyszkolne grupy, w których będą w tym zadaniu pracować.

Możecie pracować nad tworzeniem jednej, wspólnej bajki lub opowiadania terapeutycznego przydzielając każdej z grup odpowiedni etap tej bajki, albo nad kilkoma wersjami.

Wybór należy do Was i warto uwzględnić w nim wiek uczniów, kompetencje, stopień samodzielności.

W scenariuszu proponuję pracę nad jedną, wspólną bajką terapeutyczną.

Na początek warto metodą burzy mózgów zdecydować o tytule bajki, a następnie o wiodącej tematyce.

Narzędzia do przeprowadzenia burzy mózgów online:

 

Obraz z głosowania w narzędziu Mentimeter

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wykorzystać poszczególne aplikacje do burzy mózgów skorzystaj z samouczków i podpowiedzi na:

Specjalni.pl  

Po ustaleniu tematu bajki, warto zorganizować dla wszystkich uczniów warsztat online, podczas którego poznają wybrane przez nauczycieli narzędzie do przygotowania bajki terapeutycznej lub opowiadania terapeutycznego.

Moje propozycje:

 

Zadanie 2

Tworzenie bajki terapeutycznej – współpraca projektowych partnerów

Po wybraniu narzędzia przez opiekunów uczestników projektu, przypominamy ramy czasowe na przygotowanie poszczególnych zadań. W tym przypadku każda grupa ma przydzielony odpowiedni fragment bajki, np:

 • I grupa 5 slajdów tekstu i 5 slajdów z obrazkami lub rysunkami oraz nagraniem audio czytającym ten tekst początek bajki
 • II grupa 5 slajdów tekstu i 5 slajdów z obrazkami lub rysunkami oraz nagraniem audio czytającym ten tekst rozwinięcie fabuły bajki
 • III grupa 5 slajdów tekstu i 5 slajdów z obrazkami lub rysunkami oraz nagraniem audio czytającym ten tekst część końcowa bajki z mottem i puentą.

Oprócz podstawowego narzędzia, w którym tworzona jest bajka terapeutyczna warto zaproponować także uczniom wykorzystanie innych aplikacji lub programów, które pomogą w edycji zdjęć, rysunków, tworzeniu notatek graficznych. Wspomnieć należy także o konieczności respektowania praw autorskich i dobieraniu  tylko tych grafik, które opublikowane są na wolnych licencjach i możemy z nich w dowolny sposób korzystać.

Przykłady takich stron i aplikacji:

Każdy uczestnik projektu otrzymuje link do wspólnego pliku, w którym będzie tworzona elektroniczna bajka terapeutyczna. Uczniowie współpracują, tworząc na slajdach fabułę bajki oraz ilustracje.

Przykładowe opowiadania terapeutyczne w aplikacji Storyjumper:

Book titled 'Jak mały Antek został szkolnym bohaterem?'Read this book made on StoryJumpe

Zadanie 3 – Opublikowanie wypracowanych efektów na stronie projektu

Gotową bajkę terapeutyczną oraz dodatkowe materiały, samouczki, opisy narzędzi, itd., liderzy grup publikują na stronie zadania na projektowym TwinSpace.

 Taką elektroniczną bajkę terapeutyczną, nad którą pracowali wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie można opublikować w sieci za pomocą automatycznie generowanego linku, ale także osadzić na stronie projektu, na stronach szkół, itp.

 

Scenariusz możecie pobrać także jako PDF!

Bajka terapeutyczna