Be a buddy, not a bully

Be a buddy, not a bully

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze

Koordynatorzy:
Monika Mojsiejonek
Kamil Matras

Szkoła partnerska:
Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Czechy
Collège Antoine Delafont, Francja
Collège Jules-Ferry, Francja

Obszary tematyczne:
języki obce, informatyka/TIK, historia/wos, e-bezpieczeństwo

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/46541/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu europejskiego 2019
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2019

 

Przemoc rówieśnicza jest coraz powszechniejszym problemem w europejskich szkołach. Uczniowie nie radzą sobie z własnymi negatywnymi emocjami – nie znając lub nie potrafiąc wykorzystać innych sposobów rozładowywania emocji, uciekają się właśnie do przemocy.

 

W projekcie wzięły udział szkoły, w których każdego roku nauczyciele byli zmuszeni walczyć z aktami przemocy pojawiającymi się wśród uczniów. Nauczyciele koordynatorzy projektu postanowili więc dużą jego część poświęcić cyberprzemocy – zjawisku coraz bardziej powszechnemu w środowisku dzieci i młodzieży z uwagi na łatwy i powszechny dostęp do Internetu.

Do projektu początkowo zostali zaangażowani wszyscy chętni uczniowie, a ostatecznie – całe społeczności szkolne i lokalne. Zadaniem jego uczestników było pokazać innym negatywne skutki przemocy za pomocą materiałów znalezionych w sieci oraz tych samodzielnie wykonanych, a także zaprezentować szereg rozwiązań służących obniżeniu poziomu przemocy fizycznej, psychicznej i cyberbullyingu w placówkach partnerskich. Podsumowaniem wszystkich działań była ogólnoszkolna kampania antyprzemocowa, w trakcie której w każdej z partnerskich szkół uczniowie i chętni członkowie lokalnej społeczności wykonali „mural” z tytułem projektu.

Działania rozpoczęły się od zebrania grup projektowych, ustalenia przez nauczycieli-koordynatorów harmonogramu projektu i przedstawienia go uczniom, aby mogli dopisać działania według swoich pomysłów.

Następnie każda ze szkół partnerskich uzupełniła terminami świąt i dni wolnych od szkoły kalendarz zamieszczony na TwinSpace, aby podczas trwania projektu łatwiej było współpracować i planować wideokonferencje czy chaty. Szkoły partnerskie zostały także oznaczone na mapie ZeeMaps.

Uczestnicy projektu przedstawili się sobie nawzajem za pomocą tablicy Padlet. Na TwinSpace został również utworzony specjalny chatroom, z którego w każdej chwili mogli korzystać uczestnicy projektu w celu komunikowania się ze sobą oraz lepszego poznania się. Uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowali prezentacje i filmy o swoich szkołach i miejscowościach – po obejrzeniu ich każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę na temat projektowych partnerów w specjalnie utworzonych quizach.

Wstępny etap projektu zakończył się wideospotkaniami przez Skype. Kolejną fazą projektu było wyszukiwanie informacji i tworzenie bazy tematycznej poświęconej przemocy. Uczniowie wspólnie utworzyli w języku angielskim zbiór definicji przemocy oraz słowniczek pojęć związanych z przemocą. Grupa uczniów z każdej szkoły wyszukała i opracowała w formie prezentacji, krzyżówek i quizów informacje na temat słynnych osób, które w przeszłości były ofiarami przemocy. Kolejna grupa z każdej szkoły była odpowiedzialna za znalezienie i zamieszczenie na TwinSpace piosenek i filmów poruszających temat przemocy. Ta część projektu trwała do świąt Bożego Narodzenia, z okazji których partnerzy projektowi wymienili się własnoręcznie wykonanymi upominkami i kartkami.

W międzyczasie nauczyciele wymieniali się materiałami i kartami pracy w języku angielskim, dzięki którym w każdej szkole przeprowadzono lekcję angielskiego poświęconą przemocy. Uczniowie byli również zachęcani do przygotowania i przedstawienia prezentacji o przemocy na godzinach wychowawczych.

Ostatnim etapem projektu było tworzenie komiksów przedstawiających różne sytuacje związane z przemocą i sposoby radzenia sobie z nią. Utworzone zostały międzynarodowe grupy, które najpierw pracowały nad zadaniem wprowadzającym, następnie nad zapisaniem historii we Framapadzie i w końcu tworzyły do tych historii komiksy za pomocą StoryboardThat. W międzyczasie odbył się również międzyszkolny konkurs na oficjalne logo projektu, który wygrała szkoła z Czech.

Podsumowaniem działań było utworzenie/narysowanie na terenie szkoły „muralu” z tytułem projektu. Akcje te odbyły się podczas majowo-czerwcowych szkolnych festynów i uroczystości, dzięki czemu mogli się do nich przyłączyć także członkowie lokalnych społeczności, przede wszystkim krewni uczniów.

W ramach ewaluacji uczniowie opisali swoje wnioski wyciągnięte z projektu oraz rozwiązali quiz Mentimeter poświęcony przemocy. Efekty wszystkich działań podsumowali w e-booku w Canvie.

 

Projekt był naszym ogromnym sukcesem, ponieważ udało nam się zaangażować w niego więcej uczniów naszej szkoły, niż początkowo zakładaliśmy. Jest to dowód na to, jak ważnym tematem było dla naszych uczniów poszukiwanie sposobów radzenia sobie z przemocą rówieśniczą. Wszystkie cele założone w projekcie zostały osiągnięte. Część zadań została dodatkowo rozwinięta na prośbę uczniów w porównaniu do początkowych. Projekt okazał się dla naszych uczniów interesujący, motywował ich do dodatkowej aktywności, a działania projektowe wzmocniły ich pewność siebie i utwierdziły w przekonaniu, że poradzą sobie z kolejnymi przejawami przemocy, które mogą napotkać w przyszłości. Zróżnicowane aktywności zachęciły także do aktywnego uczestnictwa osoby, którym w przeszłości zdarzyło się pełnić rolę sprawcy przemocy, co było dla nas dużym sukcesem. Uczniowie ci wnieśli do projektu nieco odmienny punkt widzenia, który pozwolił nam spojrzeć na omawiany problem holistycznie.

Na każdym etapie prac projektowych uczestnicy mieli świadomość tego, że ich indywidualna opinia jest ważna i brana pod uwagę, ponieważ często byli proszeni o jej wyrażenie – dawało to nastolatkom poczucie akceptacji i bezpieczeństwa.

Koordynatorzy