Be the Change, Take the Challenge

Be the Change, Take the Challenge

Nazwa szkoły:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

Koordynator polski:
Katarzyna Siwczak

Szkoły koordynujące:
Nannestad videregående skole, Norway
Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, Italy

i wiele innych szkół partnerskich

Obszary tematyczne:
języki obce, język i literatura, technologia, obywatelstwo

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/43162/

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2019

 

Z problemami, drobnymi jak i poważnymi, wszyscy musimy mierzyć każdego dnia, pokazywaliśmy więc uczniom jak definiować problemy, znajdować i selekcjonować rozwiązania oraz je wdrażać. W tych działaniach wzięło udział 40 nauczycieli i prawie 600 uczniów z Europy.Tematyka obejmowała Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs): Quality Education, Zero Hunger, Life Below Water, Life on Land, Good Health and Well-being oraz Gender Equality. Uczniowie przeprowadzili prace badawcze wykorzystując źródła internetowe, przygotowali prezentacje multimedialne i ustne, tworzyli materiały, którymi dzielili się z rówieśnikami, uczestniczyli i współtworzyli gry oraz rozwijali umiejętności językowe podczas tzw. live sessions łącząc się z uczniami innych szkół podczas lekcji języka angielskiego przy wykorzystaniu Google Hangouts.

W przypadku większości zadań uczniowie pracowali w małych grupach (3-osobowych) lub w parach. Indywidualnie i w grupach przeprowadzili prace badawcze gromadząc materiały niezbędne do przygotowania prezentacji zarówno multimedialnych, jak i opartych na nich prezentacjach ustnych przedstawianych w klasie oraz wszelkich innych materiałów wypracowanych w ramach projektu. W ten sposób uczyli się efektywnej pracy w grupie: odpowiedzialności, podziału obowiązków, rozwiązywania problemów.

Wypracowane materiały były prezentowane na Twinspace projektu, jak również w Google Classroom, dzięki czemu wykorzystane były także na lekcjach, a uczniowie wzajemnie mogli obserwować efekty swoich prac. Wykorzystano  elementy gamifikacji, np Kahoot, Pass the Word, Escape Room. Twinspace stanowiła podstawową bazę do komunikacji projektowej, dzielenia się materiałami, komentowania i oceniania ich.

Działania rozpoczęto we wrześniu od przedstawienia się (Padlet) i przesłania zdjęć grupowych. Kolejne zadanie polegało na stworzeniu plakatu: What world do you want to see in 2030? (praca w parach) oraz zdefiniowaniu lokalnego problemu (np smog w Rybniku – Padlet). Prace zaprezentowane zostały na gazetce szkolnej oraz w formie online przy użyciu narzędzia Tricider – każdy uczeń głosował na najlepszą pracę.

Kolejne zadania dotyczyły już konkretnych celów zrównoważonego rozwoju wybranych przez poszczególne grupy uczniów. Nagrali filmy (korzystając z Flipgrid), obejrzeli nagrania partnerów, przeprowadzili prace badawcze gromadząc materiały niezbędne do przygotowania prezentacji Google Slides oraz Thinglink. Zadania te oparte były na ścisłej współpracy uczniowskiej. Samodzielnie dzielili się zadaniami przygotowując prezentacje, a następnie wspólnie przedstawili efekty swojej pracy w trakcie zajęć języka angielskiego.

W klasie organizowali live sessions, w trakcie których uczniowie zadawali sobie wzajemnie pytania w celu pozyskania informacji. Uzupełniali karty pracy podczas spotkania online (Hangouts), a następnie na ich podstawie relacjonowali uzyskane informacje.

Dzięki g zaangażowaniu i działaniom koordynatorki z Norwegii, projekt nabrał bardzo globalnego charakteru – poprzez Microsoft Team przyłączyli się nauczyciele z innych kontynentów. Udało mi się nawiązać współpracę z nauczycielkami z Kanady oraz Japonii.

Dzięki ścisłej współpracy i częstemu korzystaniu z TIK działania projektowe sprzyjały rozwojowi licznych kompetencji z językowymi i cyfrowymi na czele. Do realizacji zadań wykorzystano następujące narzędzia:

 • Twinspace – jako platforma komunikacyjna, współpracy i prezentowania produktów
 • Facebook/ Google Hangouts/ Skype/ Messenger/ email/ Loomio – komunikacja
 • Google Slides/ Thinglink – prezentacje
 • Flipgrid – nagrania
 • BeFunky – tworzenie plakatów
 • Padlet – prezentacje uczniów, produktów
 • Adobe Spark – tworzenie plakatów, filmików
 • YouTube – prezentacje produktów
 • Thinglink – przygotowywanie i prezentacja materiałów
 • GoogleForms – ewaluacja
 • Tricider – głosowanie
 • Kahoot – fun
 • TodaysMeet – pożegnanie, ewaluacja

Atrakcyjność projektu dla uczestników podkreśla fakt, że nauczyciele postanowili rozpocząć drugą edycję projektu – Be the Change, Take the Challenge 1819 – na chwilę obecną do projektu na platformie eTwinning zgłoszonych jest 57 nauczycieli z różnych krajów.

Założone cele projektu zostały osiągnięte w 100% – zarówno wiedza, jak i umiejętności uczniów uczestniczących w projekcie zostały w zdecydowanym stopniu wzbogacone, co potwierdzają zarówno wyniki ankiet ewaluacyjnych, jak i moje własne spostrzeżenia jako nauczyciela. Grupa uczestnicząca w projekcie rozwinęła się bardzo pod względem językowym, co stanowi dla mnie, nauczyciele języka angielskiego, bardzo ważny element projektu. Uczniowie w bardzo dużym stopniu rozwinęli się leksykalnie, szczególnie w zakresie tematyki Celów Zrównoważonego Rozwoju. Projekt doprowadził również do zwiększenia ich pewności siebie w odniesieniu do komunikacji z obcokrajowcami. Przed przystąpieniem do współpracy niektórzy uczniowie nie mieli takiej okazji, czuli się niepewnie. Projekt utwierdził ich w przekonaniu, iż są w stanie swobodnie komunikować się w języku angielskim. To stanowi dla mnie osobiście największy sukces projektu.

Ja także, jako nauczyciel, odniosłam liczne korzyści. Dzięki współpracy nawiązałam kontakty z nauczycielami szkół europejskich. Wielu z nich to doświadczeni eTwinnerzy, nauczyciele – pasjonaci, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania swoich kompetencji, aby nauczać w sposób odpowiadający potrzebom dzisiejszej młodzieży. Starając się dotrzymać im kroku, byłam zmotywowana do uczenia się i rozwijania swoich umiejętności TIK. Podołanie działaniom projektowym bardzo wpłynęło na moje poczucie pewności siebie, co z kolei skłoniło mnie do podejmowania dalszych wyzwań.

Koordynatorka