Biblijne podróże w czasie. Genesis

Biblijne podróże w czasie. Genesis

Koordynatorzy:
Joanna Rose – Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
Katarzyna Fandrejewska –  Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu
Wioletta Małkiewicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
Aniela Burchardt – Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy

Obszary tematyczne:
sztuka, religia, historia, informatyka,

Języki:
polski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/96062

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości

 

Celem projektu było przede wszystkim zachęcenie uczniów do czytania i poznawania pierwszej księgi Biblii, poszerzania biblijnej wiedzy związanej z wydarzeniami opisanymi w Księdze Rodzaju (Genesis), szukania w sieci różnych ciekawostek, map związanych z tymi zagadnieniami.Uczniowie realizując zadania, rozwiązując szyfry, zakodowane wiadomości i krzyżówki, powtarzali wiadomości o stworzeniu świata, Arce Noego, życiu pierwszych patriarchów biblijnych oraz Józefa.

Fabuła projektu (podróż w czasie i misja uwolnienia Docenta Ciekawegoświata) była tak przygotowana, aby umożliwić pace w parach (np. odszyfrowywanie ukrytych informacji), w grupach (np. szukanie ciekawostek w zasobach Internetu), indywidualnie (np. labirynty) lub całym zespołem (np. przygotowanie inscenizacji). Wszystkie działania miały na celu zaangażowanie każdego uczestnika projektu, wzbudzenie motywacji do poszukiwania i zdobywania wiedzy, kształtowanie umiejętności współpracy w różnych zespołach. Punktem kulminacyjnym było specjalne spotkanie (escape room), podczas którego uczniowie zmierzyli się z zadaniami analogowymi i interaktywnymi szukają wskazówek, które dopiero po złożeniu razem dały rozwiązanie. W międzyczasie odbywały się także międzyszkolne spotkania online. Była to dla uczniów okazja do poznania się, wspólnej zabawy i motywacja do dalszej pracy w projekcie.

Projekt był realizowany przez 4 szkoły w Polsce. Każda placówka przedstawiła uczestników projektu oraz zaprezentowała swoje miasto. Wspólnie przygotowali fabułę, opis projektu i jego cele oraz harmonogram poszczególnych działań. Każda szkoła była odpowiedzialna za jeden etap wspólnej podróży w czasie. Do tych zadań należało przygotowanie zagadek analogowych oraz interaktywnych, ciekawostek, map oraz interaktywnej tablicy zadaniowej poświęconej wybranemu bohaterowi biblijnemu. Spotkania on-line pozwalały nam wymieniać się doświadczeniami i pomysłami, motywować się i wspierać. Uczniowie mogli zaprojektować logo projektu. Głosowali też na tytuł projektu i wybrali logo z nadesłanych propozycji. Wszystkie działania były dokumentowane i zamieszczane na stronach projektu. Na koniec została przygotowana multimedialne tablica będąca przekrojem wiedzy i umiejętności nabytych podczas realizacji zaplanowanych aktywności.

Podczas realizacji projektu wykorzystane zostały narzędzia TwinSpace (forum, wideokonferencje). Zadania były przygotowywane za pomocą LearningApps, Genial.ly, Festisite. Powstały analogowe krzyżówki, labirynty, qrcode, szyfry.

W czasie realizacji zadań projektu uczniowie korzystali z wiedzy i umiejętności nabytych na lekcjach historii, geografii, informatyki czy plastyki. Temat i zakres projektu wzbogacał realizowany program nauczania oraz pozwalał uczniom przygotować się do XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Podczas wykonywania zadań uczniowie mieli możliwość kształtowania kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia i przetwarzania informacji, wielojęzyczności, osobiste, społeczne i umiejętności uczenia się, matematyczne, przedsiębiorczości, cyfrowe oraz ekspresji kulturalnej.

Na zakończenie współpracy została przeprowadzona ewaluacja. Z wyników ankiety wynika, że projekt bardzo spodobał się uczestnikom i w przyszłości chętnie wezmą udział w kolejnych. Kilku uczniów przystąpiło do I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego, a 2 uzyskało kwalifikację do finału. Rodzice byli informowani na bieżąco o projekcie i realizowanych zadaniach. Otrzymywali linki do poszczególnych etapów projektu, żeby razem z dziećmi w domu móc sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Kilku z nich pomogło w realizacji podsumowującego escape roomu.

…Realizując ten projekt musiałam sprostać nowym wyzwaniom (przygotowanie zagadek interaktywnych i analogowych oraz stworzenie na Genial.ly tablicy dot. stworzenia). Mam nadzieję, że stworzone prace oraz możliwość ich prezentacji m.in. na stronie www.katechetyka.pl posłuży do wzbogacenia warsztatu pracy innych nauczycieli i będzie inspiracją do podejmowania podobnych działań na e Twinning…

…Szukałam nowych, ciekawych rozwiązań i chętnie się nimi dzieliłam. Nie ograniczałam się tylko do mojego zakresu. Chętnie korzystałam ze wskazówek innych uczestników. Mieszkam i pracuję w małym miasteczku i projekt w którym uczestniczyłam wraz z moim uczniami, był pierwszym projektem, w którym braliśmy udział. Mam nadzieję, że nie ostatnim. Już mam pomysły na coś nowego. To był bardzo owocny czas. I bardzo dużo nauczyłam się…

Koordynatorki