Bien-être à l’école

Bien-être à l’école

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie eTwinning na międzynarodowe seminarium online Bien-être à l’école. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online na dedykowanej platformie online (MS Teams/Webex) w dniach 21, 24, 28 stycznia i 1 lutego 2022 r.(16:30-18:30). Organizatorem wydarzenia jest Krajowe Biuro eTwinning z Francji. Seminarium skierowane jest do nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 11-18 lat. Seminarium prowadzone będzie w języku francuskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 10 stycznia 2022r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • Początkujących w programie eTwinning (posiadają konto na platformie eTwinning Live).
  • Pracujący z uczniami w wieku 11-18 lat.
  • Komunikujących się w języku francuskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline). W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 10 stycznia 2022 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy