Biologia w Szkole z Przyrodą

Biologia w Szkole z Przyrodą

Tomasz Ordza ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce, koordynator 4 projektów eTwinning (w tym trzech nagrodzonych Odznaką Jakości) opisał swoje dotychczasowe doświadczenia w realizacji przyrodniczych projektów eTwinning na łamach  czasopisma Biologia w Szkole.

Zachęcamy do inspirującej lektury!

(Treść artykułów dostępna po kliknięciu w strony tytułowe)