Tydzień z Bloggerem

Tydzień z Bloggerem

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli zaangażowanych w projekty eTwinning, zainteresowanych poznaniem darmowego serwisu umożliwiającego zakładanie i prowadzenie blogów.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami i umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Uczestnicy zostaną wprowadzeni w zagadnienia związane z blogami i blogosferą, zastanowią się, dlaczego warto blogować i w jaki sposób wykorzystać blog w edukacji.

Założą swój pierwszy blog. Dowiedzą się, jak dodawać i edytować strony w blogu, jak tworzyć i edytować posty, w jaki sposób dodawać do bloga zdjęcia i filmy. Poznają możliwości zmiany układu bloga i jego wyglądu graficznego. Nauczą się także zarządzania blogiem.

Treści merytoryczne kursu zostały podzielone na 6 modułów.

Moduł 1 jest wprowadzeniem w zagadnienia związane z blogami i blogosferą. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi terminami oraz raportem z badań polskiej blogosfery w 2014 roku. Dowiedzą się, jakie są prawa i obowiązki blogera, co to jest netykieta. Zastanowią się, dlaczego warto blogować i w jaki sposób wykorzystać blog w edukacji. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 2 uczestnicy obejrzą przykłady blogów utworzonych w Bloggerze, dokonają rejestracji w serwisie i uzupełnią swój profil. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 3 uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób założyć pierwszy blog, jak tworzyć i edytować posty, a także zmieniać ich domyślne ustawienia. Poznają możliwość edytowania opublikowanych wcześniej postów. Nauczą się także, jak korzystać z szablonów i wstawiać widgety do bloga, aby uatrakcyjnić jego wygląd i funkcjonalność. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 4 przybliży zagadnienia związane z możliwością wstawiania w postach różnych elementów multimedialnych, np. filmów z serwisu YouTube, zdjęć i linków do ciekawych miejsc w Internecie. Uczestnicy wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 5 uczestnicy nauczą się, w jaki sposób dodawać do bloga strony, ustalać sposób ich wyświetlania i je edytować. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 6 uczestnicy nauczą się dodawać nowych autorów do bloga i zarządzać nimi. Nauczą się, jak zarządzać komentarzami dodawanymi przez użytkowników, jak zmieniać ustawienia rożnych opcji bloga, tworzyć jego kopię zapasową i usuwać blog. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module „Podsumowanie”.

Cele kursu

 • podniesienie kompetencji informacyjnych nauczycieli w zakresie tworzenia i prowadzenia bloga,
 • poznanie funkcji platformy Blogger,
 • nabycie umiejętności zakładania nowego bloga i zarządzania nim,
 • nabycie umiejętności dodawania postów, komentarzy, autorów i zarządzania nimi,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia i sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny, instrukcje oraz obowiązkowe zadania do wykonania.

 1. Wprowadzenie do blogosfery
 • Co to jest blog?
 • Badanie polskiej blogosfery 2014/2015
 • Prawa i obowiązki blogera
 • Dlaczego warto blogować?
 • Danuta Chwastek – „Blogi”
 • Nie bój się bloga. Jak wykorzystywać blog w edukacji
 • Projekt na blogu
 • Zadanie 1
 1. Poznajemy Bloggera
 • Przykłady blogów utworzonych w Bloggerze
 • Zakładanie konta Google
 • Logowanie do Bloggera i ustawienia profilu
 • Zadanie 2
 1. Zakładanie pierwszego bloga. Dodawanie i edycja postów
 • Tworzenie nowego bloga
 • Dodawanie, edytowanie i ustawienia postów
 • Szablony i widgety
 • Zadanie 3
 1. Wstawianie linków, obrazów i filmów do posta
 • Dodawanie linków do postów
 • Wstawianie obrazów do postów
 • Wstawianie filmów do postów
 • Zadanie 4
 1. Dodawanie i edycja stron
 • Dodawanie i usuwanie stron
 • Wyświetlanie stron
 • Zadanie 5
 1. Zarządzanie blogiem
 • Zarządzanie komentarzami
 • Kontrola dostępu do bloga
 • Tworzenie kopii zapasowej i usuwanie bloga
 • Zadanie 6

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresemhttp://moodle.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na forach pomocy umieszczonych przy każdym module. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie co najmniej 1-2 godziny prywatnego czasu i pracować systematycznie.

Wszystkie treści kursu zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00. Na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do dnia zakończenia kursu (poniedziałek) do godziny 23.55.

Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępniona jest ankieta ewaluacyjna oraz informacja zwrotna o zaliczeniu kursu, widoczna także w dzienniku „Oceny”.

Autorką kursu jest Pani Renata Zając.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl