Bronisława Niespor

Bronisława Niespor

Ambasadorka programu eTwinning

Trenerka kursów online

Nauczycielka języka angielskiego od wielu lat realizująca projekty eTwinning. Wiele z nich otrzymało Krajową i Europejską Odznakę Jakości. Projekt e-Meeting zdobył I miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2006, a projekt Dictionary Masters II miejsce w w/w konkursie w 2007r. Od kilku lat ambasadorka Programu eTwinning w województwie opolskim a od 2015r. trenerka kursów online, jak również nauczycielka konsultantka w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji prowadząca szkolenia dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Uwielbiam podróże te bliskie i te dalekie.

Kontakt:
bniespor@rcre.opolskie.pl