Budowanie kultury włączenia społecznego poprzez eTwinning

Budowanie kultury włączenia społecznego poprzez eTwinning

Najnowsza publikacja eTwinning dostępna jest już w języku polskim!

Książka Budowanie kultury włączenia społecznego poprzez eTwinning dostępna jest w 26 językach. Zawiera historie, przykłady, pomysły oraz inspiracje, dzięki którym wy również będziecie mogli zaangażować się w budowanie kultury włączenia społecznego. Przedstawia wybór zadań oraz projektów eTwinning promujących kształcenie ukierunkowane na włączenie społeczne i ukazuje jak nauczyciele i uczniowie zaangażowani w eTwinning odpowiadają na wyzwania edukacyjne stojące przed dzisiejszym systemem edukacji.

 

Zapraszamy do lektury:

 

 

Publikację można również pobrać w formacie PDF