Call me maybe

Call me maybe

Przedmiot: 
międzyprzedmiotowy
Nazwa szkoły: 
Gimnazjum nr 23 im Szarych Szeregów w Poznaniu

Koordynator:
Barbara Maciejewska-N’sir

Szkoły partnerskie:
CPI Tino Grandío (Hiszpania), Lviv Petro Sahaidachny specialized school №81 (Ukraina), Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija (Litwa)

Obszary tematyczne:
języki obce, informatyka/TIK, edukacja medialna, edukacja europejska

Język:
angielski

Strony internetowe projektu:
https://twinspace.etwinning.net/13139
http://futurephonesetwinning.blogspot.com

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości

 

Pomysł na projekt o telefonach pojawił się podczas ewaluacji wcześniej zrealizowanego i nagrodzonego Europejską Odznaką Jakości projektu Let’s cook together pomiędzy znającymi się już od kilku lat partnerami z Polski, Litwy oraz Hiszpanii. Pomysłodawcami byli uczniowie.

Uczniowie pracowali w międzynarodowych zespołach (zostali do nich przydzieleni przez program Random Group Creator). Wspólnie, pod okiem nauczyciela, wykonywali przypisane zadania związane z telefonami komórkowymi oraz korzystaniem z Internetu. Członkowie zespołu współpracowali ze sobą, testowali nowe aplikacje, poszukiwali konkretnych informacji, pisali posty i komentarze, używali wyobraźni tworząc futurystyczne wizje oraz brali udział w ćwiczeniach komunikacyjnych.

Projekt był realizowany za pomocą TwinSpace oraz na wspólnym blogu. Zamieszczano tam wszystkie wypracowane rezultaty, prowadzone zespołowe sesje na czacie i, jako podsumowanie, zamieszczono opracowanie ankiety ewaluacyjnej.

Na początek nauczyciele przeprowadzili wraz z uczniami burzę mózgów w celu zaplanowania zadań i sposobów ich realizacji. Jednym z najlepszych pomysłów było wymieszanie uczniów w międzynarodowych zespołach (12-13 uczniów + nauczyciel w każdej) zlecając im niejednakowe zadania. Dzięki temu byli silnie zmotywowani do prowadzenia intensywnej i skutecznej komunikacji, wykazywania się kreatywnością, umiejętnością krytycznego i logicznego myślenia.

Call_PL_web

Wielokrotnie wcielali się w różne role, np. naukowców przeprowadzających badania na podstawie ankiet, testerów szukających najodpowiedniejszego narzędzia w postaci aplikacji, tłumaczy podczas zadań leksykalnych. Efekty przeszły początkowe oczekiwania. W efekcie intensywnej komunikacji i współpracy powstało logo, projekty telefonów przyszłości, słownik, filmy, itp. Partnerzy z dużym zaangażowaniem podchodzili do tych materiałów. Na bieżąco komentowali pracę swoich kolegów.

Projekt rozwijał kompetencje przekrojowe uczniów i dlatego poprzez jego realizację można było wpleść wiele treści programowych ustalonych dla tego etapu edukacyjnego (gimnazjum), np:

– komunikacja w języku angielskim w formie pisemnej, ustnej oraz czytanie,

– informatyka: uzależnienia od mediów, poznawanie nowych aplikacji internetowych, praca na dysku Google w tzw. chmurze, itp.,

– matematyka: tworzenie arkuszy Excel oraz ankiet i interpretacja wyników badań,

– historia: poszukiwanie informacji w Internecie na temat historii telefonu,

– zajęcia artystyczne: rozwijanie umiejętności wykonywania zróżnicowanych prac plastycznych.

Podstawą dobrego projektu jest dobry plan. Również w tym wypadku okazało się to absolutną prawdą. Nauczyciele (wraz z uczniami) dokładnie, z miesiąca na miesiąc, ułożyli grafik swoich aktywności i konsekwentnie go realizowali. Konsultowali się na bieżąco poprzez TwinSpace oraz zamkniętą grupę na Facebooku. Każdy z nich koordynował działania jednej z międzynarodowych grup, służąc radą, pomocą, pilnując terminów i podstawowych założeń każdego z zadań. Zostawiali jednak uczniom dużo miejsca na własne pomysły i na ‘wybuchy’ kreatywności.


LT.jokeJęzyk sms 
 
to jeden z efektów tej wspólnej pracy – uczniowie (członkowie pierwszej grupy) opracowali słownik skrótów sms-owych zawierający skrót, jego opis oraz tłumaczenie na języki partnerów. Wiedzę, którą zdobyli w trakcie tego zadania wykorzystali w kolejnych, w ramach których testowali nowe aplikacje Popplet oraz Mind2Map oraz przygotowali finałową prezentację z wypracowanymi materiałami.

 

W tym czasie, w drugim zespole, uczniowie pracowali wspólnie nad kwestionariuszem dotyczącym telefonów i wykorzystaniem Internetu, rozesłali przygotowaną ankietę oraz opracowali jej rezultaty przedstawione następnie w finałowej prezentacji.

Trzeci zespół zajął się historią telefonów. Zbierali i opracowali materiały związane z tematem, aby następnie zaprezentować je pozostałym uczestnikom projektu. Testowali również Voki tworząc mówiące awatary przedstawiające zdobyte przez nich informacje.

Nicole_phoneZespół nr 4  skupił się z kolei na telefonach przyszłości. Opracowany przez nich projekt okazał się niezwykle ciekawy i kreatywny. Opublikowany na przestrzeni współpracy zbierał same pozytywne opinie. Przygotowali również blog projektu.

 

Wszystkie te działania zaowocowały wyraźnie zauważalnymi zmianami w poziomie wiedzy i zachowaniu uczniów. Rozwinęli swoje umiejętności językowe i techniczne, nauczyli się trudnej sztuki współpracy i skutecznej pracy w zespole. Rozwinęli również zdolność krytycznego i logicznego myślenia, szukania niekonwencjonalnych rozwiązań. Nauczyciele zaobserwowali u nich większą motywację do nauki języka obcego.

Na zakończenie koordynatorzy przeprowadzili ewaluację projektu poprzez wspólną ankietę. Jej wyniki wyraźnie pokazały, ze projekt wzbudził dużo pozytywnych emocji i generalnie bardzo się uczniom podobał. Na plus uczniowie wskazywali pracę z międzynarodowych zespołach, wykonywanie niejednakowych, rozmaitych zadań w zespołach oraz atmosferę wśród uczestników.

Uważam, że projekt był ogromnym sukcesem, i pomimo niezwykłego wyzwania jakim była praca w podzielonych grupach, zamierzone cele zostały osiągnięte i rezultaty widoczne wśród uczestników projektu. Jego mocną stroną była atrakcyjna tematyka, praca nad różnymi zagadnieniami w prawdziwie międzynarodowych zespołach, chęć komunikacji z partnerskimi szkołami, udział w sesjach czatowych oraz równy wkład pracy zaangażowanych partnerów.

Uczeń gimnazjum musi posiadać umiejętność pracy w zespole (wspólne planowanie zadań, podział obowiązków, realizacja i komunikacja w grupie) oraz autonomii uczenia się – i ten projekt temu sprzyjał…

Koordynatorka