Ceremonia wręczenia nagród konkursu Nasz projekt eTwinning 2012

Ceremonia wręczenia nagród konkursu Nasz projekt eTwinning 2012

W Poznaniu, w dniu 25 maja 2012 r. odbyła się konferencja eTwinning połączona z ceremonią rozdania nagród w ogólnopolskich konkursach eTwinning 2012. Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas objęła patronatem honorowym ogólnopolską konferencję Programu eTwinning z galą wręczania nagrod z okazji zakończenia VIII edycji 2012 dorocznego krajowego konkursu „Nasz projekt eTwinning”.

Pan Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni objął patronatem ogólnopolskie konkursy eTwinning w roku szkolnym 2011/2012.

HN8C5768Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: pani Stefania Wilkiel – przedstawiciel MEN, pan Tomasz Napiórkowski z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, przedstawiciele samorządu woj. wielkopolskiego i kuratoriów z całej Polski. Goście podkreślali ważną rolę Programu eTwinning w realizacji założeń społeczeństwa informacyjnego, w tym – także programu Cyfrowa Szkoła.

HN8C5813

 

 

Jurorzy i przedstawiciele fundatorów nagród wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe szkołom i nauczycielom – koordynatorom najlepszych edukacyjnych projektów eTwinning. Poniżej lista zwycięskich szkół i zdjecia laureatów.

Nagrody rzeczowe ufundowali: FRSE, MEN, Image Recording Solutions Sp. z o.o., firma Zibi, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało szkołom laureatkom konkursów „Nasz projekt eTwinning – edycja 2012” i „Wnukowie i Dziadkowie” nagrody finansowe.

 

Podczas przerwy uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z projektami, które uznane zostały przez jurorów jako najciekawsze w roku szkolnym 2011/2012 i były wystawione w sali konferencyjnej.

W roku szkolnym 2011/2012 prowadzone były ogólnopolskie konkursy: Ceremonia wręczania nagród w konkursach eTwinning

Konkurs „Nasz projekt eTwinning – VIII edycja 2012” wraz z konkursami tematycznymi:
– „eTwinning w szkolnej bibliotece”;
– konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia);
– konkurs Maria Skłodowska-Curie, na najlepszy projekt inspirowany życiem i osiągnięciami wybitnej polskiej uczonej;
– konkurs językowy eTwinning dla nauczycieli języka francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego;
– konkurs „Wnukowie i Dziadkowie”, inspirowany ideą Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Komisja konkursowa konkursu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i konkursie Maria Skłodowska-Curie pracowała w składzie:

  1. Dr Sławomir Wronka – Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Przewodniczący Komisji;
  2. Dr Leszek Rudak – Uniwersytet Warszawski,  Zastępca Dyrektora Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji;
  3. Dr Nikodem Kuźnik – Politechnika Śląska.

Sponsorzy i fundatorzy nagród:
– Ministerstwo Edukacji Narodowej;
– Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;

Każdy laureat konkursu otrzymuje: certyfikat, list gratulacyjny. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji sponsoruje nagrodę w postaci udziału nauczyciela koordynatora zwycięskiego projektu w dorocznej konferencji eTwinning, która odbędzie się w połowie marca 2013 roku w Lizbonie, a także laureaci 1 miejsca otrzymają dodatkowo laptop, laureaci 2 miejsca otrzymają kamerę cyfrową, a laureat 3 miejsca otrzyma aparat fotograficzny. Ministerstwo Edukacji Narodowej ufundowało laureatom 1 miejsca e-książkę z oprogramowaniem obejmującym ponad 3000 pozycji w tym 460 lektur szkolnych.

 

Laureaci konkursu eTwinning

dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2012

HN8C58863 miejsce
Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. im. Febronii Gajewskiej-Karamać
woj. lubuskie
Tytuł projektu: Digiscience
Koordynator: Elżbieta Warzybok

Ambasador eTwinning w województwie lubuskim Pani Ewa Hrybacz wręczyła list gratulacyjny wystosowany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Firma ZIBI ufundowała jako nagrodę kalkulator graficzny Casio FX-9750GII ; najkrócej mówiąc jest to Mercedes wśród kalkulatorów.

HN8C58902 miejsce (ex aequo)
Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie im. I Armii Wojska Polskiego
woj. zachodniopomorskie
Tytuł projektu: Matematyka inspiracją do poznania kraju partnerskiego
Koordynator: Elżbieta Korzeniowska
i
HN8C5895Szkoła Podstawowa nr 2, im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy
woj. kujawsko-pomorskie
Tytuł projektu: Mathematics senses create fun./ Matematyka zmysłami i zabawa gotowa.
Koordynator: Marzena Kaszyńska

Pani Danuta Szymańska-Al Samarrai – Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wręczyła list gratulacyjny wystosowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Panią Ewę Mes i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Panią Annę Łukaszewską.

1 miejsce
nie przyznano

 

Laureaci konkursu „Maria Skłodowska-Curie”

HN8C59173 miejsce
Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie
woj. lubelskie
Tytuł projektu: Adventure with chemistry
Koordynator: Małgorzata Chwalewska

2 miejsce
nie przyznano

1 miejsce
HN8C5923Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej
woj. małopolskie
Tytuł projektu: Wspólny hołd dla Marii Skłodowskiej-Curie
Koordynator: Stanisława Balonek

Małopolski Kurator Oświaty wystosował list gratulacyjny, który zostanie przesłany pocztą do szkoły.

Komisja konkursowa „Nasz projekt eTwinning – VIII edycja 2012!” i konkursu „Wnukowie i Dziadkowie 2012” pracowała w składzie:
1.      Dr Elżbieta Gajek – ekspert eTwinning, Uniwersytet Warszawski, przewodnicząca Komisji Konkursowej;
2.      Stefania Wilkiel – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej;
3.      Iwona Moczydłowska – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, promotor eTwinning;
4.      Ewa Wiśniewska – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
5.      Ewa Orłowska – Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Sponsorzy i fundatorzy nagród:
– Ministerstwo Edukacji Narodowej;
– Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
– Image Recording Solutions Sp. z o.o.,
– Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Każdy laureat konkursu otrzymuje: certyfikat, list gratulacyjny, nagrodę finansową ufundowaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji sponsoruje nagrodę w postaci udziału nauczyciela koordynatora zwycięskiego projektu w dorocznej konferencji eTwinning, która odbędzie się w połowie marca 2013 roku w Lizbonie, a także laureaci 1 miejsca otrzymają dodatkowo laptop, laureaci 2 miejsca otrzymają kamerę cyfrową, a laureat 3 miejsca otrzyma aparat fotograficzny. Ministerstwo Edukacji Narodowej ufundowało laureatom 1 miejsca e-książkę z oprogramowaniem obejmującym ponad 3000 pozycji w tym 460 lektur szkolnych.

 

Laureaci konkursu „Nasz projekt eTwinning – VIII edycja 2012”

Kategoria wiekowa 3 – 6 lat

HN8C59473 miejsce
Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie
woj. warmińsko-mazurskie
Tytuł projektu: Dawno, dawno temu…czas na opowieść
Koordynator: Ewa Felkner-Raczatnik

HN8C59722 miejsce
Przedszkole nr 6 w Tychach
Tytuł projektu: Grover on tour
woj. śląskie
Koordynator: Bożena Chwała-Mazur

Koordynator eTwinning w województwie śląskim Pani Marzena Zabiegała  wręczyła list gratulacyjny wystosowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

HN8C59831 miejsce
Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu
woj. śląskie
Tytuł projektu: musEUms
Koordynator: Anna Krzyżanowska

Koordynator eTwinning w województwie śląskim Pani Marzena Zabiegała wręczyła list gratulacyjny wystosowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Kategoria wiekowa 7 – 12 lat

HN8C60223 miejsce
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie
woj. podlaskie
Tytuł projektu: Roots in Music, Growth for a Future Together
Koordynator: Barbara Głuszcz

HN8C60322 miejsce
Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie
Tytuł projektu: Indoor Gardening
Koordynator: Dominika Giezek

Pani Danuta Szymańska-Al Samarrai – Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wręczyła list gratulacyjny wystosowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Panią Ewę Mes i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Panią Annę Łukaszewską.

 

Nagrodą główną w konkursie „Nasz projekt eTwinning – VIII edycja 2012” w kategorii wiekowej 7 – 12 lat była tablica interaktywna SMART BoardTM ufundowana przez Image Recording Solutions Sp. z o.o. W imieniu sponsora nagrodę wręczał Pan Jarosław Czarnecki – Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Image Recording Solutions Sp. z o.o.

Tablicę interaktywną SMART BoardTM ufundowaną przez Image Recording Solutions Sp. z o.o. otrzymała szkoła, która zajęła

HN8C60571 miejsce
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej
woj. śląskie
Tytuł projektu: The new adventures of the Twinnies around the world.
Koordynator: Renata Wojtaś

Koordynator eTwinning w województwie śląskim Pani Marzena Zabiegała  wręczyła list gratulacyjny wystosowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Kategoria wiekowa 13 – 19 lat

HN8C60763 miejsce
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej – Technikum
woj. małopolskie
Tytuł projektu: The Colourful World of Vegetables
Koordynator: Dominika Tokarz

Małopolski Kurator Oświaty wystosował list gratulacyjny, który zostanie przesłany pocztą do szkoły.

HN8C60862 miejsce
Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu
woj. lubuskie
Tytuł projektu: Dans le cercle des signes du zodi@que (W kręgu znaków zodi@ku)
Koordynator: Wioletta Sosnowska

Ambasador eTwinning w województwie lubuskim Pani Ewa Hrybacz wręczyła list gratulacyjny wystosowany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

Nagrodą główną w konkursie „Nasz projekt eTwinning – VIII edycja 2012” w kategorii wiekowej 13 – 19 lat była tablica interaktywna SMART BoardTM ufundowana przez Image Recording Solutions Sp. z o.o. W imieniu sponsora nagrodę wręczał Pan Jarosław Czarnecki – Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Image Recording Solutions Sp. z o.o.

Tablicę interaktywną SMART BoardTM ufundowaną przez Image Recording Solutions Sp. z o.o. otrzymała szkoła, która zajęła

HN8C61081 miejsce
Zespół Szkół nr 9, Gimnazjum nr 3  im. Polskich Noblistów we Włocławku
woj. kujawsko-pomorskie
Tytuł projektu: TEENS 4 TEENS
Koordynator: Małgorzata Tomczak-Walkusz

Pani Danuta Szymańska-Al Samarrai – Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wręczyła list gratulacyjny wystosowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Panią Ewę Mes i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Panią Annę Łukaszewską.

 

Laureaci konkursu „Wnukowie i Dziadkowie 2012”

3 miejsce
nie przyznano

HN8C61262 miejsce
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
Tytuł projektu: Grand Kids’ Grandparents
woj. podlaskie
Koordynator: Beata Lenartowicz, nagrodę odebrała Alicja Krystosiuk

HN8C61381 miejsce
Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębie Zdrój
woj. śląskie
Tytuł projektu: Grandparent’s experience in love: grandchildren
Koordynator:  Anna Urbasik

Koordynator eTwinning w województwie śląskim Pani Marzena Zabiegała  wręczyła list gratulacyjny wystosowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Komisja konkursowa konkursu „eTwinning w szkolnej bibliotece”pracowała w składzie:
1.      Prof. dr hab. Bogumiła Staniów – Uniwersytet Wrocławski, Przewodnicząca Komisji;
2.      Bożena Boryczka – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Warszawa;
3.      Hanna Batorowska docent Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.

Sponsorzy i fundatorzy nagród:
– Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
– Stowarzyszenie Nowe Horyzonty; – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Laureat konkursu otrzymuje: certyfikat, list gratulacyjny, nagrodę finansową ufundowaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji sponsoruje nagrodę w postaci udziału nauczyciela koordynatora zwycięskiego projektu w dorocznej konferencji eTwinning, która odbędzie się w połowie marca 2013 roku w Lizbonie, laureat 2 miejsca otrzyma kamerę cyfrową. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty przygotowało laureatowi konkursu zestaw książek i filmów.

 

Laureaci konkursu „eTwinning w szkolnej bibliotece 2012”

1 miejsce
nie przyznano

HN8C61522 miejsce
Gimnazjum nr 1 w Zawierciu
Tytuł projektu: Japan
woj. śląskie
Koordynator: Katarzyna Chojnacka

Koordynator eTwinning w województwie śląskim Pani Marzena Zabiegała  wręczyła list gratulacyjny wystosowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

3 miejsce
nie przyznano

 

Wręczenie nagród laureatom konkursu językowego

Komisja konkursowa konkursu językowegopracowała w składzie:
– Renata Klimek-Kowalska, Polskie Stowarzyszenie-Europa Języków i Kultur – Przewodnicząca Komisji;
– Iwona Kuczkowska – Goethe-Institut Warszawa;
– Monika Knapkiewicz– British Council; Projects and Partnerships Manager.

Sponsorzy i fundatorzy nagród:
– Goethe Institut;
– Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Laureat konkursu otrzymuje: certyfikat, list gratulacyjny, nagrody ufundowane przez Goethe Institut, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Laureaci konkursu językowego eTwinning 2012

Wyróżnienie
Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie
woj. małopolskie
Tytuł projektu: „Unsere Umwelt, unsere Zukunftt, unsere Wahl – Ökologie ist in!”
Koordynator: Renata Chramęga
Projekt był realizowany w języku niemieckim.

Małopolski Kurator Oświaty wystosował list gratulacyjny, który zostanie przesłany pocztą do szkoły.

 

Konferencja zakończyła się prezentacjami projektów, które zajęły 1 miejsca

1 miejsce w konkursie „Maria Skłodowska-Curie”
Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej
woj. małopolskie
Tytuł projektu: Wspólny hołd dla Marii Skłodowskiej-Curie
Koordynator: Stanisława Balonek

1 miejsce w konkursie „Nasz projekt eTwinning – VIII edycja 2012”
Kategoria wiekowa 3 – 6 lat
Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu
woj. śląskie
Tytuł projektu: musEUms
Koordynator: Anna Krzyżanowska

1 miejsce w konkursie „Nasz projekt eTwinning – VIII edycja 2012”
Kategoria wiekowa 7 – 12 lat
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej
woj. śląskie
Tytuł projektu: The new adventures of the Twinnies around the world.
Koordynator: Renata Wojtaś

1 miejsce w konkursie „Nasz projekt eTwinning – VIII edycja 2012”
Kategoria wiekowa 13 – 19 lat
Zespół Szkół nr 9, Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów we Włocławku
woj. kujawsko-pomorskie
Tytuł projektu: TEENS 4 TEENS
Koordynator: Małgorzata Tomczak-Walkusz

1 miejsce w konkursie „Wnukowie i Dziadkowie 2012”
Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębie Zdrój
woj. śląskie
Tytuł projektu: Grandparent’s experience in love: grandchildren
Koordynator: Anna Urbasik

Na zakończenie konferencji i ceremonii rozdania nagród zrobiono wspólne zdjęcie laureatów, jurorów, sponsorów i gości.

HN8C6224