Ceremonia wręczenia nagród konkursu “Nasz projekt eTwinning 2013”

Ceremonia wręczenia nagród konkursu “Nasz projekt eTwinning 2013”

Ogólnopolska konferencja programu eTwinning z ceremonią wręczenia nagród w konkursie Nasz projekt eTwinning – IX edycja 2013 odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w dniu 7 czerwca 2013 r.

Ogólnopolskie konkursy eTwinning, w roku szkolnym 2012/2013, odbywały się pod patronatem honorowym Pana Ministra Administracji i Cyfryzacji, Michała Boniego, a Pani Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas, objęła patronatem honorowym uroczystość zakończenia konkursów.

Gościliśmy Panią Joannę Berdzik, Wiceministra Edukacji Narodowej, Panią Renatę Paleń z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, jurorów konkursów eTwinning, ekspertów programu, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych i instytucji oświatowych, a także naszych sponsorów: przedstawicieli Image Recording Solutions Sp. z o.o. i Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.

Pani dr Elżbieta Gajek, Uniwersytet Warszawski, ekspert eTwinning, podsumowała prace Komisji konkursowej podkreślając wysoki poziom projektów zgłoszonych w tym roku, a w szczególności przydatność realizowanych zadań projektowych w realizacji programów nauczania w szkołach i przedszkolach.

W imieniu Komisji konkursu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych głos zabrał Pan dr Sławomir Wronka, Narodowe Centrum Badań Jądrowy

 

ch w Otwocku; stwierdził, że jurorzy często podkreślali nowatorskie pomysły zastosowane dla pokazania rozważanych zjawisk czy cech. Wyraził szacunek i uznanie dla pracy pedagogicznej i wychowawczej nauczycieli realizujących zgłoszone projekty.

Dyrektor Programu eTwinning Pan dr Tomasz Szymczak zaznaczył, że w konkursie Debiuty 2013 jury wybrało spośród zgłoszonych projektów taki, który był przeprowadzony jako pierwszy w szkole, a także nauczyciela, który po raz pierwszy zastosował eTwinning do realizacji programu nauczania.

Lista laureatów ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2013»

Pani Joanna Berdzik Minister Edukacji Narodowej wręczyła listy gratulacyjne laureatom konkursu Europejskie Nagrody eTwinning 2013, a także wszystkim laureatom ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning – IX edycja 2013.

Lista laureatów konkursu Europejskie Nagrody eTwinning 2013»

Zaprezentowano projekty, które zajęły 1 miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych i tematycznych konkursu eTwinning.

Marek Szurawski, popularyzator nowoczesnych technik uczenia się, podczas wykładu pt. Kreatywne uczenie się. Sposób na nowe czasy opowiedział jak można skutecznie zapamiętywać.  Każdy z uczestników konferencji mógł poznać nowe techniki uczenia się  i wybrać metodę dla siebie.

Po zakończonej konferencji laureaci: nauczyciele, dyrektorzy szkół i uczniowie zwiedzali Warszawę oraz Centrum Nauki Kopernik.