Ceremonia wręczenia nagród konkursu “Nasz projekt eTwinning 2014”

Ceremonia wręczenia nagród konkursu “Nasz projekt eTwinning 2014”

Ceremonia wręczenia nagród w X jubileuszowej edycji konkursu „Nasz projekt eTwinning” odbyła się w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie w dniu 6 czerwca 2014 r.

Tegoroczna edycja konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbywały się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Gościliśmy Pana Krzysztofa Króla – Doradcę Prezydenta RP ds. społeczeństwa informacyjnego z Kancelarii Prezydenta RP, Panią Ewę Dudek – Podsekretarz Stanu w MEN, Przewodniczącą Rady FRSE, przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: Pana Tomasza Napiórkowskiego z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Panią Annę Bramską, Panią Ewę Masny – Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Stołecznego, jurorów konkursów eTwinning, ekspertów, ambasadorów i trenerów programu, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych i instytucji oświatowych, a także naszych sponsorów: przedstawicieli Image Recording Solutions Sp. z o.o.

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Pan Mirosław Marczewski, powitał znamienitych Gości, a następnie podkreślił wyjątkowe osiągnięcia Programu eTwinning w Polsce: liczną społeczność nauczycieli zarejestrowanych w Programie, zdobywanie wielu nagród w konkursach europejskich i ogólnopolskich. Przypomniał, że eTwinning pozwala na podnoszenie kompetencji kluczowych, zwiększa umiejętności komunikowania się w języku obcym, uczy pracy w grupie, a nauczycielom zapewnia ciągłe doskonalenie zawodowe.

Pan Krzysztof Król – Doradca Prezydenta RP ds. społeczeństwa informacyjnego z Kancelarii Prezydenta RP pogratulował laureatom konkursu sukcesu i życzył kolejnych wspaniałych działań z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pan Tomasz Napiórkowski z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, wspomniał, że już od kilku lat obserwuje rozwój Programu eTwinning w Polsce i przygląda się kolejnym projektom eTwinning zgłaszanym do konkursu i z radością stwierdza, że są one coraz lepsze. Zachęcał uczniów do zainteresowania się kodowaniem, które w znakomity sposób uczy logicznego myślenia.

Pan Igor Sokołowski przypomniał, że w roku szkolnym 2013/2014 prowadzone były ogólnopolskie konkursy: „Nasz projekt eTwinning – X edycja 2014” wraz z konkursami tematycznymi: dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; „Świadomy użytkownik Internetu”; Debiuty 2014 oraz konkurs specjalny dla nauczycieli, którzy pełnili funkcję przedstawicieli regionalnych eTwinning w Polsce do 31 grudnia 2013 r.

Komisja konkursu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i konkursu „Świadomy użytkownik Internetu” pracowała w składzie: Dr Sławomir Wronka – Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Przewodniczący Komisji; Dr Leszek Rudak – Uniwersytet Warszawski i Dr Nikodem Kuźnik – Politechnika Śląska. Natomiast Komisja konkursowa „Nasz projekt eTwinning – X edycja 2013” i konkursu specjalnego pracowała w składzie: Dr Elżbieta Gajek – ekspert eTwinning, Uniwersytet Warszawski, przewodnicząca Komisji Konkursowej; Iwona Moczydłowska – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ekspert eTwinning; Ewa Wiśniewska – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Każdy laureat konkursu otrzymał: dyplom MEN, dyplom eTwinning, list gratulacyjny, nagrodę finansową ufundowaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zasponsorowała nagrodę w postaci udziału nauczyciela koordynatora zwycięskiego projektu w międzynarodowych warsztatach eTwinning, a także laureaci 1 miejsca otrzymali laptop, laureaci 2 miejsca – kamerę cyfrową, a laureat 3 miejsca otrzymał aparat fotograficzny. Nagrody rzeczowe zostaną po konferencji przesłane do szkół. Nagrody przeznaczone są dla szkół, w których realizowano najlepsze projekty do dyspozycji koordynatorów tych projektów.

Dyplomy i nagrody były wręczane przez: Panią Ewę Dudek – Podsekretarz Stanu w MEN, Przewodnicząca Rady FRSE – dyplomy MEN; Panią Annę Bramską – przedstawicielkę Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Pana Mirosława Marczewskiego, Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Zaprezentowano projekty, które zajęły 1 miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych i tematycznych konkursu eTwinning.

Pani Minister Ewa Dudek po obejrzeniu najlepszych projektów gorąco gratulowała laureatom i życzyła im dalszych sukcesów.

Podczas wręczania nagród publiczność rozglądała się ciekawie podziwiając piękne wnętrze w Teatru Stanisławowskiego. Jest to unikat na skalę światową – jeden z nielicznych w Europie zachowanych XVIII wiecznych teatrów dworskich zbudowany z drewna przez projektanta Dominika Merliniego na zlecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Otwarcie Teatru Stanisławowskiego nastąpiło 6 września 1788 roku. Teatr znajduje się w Starej Pomarańczarni, która była najnowocześniejszą i największą wówczas w Polsce oranżerią z bogatym zbiorem roślin egzotycznych. Ze Starej Pomarańczarni prowadzi droga do Pałacu na Wodzie, tzw. Promenada Królewska.

Nagrodą główną w konkursie „Nasz projekt eTwinning – X edycja 2014” była tablica interaktywna SMART BoardTM ufundowana przez Image Recording Solutions Sp. z o.o.; tablicę tę otrzymało Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu za projekt „From picture to adventure”; koordynator: Beata Kossowska. Firma Image Recording Solutions Sp. z o.o. ufundowała także wizualizer Elmo MO-1, który będzie teraz wykorzystywany w Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach za project “Safetiquette (Safe Ticket For Young Internet Users)” realizowany przez koordynatorkę: Mirosławę Dyka-Płonkę.

Lista laureatów ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2014.

Janusz Wierzbicki, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, podczas wykładu pt. „Kreatywne zastosowanie TIK w edukacji” przekonywał, że w dzisiejszych szkołach kreatywni powinni być zarówno nauczyciele jak i uczniowie, a powszechnie znany skrót TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) można rozwijać na inne sposoby, będące ikoną nowoczesnych metod kształcenia.

Po zakończonej konferencji laureaci: nauczyciele, dyrektorzy szkół i uczniowie zwiedzali Łazienki Królewskie w Warszawie i kompleks pałacowy w Wilanowie.

Dodaj komentarz