Christmas Charm

Christmas Charm

Przedmiot:
sztuka, języki obce

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Tarnawie

Koordynatorzy:
Agnieszka Węgrzyn

Szkoły partnerskie:
5o Γυμνάσιο Χανιων – n5t Junior High School of Chania (Grecja)

Obszary tematyczne:
sztuka, informatyka, język obcy, język i literatura

Język:
angielski, grecki i polski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/29644/home
https://galanang.wixsite.com/christmascharm

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości

 

Christmas Charm to trzeci wspólny projekt tych dwóch partnerskich szkół. Jego celem było celebrowanie okresu Świąt Bożego Narodzenia poprzez wspólną pracę i zabawę oraz dzielenie się tradycją. Swoje działania skupili na trzech głównych punktach: wymianie kartek bożonarodzeniowych, wspólnym pisaniu opowieści świątecznej i tworzeniu  polsko-angielsko-greckiego słownika pojęć związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Realizując projekt uczniowie brali bezpośredni udział w różnorodnych działaniach doskonaląc liczne umiejętności: od manualnych po językowe. Forma projektu w naturalny sposób zmobilizowała ich do posługiwania się językiem obcym w bezpośredniej komunikacji z partnerską szkołą. W licznych rozmowach i korespondencji z partnerami, poznawali rzeczywistość partnerskiej szkoły i ogólnego stylu życia zagranicznych rówieśników, poznawali ich kraj, rodzinne miasto, elementy tradycji bożonarodzeniowej i języka.

Pracując nad zagadnieniami projektowymi nabywali umiejętności prowadzenie badań, selektywnego zbieranie materiałów, pracy w grupie. Ćwiczyli nowe role, takie jak: fotograf, badacz, reżyser, operator, lider grupy. Uczyli się od siebie nawzajem twórczego wykorzystania TIK.

Pierwszym zadaniem, które wykonali było własnoręczne przygotowanie kartek świątecznych zawierających informacje dotyczące rodzinnego miasta/wioski, tradycji bożonarodzeniowych oraz oczywiście życzenia dla partnerów. Wysłali je tradycyjną pocztą. Otrzymane kartki wraz z zebranymi informacjami o partnerskim kraju prezentowali całej społeczności szkolnej.

Kolejną aktywnością, wymagającą intensywnej komunikacji i współpracy było pisanie wspólnego opowiadania o tematyce świątecznej. Najpierw wspólnie zadecydowali jakie słowa chcą zawrzeć w tekście, a następnie fragmentami tworzyli treść opowieści pracując online. Całość zilustrowali rysunkami tworzonymi ręcznie i cyfrowo. Finałową wersję upubliczniono w postaci e-książki.

Ulubione słowa uczniów znalazły miejsce także w trzecim zadaniu – angielsko-grecko-polskim słowniku świątecznym. Korzystając z wirtualnej tablicy wybrali słowa, które miały zostać wspólnie opracowane. Następnie przeszukując zasoby internetowe stworzyli angielskojęzyczne definicje oraz transkrypcje fonetyczne w języku greckim i polskim. Ostatecznie słownik przybrał formę kolejnej e-książki i został opublikowany. W tym zadaniu często korzystali z Answergarden, Calameo, Meetingwords i Tricider.

Intensywna i żywa komunikacja była podstawa tego projektu – partnerzy byli w nieustającym kontakcie wymieniając się wiadomościami w Dzienniku projektu, za pośrednictwem skrzynki mailowej TwinSpace, na czacie i w mediach społecznościowych. Uczniowie nawiązali bliskie relacje ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami. Ich komunikacja dotyczyła nie tylko wpisanych w projekt aktywności, ale także pozaszkolnych zainteresowań, czasu wolnego, ulubionych piosenek, itp. Stworzone przez nich w aplikacji Voki avatary pomogły ułatwiły nawiązanie znajomości. Wykorzystywali także Padlet, tłumacz Google, i wiele innych aplikacji.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wzięli udział w ewaluacji projektu dzieląc się przemyśleniami i uwagami na temat wspólnej pracy.

Udział w programie miał znaczące korzyści dla uczniów. Poznali rzeczywistość szkolną i ogólny styl życia rówieśników z Grecji, elementy innej kultury, poprawili swoje umiejętności językowe i komunikacyjne, udoskonalili te z zakresu nowych technologii i narzędzi TIK, dali upust swoim zdolnościom artystycznym i nauczyli się je wyrażać w oryginalny sposób. Nauczyli się także pracować w grupie, gospodarować czasem, przydzielać zadania oraz selektywnie zbierać materiały.

Nasz projekt umożliwił nawiązanie obiecujących przyjaźni, pogłębił współpracę między szkołami, promował szkołę na arenie międzynarodowej i służył promowaniu tolerancji, kreatywności, współpracy, inspiracji, wiedzy o kulturach i kompetencji cyfrowe.

Koordynatorka

 

Wszystkie materiały wypracowane w ramach projektu znajdują się na jego stronie oraz TwinSpace.