Con la mirada en los medios: acción e información

Con la mirada en los medios: acción e información

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na stacjonarne międzynarodowe seminarium eTwinning pt. „Con la mirada en los medios: acción e información” organizowane przez hiszpańskie Biuro eTwinning w dniach 14-16 października 2021 r. w Madrycie, Hiszpania.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkole ponadpodstawowej, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 15-20 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku hiszpańskim.  Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 26 września 2021 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających doświadczenie w programie eTwinning
  • pracujących w szkołach ponadpodstawowych z uczniami w wieku 15-20 lat
  • komunikujących się w języku hiszpańskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Madryt,

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 26 września 2021 (godz. 23:59).

 

Formularz zgłoszeniowy  

 

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium winny we własnym zakresie monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju na stronach rządowych – m. in. https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych.