Creative Media Literacy with eTwinning

Creative Media Literacy with eTwinning

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie eTwinning na międzynarodowe seminarium online Creative Media Literacy with eTwinning.

Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online na dedykowanej platformie MS TEAMS w dniach 15-17 listopada 2021r. (godz. 16:00 – 19:15). Organizatorem wydarzenia jest polskie Biuro eTwinning.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, pracujących z uczniami powyżej 10 roku życia. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 10 listopada 2021r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • zarejestrowanych w programie eTwinning (posiadający konto na platformie eTwinning Live),
  • pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z uczniami powyżej 10 roku życia,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/on-site).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 10 listopada 2021 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy