Creative Media Literacy with eTwinning

Creative Media Literacy with eTwinning

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie eTwinning na międzynarodowe seminarium online Creative Media Literacy with eTwinning dot. tematu przewodniego w programie eTwinning na rok 2021 – edukacji medialnej w kreatywnym ujęciu.

Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online na platformie MS TEAMS w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2021r. (godziny popołudniowe). Organizatorem wydarzenia jest polskie Biuro eTwinning. W seminarium weźmie udział 60 nauczycieli z 17 krajów działających w programie eTwinning (Polska, Cypr, Litwa, Włochy, Jordania, Albania, Bułgaria, Czechy, Malta, Słowacja, Belgia FR, Chorwacja, Francja, Słowenia, Węgry, Portugalia, Hiszpania).

Seminarium skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, pracujących z uczniami powyżej 10 roku życia. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim

Do 21 czerwca 2021r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • zarejestrowanych w programie eTwinning (posiadający konto na platformie eTwinning Live),
  • pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
  • pracujących z uczniami powyżej 10 roku życia,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 21 czerwca 2021 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Szczegółowe informacje, program oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie wydarzenia:

Creative media literacy with eTwinning