Cyberbezpieczniacy w escape roomie

Cyberbezpieczniacy w escape roomie

 

Koordynatorzy:

Obszary tematyczne:
edukacja medialna, informatyka/TIK, technologia

Języki:
polski

Strona projektu:
TwinSpace  

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości

 

Projekt powstał w ramach seminarium Mój pierwszy projekt z Ambasadorem, prowadzonym przez Małgorzatę Woźniak. Skierowany był do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Poprzez liczne i angażujące aktywności poznawali podstawowe zasady dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Grupy projektowe wspólnie opracowywały zadania do escape roomów, quizów i zabawa dydaktycznych, a uczniowie wcielając się w role detektywów, samodzielnie szukali odpowiedzi na zaszyfrowane pytania, wyjaśniali zagadki i szukali tropów dających rozwiązanie tajemnic.

Prace nad projektem rozpoczęło trzydniowe seminarium online, podczas którego partnerzy poznawali dokładnie platformę oraz planowali wspólne działania. Powstał projektowy terminarz z  podziałem na zespoły zadaniowe, do których przypisano konkretne aktywności i działania. Wyraźnie określono zadania dla uczniów zostawiając jednak miejsce na ich inicjatywę i pomysły. Podczas realizacji każdego z zadań szczególny nacisk kładziono na bezpieczne, efektywne i szanujące prawa autorskie korzystanie z zasobów Internetu.

W ramach współpracy powstały, m.in.:

Przygotowane wspólnie materiały wykorzystywano do prowadzenia tematycznych lekcji w partnerskich placówkach. Zajęcia relacjonowano na TwinSpace projektu. W międzyczasie partnerzy poznawali się poprzez zamieszczanie materiałów o sobie. Na ich podstawie powstał specjalny quiz sprawdzający zapamiętane informacje.

Projekt wspierał realizację podstawy programowej oraz rozwój najważniejszych kompetencji. Uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu posługiwania się nowymi technologiami. Uczyli się pracy w grupie, selekcjonowania informacji oraz odpowiedzialności za powierzone im zadania.

Przeprowadzona na koniec działań ewaluacja wyraźnie pokazuje, że najcenniejsza była tu współpraca i wsparcie jakiego udzielali sobie członkowie projektu. A efekty, które osiągnęli wspólnie zachęciły ich do kontynuacji przygody z eTwinning.