Dans le cercle des signes du zodi@que

Dans le cercle des signes du zodi@que

Przedmiot: 
język francuski
Nazwa szkoły: 
Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu

Koordynator:
Wioletta Sosnowska

Szkoła partnerska:
Paolini-Cassiano, Imola, Wlochy

Język projektu:
francuski

Strony internetowe:
http://www.zsth.home.pl/etwinning/cele_i_struktura_projektu-1.html
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p23660/welcome
http://twinblog.etwinning.net/18835/
Facebook: Klub przyjaciół niedźwiedzia Wojtka

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Nasze projekty eTwinning od wielu lat są realizowane z tym samym partnerem z Włoch, ze szkołą w Imoli. Głównym założeniem projektu W kręgu znaków zodi@ku/Dans le cercle des signes du zodi@que było poznanie się partnerów poprzez charakterystyki zodiakalne i przejście do poszukiwania znaków zodiaku w mitologii, literaturze, sztuce, muzyce, naukach ścisłych, historii. Konstelacja Wielkiej Niedźwiedzicy pozwoliła nam znaleźć wspólny punkt w dziejach stosunków polsko-włoskich: historię niedźwiedzia Wojtka, żołnierza 2 Korpusu Polskiego, który brał udział w Kampanii włoskiej i wyzwoleniu Imoli. Choć znaki zodiaku były motywem przewodnim projektu, to główną gwiazdą, na której została skoncentrowana większość zadań, stał się właśnie niedźwiedź Wojtek, którego historia jest mało znana w Polsce, a stosunkowo dobrze we Włoszech.

Uczniowie rozpoczęli pracę nad projektem od poznania się, charakteryzując siebie samych poprzez znaki zodiaku. Zadaniem partnera było odgadnięcie, kto jest kim i znalezienie dla siebie osoby kompatybilnej do współpracy, to jest urodzonej pod tym samym znakiem zodiaku.

Dzieląc się na zespoły, młodzież szkolna realizowała projekty dotyczące związków znaków zodiaku z mitologią, literaturą, sztuką, muzyką. Wykonane prezentacje multimedialne uczniowie umieszczali na TwinSpace, by tam wymieniać się spostrzeżeniami.

Uczniowie i nauczyciele rozpoczęli pracę badawczą od poznania losów niezwykłego żołnierza 2 Korpusu Polskiego – niedźwiedzia Wojtka. Zgromadzone informacje zostały przedstawione przez młodzież w formie prezentacji multimedialnej prezentującej losy Wojtka w porządku chronologicznym. Stworzono także mapę interaktywną, która pozwala prześledzić szlak wojenny żołnierzy 2 Korpusu. Po wykonaniu tych zadań przystąpiono do realizacji komiksu ilustrującego losy Wojtka i żołnierzy 2 KP.

Do realizacji tego działania przyłączył się profesor Wojciech Narębski, ostatni żyjący w Polsce świadek historii Wojtka, pod którego kierunkiem od tej pory tworzona była opowieść. Poprawność historyczna projektu została dodatkowo zweryfikowana przez innych świadków historii oraz takie instytucje, jak Instytut Sikorskiego w Londynie, Konsulat RP w Mediolanie i Urząd do Spraw Osób Represjonowanych i Kombatantów. Uczniowie dotarli ponadto do dokumentów historycznych nawiązujących do omawianych wydarzeń. Profesor Narębski wziął także udział w wielu wideokonferencjach oraz rzeczywistych spotkaniach z uczestnikami projektu, podczas których relacjonował szczegóły związane m.in. z historią niedźwiedzia i bitwą o Monte Cassino. Rozmowa na żywo dała szansę na interakcję i podjęcie dyskusji, co bardzo cenili uczniowie.

Nie poprzestając na pobieraniu nauki od autorytetów, uczniowie sami postanowili wcielić się w mentorów i zrealizowali akcję Starsi uczą młodszych historii. Nasi gimnazjaliści i licealiści pod opieką nauczyciela brali udział w spotkaniach z młodszymi kolegami w miejskich szkołach podstawowych, prezentując komiks, organizując konkursy wiedzy o Wojtku, ucząc dzieci stworzonej przez nas piosenki czy układając puzzle. Młodzież z klasy o profilu wojskowym postanowiła także kultywować pamięć o wydarzeniach wojennych, nosząc na mundurach naszywki, a na beretach oznaki z logo 22 Kompanii, przedstawiającym niedźwiedzia niosącego pocisk w łapach. W szkole została też stworzona izba pamięci Wojtka i żołnierzy 2 Korpusu. Oprócz tego przy współpracy z 2 Korpusem Zmechanizowanym w Krakowie i Federacją Organizacji Polskich Pancerniaków zorganizowaliśmy wystawę Niedźwiedź Wojtek i żołnierze 2 Korpusu Polskiego. Dzięki tym działaniom historia Wojtka odżyła w Polsce i pozostanie udokumentowana w murach naszej szkoły.

Współpraca ze szkołą partnerską polegała na nieustającej komunikacji przez program Skype, pocztę elektroniczną, wideokonferencje, a także przez TwinSpace i Facebooka. Realizację projektu usprawniły także dwukrotne spotkania we Włoszech oraz w Polsce, podczas uroczystości przejęcia tradycji 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii, w co włączyła się cała szkoła.

Uczniowie byli zachwyceni możliwościami, jakie dają Google Maps, Stellarium, Voki, a naszą uczennicę, autorkę komiksowych ilustracji całkowicie pochłonął Corel Painter, za pomocą którego rysunki wykonywane przy pomocy kredki zostały przerobione na wersję cyfrową.

O wysokiej jakości przedsięwzięcia świadczy przede wszystkim jego wartość społeczna. To m.in. dzięki niemu ta mało znana w Polsce historia została na nowo odkryta i spopularyzowana. Po raz pierwszy historia Wojtka i jego towarzyszy broni została opowiedziana obrazem, w formie komiksu, przedstawiając rzetelną prawdę historyczną w sposób lekki, dostosowany do najmłodszego pokolenia.

Efekty pracy, zwłaszcza te dotyczące historii niedźwiedzia Wojtka, już są wykorzystywane w wielu szkołach w Polsce i w Europie, zostały nawet wprowadzone do programu nauczania. Komiks, prezentacje, piosenka, puzzle w prosty i rzetelny sposób przekazują wiedzę o dokonaniach polskich żołnierzy 2 KP i niedźwiedzia Wojtka, kształtując jednocześnie postawy patriotyczne.

Wartość naszego projektu została potwierdzona przyznaniem jego koordynatorkom medalu „Pro Memoria” oraz wieloma patronatami: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Obrony Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Konsula Generalnego RP w Mediolanie, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i Ministra Jana Ciechanowskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, IPN, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Starosty Żagańskiego i Burmistrza Żagania oraz medialnymi (jak choćby TVP Historia, TVP 2 (udział w programie telewizyjnym Poziom 2.0), Radio Zachód i wieloma innymi).