Dawno, dawno temu…

Dawno, dawno temu…

 

ODBIORCA: Dzieci w wieku od 4 do 11 lat i od 12 do 15 lat

CZAS REALIZACJI: 135 min plus kiermasz Dawno, dawno temu…

TEMAT: Dawno, dawno temu…

CELE ZAJĘĆ:

Poziom wiadomości:

 • uczeń potrafi interpretować dzieło literackie,
 • uczeń ma elementarną wiedzę z zakresu budowy komiksu,
 • uczeń ma wiedzę o baśniach.

Poziom umiejętności:

 • uczeń poznaje i interpretuje legendy polskie,
 • uczeń poznaje zwyczaje i tradycje średniowiecza,
 • uczeń dowiaduje się o realiach średniowiecza.

Postawy:

 • rozbudzanie wyobraźni,
 • budzenie wrażliwości na dzieło literackie,
 • poszanowanie dorobku kulturowego,
 • budzenie szacunku wobec przeszłości.

ZAŁOŻENIA:

Zajęcia mają za zadanie pokazać, w jaki sposób w kulturze funkcjonują legendy, które dla każdej społeczności stanowią bardzo ważny element dziedzictwa kulturowego. Tworzenie własnych opowieści wykorzystuje wiedzę uczniów z zakresu historii, języka ojczystego, plastyki i muzyki. Całość kończy się wspólnym przedsięwzięciem z udziałem publiczności.

FORMY PRACY:                                       

 • indywidualna
 • zbiorowa
 • grupowa.

METODY I TECHNIKI:

 • przekład intersemiotyczny,
 • praca z tekstem,
 • burza mózgów,
 • pogadanka heurystyczna,
 • elementy dramy,
 • metoda projektu.

MATERIAŁY:

 • legendy polskie np.: o bazyliszku, o śpiących rycerzach w Tatrach, o smoku wawelskim, o królu Popielu, itp., większość dostępna jest na stronie: https://www.polskatradycja.pl
 • komiksy polskie i zagraniczne,
 • slajdy z legendą o bazyliszku lub jakąkolwiek inną legendą,
 • aplikacja Kahoot (uczniowie muszą mieć telefony z dostępem do Internetu, może być jeden telefon na dwie osoby).

 

PRZEBIEG

 Zaangażowanie:

Zajęcia rozpoczynają się od quizu przygotowanego w aplikacji Kahoot. Zabawa sprawdza wiedzę o znanych baśniach, a jednocześnie pozwala na współzawodnictwo i stanowi ciekawą rozrywkę. Po zakończeniu interakcji następuje ewaluacja oraz wspólne przypomnienie i zapisanie na tablicy cech charakterystycznych dla baśni.

Badanie:

Na tym etapie zajęć nauczyciel wyświetla za pomocą slajdów na dawnym projektorze legendę o bazyliszku. Zadaniem uczniów jest rozpoznanie cech gatunku.

Prezentacja:

Wskutek rozmowy prowadzącego z uczniami na tablicy powstaje druga informacja: cechy gatunkowe legendy. Następnie uczniowie w wyraźny sposób zaznaczają różnice między baśnią a legendą.

BADANIE:

Uczniowie zostają podzieli na kilka maksymalnie 5-osobowych grup. Każda z nich otrzymuje jedna polską legendę i jeden przykładowy komiks. Ich zadaniem jest zbudowanie na podstawie tekstu komiksu przedstawiającego daną opowieść. Cała opowieść musi zmieścić się na formacie, który później zostanie zalaminowany i będzie służył jako zakładka do książki.

Prezentacja:

Przedstawiciele grup prezentują własne dokonania, opowiadając treść danej legendy.

Badanie:

Każda grupa otrzymuje od nauczyciela szereg zadań. Głównym założeniem projektu jest zbudowanie legendy o fikcyjnym mieście istniejącym w prawdziwych, historycznych czasach, a dokładnie w polskim średniowieczu. Z racji tego, przed tworzeniem opowieści należy zbadać realia powyższej epoki, ze szczególnym uwzględnieniem zwyczajów i tradycji. Oprócz legendy uczniowie muszą również wymyślić herb miasta oraz jego hymn. Całość wystąpienia powinna łączyć w sobie elementy historyczne z fikcją literacką.

Prezentacja:

Podczas prezentacji kostiumowej zatytułowanej Dawno, dawno temu…, na którą uczniowie zapraszają swoich bliskich, następuje prezentacja dzieł uczniów. Sala wystrojem i ułożeniem ławek przypomina średniowieczny kiermasz. Każda grupa ma swój stolik, na którym znajdują się różne rzeczy wykonane własnoręcznie przez uczniów. Wszystkie elementy są związane z ich wymyślonym miastem i stworzoną legendą. Mogą to być chociażby pierniki z herbem miasta, bransoletki z literami miasta, zakładki do książek przygotowane na zajęciach z legendą zaprzyjaźnionego miasta. Powyższy kiermasz może być również sposobem na zgromadzenie pieniędzy na późniejszą wycieczkę lub imprezę klasową. Przed rozpoczęciem kiermaszu następuje prezentacja dokonań grup. Wystąpienia uczniów mają przypominać występy średniowiecznych aktorów.

Podsumowanie:

Podsumowaniem zajęć jest fotorelacja z kiermaszu oraz nagranie wystąpień uczniów. Dodatkowym elementem są zakładki do książek i inne elementy prezentowane podczas kiermaszu.

 

KOMENTARZ:

Legendy, jako punkt wyjścia do rozważań o przeszłości, stanowią ciekawy pomysł  wymagającego, ale efektownego projektu eTwinning.  W zależności od wieku uczniów i ich zainteresowań cykl zajęć pt.: Dawno, dawno temu… może być realizowany w różnych wariantach (np. zmiana czasów średniowiecznych na antyczne) w zależności od odbiorców oraz intencji prowadzących.

Współpraca między partnerami może polegać nie tylko na wymianie gotowych tekstów, ale na wspólnym tworzeniu materiałów zaprezentowanych podczas imprezy kończącej projekt. Bardzo ciekawym podsumowaniem projektu byłby międzynarodowy kiermasz, w którym udział wzięliby wszyscy zaangażowani uczniowie lub delegacje szkół. Każda z grup uczestniczących w przedsięwzięciu może przygotować również kiermasz w swojej szkole, podczas którego będą prezentowane legendy z różnych krajów. Na uwagę zasługuje również fakt, iż projekt pozostawiłby u każdego z partnerów efekty prac mogących służyć jako pomoce naukowe.

dr Rafał Mazur