Demokratyczne uczestnictwo – wiosenna kampania eTwinning

Demokratyczne uczestnictwo – wiosenna kampania eTwinning

Pojawiła się fikcyjna galaktyka eTwinning, zamieszkana przez wszystkich eTwinnerów. Społeczność cały czas rozrasta się, tak więc eTwinnerzy muszą opracować idealny plan, który pozwoli im jak najlepiej wspólnie mieszkać i pracować…

Podczas tegorocznej kampanii wiosennej eTwinnerzy będą mieli okazje poznać różne aspekty demokratycznego uczestnictwa, co z kolei, pomoże im kształtować pomysły na idealną galaktykę. Galaktyka została podzielona na pięć różnych planet, z których każda będzie koncentrować się na innej tematyce. Każda z planet zawiera krótkie zadania do przeprowadzenia w klasie.

Plan kampanii oraz tematy, które będą realizowane na poszczególnych planetach:

  • 18 – 27 marca: Prawa człowieka
  • 28 marca – 8 kwietnia: Prawo i proces decyzyjny
  • 9 – 21 kwietnia: Zrównoważony rozwój i środowisko
  • 22 – 30 kwietnia: Edukacja medialna
  • 1 – 9 maja: Historia i kultura

Pod koniec kampanii będziecie mogli, razem z uczniami, stworzyć swoją idealną galaktykę eTwinning i pokazać ją innym eTwinnerom.

Na potrzeby tegorocznej kampanii wiosennej otworzyliśmy dedykowaną grupę, w której można

  • Zaprezentować swoją pracę podczas realizacji zadań
  • Współpracować z innymi eTwinnerami
  • Znaleźć pomocne materiały edukacyjne
  • Znaleźć nagrania z seminariów online
  • Dyskutować na forach

Wszystkie informacje i aktywności znajdziecie na dedykowanej stronie dostępnej z poziomu eTwinning LIVE:

Demokratyczne uczestnictwo