Dialogi wewnętrzne. Czyli jak wzmacniać siebie?

Dialogi wewnętrzne. Czyli jak wzmacniać siebie?

Zapraszamy na bezpłatne webinarium DIALOG W SZKOLE, SZKOŁA W DIALOGU – Dialogi wewnętrzne. Czyli jak wzmacniać siebie?

Rezyliencja, dobrostan, uważność w kontakcie z sobą samym, wzmacniające dialogi wewnętrzne. O tym będziemy rozmawiać podczas spotkania. Dialog zaczyna się od rozmowy z sobą samym. Aby wchodzić w dialog z innymi warto najpierw zadbać o siebie. O to jak stawiać czoła przeciwnościom, jak nie bojkotować samego siebie. Jak wykorzystywać nasze zasoby, jak wzmacniać umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

TERMIN: 28.04.02.2021 godz. 18:00
CZAS TRWANIA: 60 minut
MIEJSCE:  eTwinning Live  

Aby wziąć w nim udział wystarczy:

  1. Zalogować się już teraz na eTwinning LIVE i przejść do sekcji WYDARZENIA
  2. Przy pomocy wyszukiwarki odnaleźć nadchodzące wydarzenie (wystarczy wpisać jego nazwę DIALOG W SZKOLE, SZKOŁA W DIALOGU – Dialogi wewnętrzne. Czyli jak wzmacniać siebie? otworzyć klikając w jego tytuł
  3. Kliknąć DOŁĄCZ DO TEGO WYDARZENIA (jak na ilustracji poniżej)
  4. W dniu Webinarium, (28.04.2021), wejść do pokoju wideokonferencji. Pokój zostanie uruchomiony na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

Liczba miejsc ograniczona (100).

Nagranie zostanie udostępnione tydzień po webinarium na kanale YouTube – eTwinning Polska.

 

 

Dowiedz się więcej o Wydarzeniach i możliwościach, które oferują oglądając wideoprzewodniki: